Modificarea si completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative

In M. Of. nr. 293 din 5 mai 2010 a fost publicata Hotararea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 7/2010 privind aprobarea Normei nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Norma nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
ART. 2 – Prezenta hotarare si norma mentionata la art. 1 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3 – Directia secretariat si directorul general asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

ANEXA 1

NORMA Nr. 6/2010
pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative

In temeiul dispozitiilor art. 16, art. 17 alin. (1), art. 21, 22 si art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005,
avand in vedere prevederile art. 4 alin. (3) lit. k), art. 10 alin. (2) lit. h), art. 28 alin. (1) – (3) si art. 35 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita in continuare Comisie, emite prezenta norma.

ART. I
Norma nr. 8/2008 privind taxele de autorizare, avizare si administrare in sistemul pensiilor facultative, aprobata prin Hotararea presedintelui Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 17/2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 7 aprilie 2008, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 11
(1) Societatile de pensii care administreaza, in baza autorizatiilor obtinute in temeiul Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, atat un fond de pensii administrat privat, cat si unul sau mai multe fonduri de pensii facultative platesc o singura taxa pentru solicitarea de modificare a documentelor depuse in vederea obtinerii autorizatiilor de administrare, cu exceptia modificarii prospectelor schemelor de pensii si a altor documente privind fondurile de pensii.
(2) Societatile prevazute la alin. (1) platesc pentru autorizarea membrilor Consiliului de supraveghere/Consiliului de administratie, Directoratului/directorilor/conducatorilor, pentru autorizarea persoanei responsabile cu activitatea de investire a activelor, a persoanei responsabile cu controlul intern si a persoanei responsabile cu administrarea riscurilor taxele prevazute in cazul administratorului fondurilor de pensii administrate privat.”
2. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urmatorul cuprins:
“ART. 13^1
Termenele prevazute de prezenta norma care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau intr-o zi nelucratoare se prelungesc pana la sfarsitul urmatoarei zile lucratoare.”
3. Anexa la norma se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close