Modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate

In M. Of. nr. 307 din 11 mai 2010 a fost publicata Legea nr. 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate.
Din cuprins:
ART. I
Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 728 din 28 octombrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 7, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
“ART. 7
(1) Pentru serviciile prestate in regim de urgenta se percepe o taxa de 15 euro sau contravaloarea in dolari SUA ori in moneda tarii de resedinta, dupa caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.”
2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Statul roman este scutit de taxe consulare pentru actele si serviciile ce i se presteaza in strainatate cand actioneaza in nume propriu pentru dobandirea, conservarea, valorificarea sau apararea unor drepturi patrimoniale.”
3. La articolul 15, partea introductiva si literele a) si b) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
“ART. 15
(1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza in totalitate taxele de urgenta aferente serviciilor prestate pentru:
a) plata cheltuielilor de transport al cetatenilor romani aflati in situatii deosebite si fara resurse financiare si al copiilor fara tutela, inclusiv plata pentru cheltuielile de transport, cazare si diurna pentru persoanele insotitoare, in cazul in care se impune repatrierea asistata;
b) plata cheltuielilor de repatriere a cetatenilor romani, decedati pe teritoriul statelor de resedinta, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu exista posibilitatea inhumarii sau incinerarii in statul in care a survenit decesul;”.
4. La articolul 15, alineatele (2) – (4) vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Angajarea temporara a persoanelor prevazute la alin. (1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite al Ministerului Afacerilor Externe si cu respectarea dispozitiilor legale in materie, fara afectarea numarului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.
(3) Pentru munca prestata, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizatie in valuta stabilita in cuantum net pana la limita salariului prevazut pentru functionarul consular principal. Pe perioada in care persoanele in cauza incaseaza aceasta indemnizatie, acestea nu mai beneficiaza de indemnizatia in valuta prevazuta de reglementarile in vigoare pentru sotul/sotia nesalariat/nesalariata.
(4) Pentru prestarea de servicii de catre persoane din afara misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevazute la alin. (1) lit. c), se acorda o indemnizatie in valuta stabilita pana la limita salariului prevazut pentru functionarul consular principal, in care sunt incluse taxele si impozitele care cad in sarcina angajatorului, potrivit reglementarilor in materie ale statului de resedinta.”
5. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16
Misiunile diplomatice si oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru indeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) – d) de la alte misiuni diplomatice si oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozitiilor art. 7.”
6. Anexa va avea urmatorul cuprins:
 (…)
NOTE:
1. Taxa pentru eliberarea unui pasaport sau a oricarui document de calatorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevazute de lege.
2. Taxa pentru inregistrarea certificatelor de stare civila in registrele de stare civila romanesti include toate serviciile de autentificare, legalizare sau certificare prevazute de lege.
3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeana si state terte, care pot fi diferite de cele prevazute de prezenta lege.
4. Contravaloarea colantelor de viza si a taxei de urgenta, daca este cazul, sunt incluse in taxa perceputa potrivit lit. B din tabel sau in situatiile prevazute la pct. 3.
5. Pentru succesiunile lichidate prin intermediul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare, fara angajarea de avocat, valorificarea de bunuri sau valori, se percepe o taxa de 10% din sumele efectiv realizate.
6. Sumele in valuta reprezentand cheltuielile de deplasare a functionarilor consulari legate de realizarea atributiilor prevazute la pct. 5, comunicarile telefonice, telex, fax, corespondenta prin posta, precum si orice cheltuieli ocazionate de prestarea serviciilor consulare se incaseaza separat de taxele consulare stabilite potrivit legii, iar cu contravaloarea acestora se reintregesc fondurile in valuta alocate prin bugetul de stat misiunilor diplomatice si oficiilor consulare unde s-au incasat.
7. Taxa stabilita la pct. 3 al lit. B din anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, privind prelungirea dreptului de sedere temporara a cetatenilor straini, inclusiv in cazul prelungirii dreptului de sedere temporara a fiecarei persoane incluse in pasaportul titularului, se percepe in acelasi cuantum cu cel prevazut pentru taxa de la pct. 4 al lit. B din tabel, echivalentul in lei, raportat la cursul oficial al Bancii Nationale a Romaniei la data efectuarii platii, fara a se percepe nicio alta taxa suplimentara.
8. De la data la care Romania va adera la Spatiul Schengen, se va aplica integral Codul comunitar de vize, dispozitiile prevazute la pct. 2 si 5 ale lit. B din tabel devenind inaplicabile.”
ART. II
Normele metodologice privind incasarea taxelor consulare si controlul incasarilor rezultate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, in termen de 20 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
ART. III
Prezenta lege intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close