Decizia Curtii Constitutionale nr. 344/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 302 din 10 mai 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 344/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Claudius Roberto Herlicska in Dosarul nr. 4.194/30/2008 al Judecatoriei Timisoara, si care face obiectul Dosarului nr. 5.327 D/2009 al Curtii Constitutionale.
La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Curtea dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 5.328 D/2009, avand ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, invocata de Marius Herlicska in Dosarul nr. 4.193/30/2008 al Judecatoriei Timisoara.
La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
Curtea, avand in vedere identitatea de obiect a exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate in dosarele nr. 5.327 D/2009 si nr. 5.328 D/2009, pune in discutie, din oficiu, problema conexarii cauzelor.
Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca fiind intrunite conditiile conexarii dosarelor.
Curtea, in temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, dispune conexarea Dosarului nr. 5.328 D/2009 la Dosarul nr. 5.327 D/2009, care a fost primul inregistrat.
Cauza fiind in stare de judecata, presedintele acorda cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:
Prin incheierile din 24 iunie 2009, pronuntate in dosarele nr. 4.194/30/2008 si nr. 4.193/30/2008, Judecatoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Claudius Roberto Herlicska si, respectiv, de Marius Herlicska.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, in esenta, ca textul legal criticat este neconstitutional, deoarece “eludeaza posibilitatea de a contesta existenta si intinderea unui debit, creditorul putand trece, si de fapt trecand, direct in faza de executare silita, fara ca temeinicia si intinderea sumei pretinse a fi platite sa treaca prin filtrul unui control judecatoresc.”
Se incalca astfel dispozitiile art. 21 si art. 52 din Constitutie, persoana vatamata de un act administrativ fiind privata de dreptul sau de a se adresa judecatorului, actiunea sa in instanta fiind lipsita de eficienta, cata vreme nu se prevede obligatia organelor fiscale de a-i aduce la cunostinta ca s-a stabilit in sarcina sa plata unei sume, anterior declansarii procedurii de executare silita.
Judecatoria Timisoara considera ca exceptia ridicata este neintemeiata.
In conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate formulata este neintemeiata.
Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005, care au urmatorul cuprins: “Inaintea luarii deciziei organul fiscal este obligat sa asigure contribuabilului posibilitatea de a-si exprima punctul de vedere cu privire la faptele si imprejurarile relevante in luarea deciziei.
(2) Organul fiscal nu este obligat sa aplice prevederile alin. (1) cand:
[…] d) urmeaza sa se ia masuri de executare silita.”
Dispozitiile constitutionale invocate in sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 21 – Accesul liber la justitie, ale art. 52 – Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica si ale art. 53 – Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata ca textul de lege criticat nu ingradeste in niciun mod posibilitatea partilor de a se adresa instantelor judecatoresti pentru contestarea actelor de executare silita, inclusiv a titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, si de a se prevala, in acest cadru, de toate garantiile care caracterizeaza dreptul la un proces echitabil. In acest sens, dispozitiile art. 172 alin. (1) si (3) din Codul de procedura fiscala prevad ca “(1) Persoanele interesate pot face contestatie impotriva oricarui act de executare efectuat cu incalcarea prevederilor prezentului cod de catre organele de executare, precum si in cazul in care aceste organe refuza sa indeplineasca un act de executare in conditiile legii. […] (3) Contestatia poate fi facuta si impotriva titlului executoriu in temeiul caruia a fost pornita executarea, in cazul in care acest titlu nu este o hotarare data de o instanta judecatoreasca sau de alt organ jurisdictional si daca pentru contestarea lui nu exista o alta procedura prevazuta de lege.” Astfel fiind, nu pot fi retinute criticile privind restrangerea drepturilor reglementate de dispozitiile art. 21 si art. 53 din Constitutie, formulate in sustinerea prezentei exceptii de neconstitutionalitate.
In acelasi sens Curtea s-a mai pronuntat in jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia nr. 667 din 30 aprilie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 26 iunie 2009, si prin Decizia nr. 1.291 din 2 decembrie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 4 martie 2009. Intrucat nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente, cele statuate anterior de Curte isi mentin valabilitatea si in prezenta cauza.
Pentru motivele mai sus aratate, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Claudius Roberto Herlicska in Dosarul nr. 4.194/30/2008 al Judecatoriei Timisoara, si de Marius Herlicska in Dosarul nr. 4.193/30/2008 al aceleiasi instante.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 25 martie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close