Modificarea si completarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008

In M. Of. nr. 327 din 18 mai 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1088/2010 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008.
Din cuprins:
ART. I – Normele metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La capitolul I “Inregistrarea datoriei publice”, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“4. Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate evidentiaza, din punct de vedere informativ, in ordine cronologica, situatia tuturor obligatiilor financiare ale statului provenind din finantarile rambursabile garantate de Guvern, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale altor legi speciale, exclusiv finantarile rambursabile contractate de autoritatile administratiei publice centrale pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza scrisorilor de confort. Finantarile rambursabile contractate de autoritatile administratiei publice locale si garantate de stat se inregistreaza in Subregistrul datoriei publice guvernamentale garantate.
Garantiile emise in numele si in contul statului de catre Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) in cadrul Programului guvernamental <<Prima casa>> se inregistreaza cumulat pentru fiecare luna de raportare, pe institutie de credit, in valuta de contract a creditelor garantate.
Garantiile emise in numele si in contul statului de catre FNGCIMM in cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor in domenii prioritare pentru economia romaneasca, finantate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate Romaniei, se inregistreaza pe categorii de beneficiari.
FNGCIMM va raporta Ministerului Finantelor Publice (MFP) informatiile privind garantiile emise in luna de raportare pana in penultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care se face raportarea.”
2. La capitolul I “Inregistrarea datoriei publice”, dupa punctul 9 se introduc doua noi puncte, punctele 9^1 si 9^2, cu urmatorul cuprins:
“9^1. Nerespectarea obligatiilor de obtinere a avizului prealabil al Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale de catre autoritatile administratiei publice locale pentru contractarea sau garantarea finantarilor rambursabile care constituie datorie publica locala constituie contraventie conform art. 78 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si se sanctioneaza cu amenzile prevazute pentru respectiva contraventie la art. 78 alin. (2) din acelasi act normativ.
9^2. Se autorizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin aparatul propriu si prin unitatile sale subordonate, sa efectueze controale periodice in baza sesizarilor transmise de directia de specialitate din cadrul MFP, pentru verificarea obtinerii avizului Comisiei de autorizare a imprumuturilor locale de catre autoritatile administratiei publice locale pentru contractarea sau garantarea finantarilor rambursabile care constituie datorie publica locala, sa aplice contraventiile si sa incaseze amenzile mentionate la pct. 9^1, care se vor face venit la bugetul de stat.”
3. La capitolul II “Modalitatea de raportare a datoriei publice”, punctul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“12. Se autorizeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin aparatul propriu si prin unitatile sale subordonate, sa efectueze controale periodice in baza sesizarilor transmise de directia de specialitate din cadrul MFP, pentru verificarea raportarilor transmise de beneficiarii finantarilor rambursabile care constituie datorie publica guvernamentala si locala, sa aplice contraventiile si sa incaseze amenzile mentionate mai sus, care se vor face venit la bugetul de stat.”
4. La anexa nr. 1, punctul a.2) se modifica potrivit anexei nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
5. La anexa nr. 1, punctul b.1) se modifica potrivit anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
6. La anexa nr. 5, punctul I se modifica potrivit anexei nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. II – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. III – Normele metodologice pentru inregistrarea si raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.059/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 23 aprilie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, se vor republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close