Normele de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3^1) din O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

In M. Of. nr. 327 din 18 mai 2010 a fost publicat Ordinul ministrului sanatatii, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 429/112/471/2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Normele de aplicare a prevederilor art. 51 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

NORMELE DE APLICARE
a prevederilor art. 51 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

ART. 1 – (1) Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata se efectueaza de catre platitorii de indemnizatii, insotiti, daca este cazul, de un reprezentant al politiei, avandu-se in vedere programul individual de recuperare recomandat de catre medicul specialist si numai in intervalul mentionat in declaratia prevazuta in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.
(2) Adresa de domiciliu sau resedinta la care urmeaza a se efectua verificarea este cea mentionata de asigurat prin declaratia prevazuta in anexa nr. 1.
ART. 2 – Platitorii de indemnizatii pot solicita prezenta reprezentantului politiei cu ocazia verificarii prezentei asiguratilor la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata, in vederea desfasurarii in conditii corespunzatoare a acestei activitati, pentru preintampinarea unor situatii de risc ce ar putea aduce atingere ordinii si linistii publice.
ART. 3 – Prezenta reprezentantului politiei poate fi solicitata astfel:
a) in scris, anterior deplasarii reprezentantilor platitorului de indemnizatii la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata de asigurati;
b) prin apelarea numarului unic de urgenta 112, in timpul procedurii de verificare a prezentei asiguratilor la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata, de catre reprezentantii platitorului de indemnizatii.
ART. 4 – (1) Solicitarea prezentei reprezentantului politiei in situatia prevazuta la art. 3 lit. a) se face astfel:
a) in scris, cu minimum 24 de ore inainte de efectuarea verificarii. Unitatea teritoriala de politie competenta sa raspunda solicitarii este cea de pe raza teritoriala unde isi are adresa de resedinta asiguratul, adresa consemnata prin declaratia prevazuta in anexa nr. 1;
b) platitorii de indemnizatii au obligatia de a comunica unitatii teritoriale de politie competente, in copie conforma cu originalul, actul intern de desemnare a reprezentantilor sai care efectueaza verificarea, modalitatile de contact a acestora (numar de telefon, fax etc.), data si intervalul orar la care urmeaza a se efectua verificarea.
(2) Unitatea teritoriala de politie competenta are obligatia de a comunica platitorilor de indemnizatii in maximum 24 de ore de la data primirii solicitarii fie datele de contact ale reprezentantului sau, fie motivul refuzului sau al imposibilitatii de a desemna un reprezentant.
(3) In situatia in care unitatea teritoriala de politie competenta este in imposibilitate de a desemna un reprezentant pentru data si intervalul orar stabilite de platitorii de indemnizatii, aceasta poate propune o alta data si/sau un alt interval orar, dintre cele mentionate in declaratia prevazuta in anexa nr. 1, pentru care poate desemna un reprezentant.
(4) Seful structurilor de politie competente poate desemna reprezentantul sau pentru activitatea de verificare, in principal, din cadrul formatiunilor de ordine publica, cu posibilitatea de a decide inclusiv asupra prezentei si a unor politisti din cadrul altor formatiuni.
ART. 5 – (1) In cadrul actiunii de verificare reprezentantul unitatii teritoriale de politie competente are obligatia de a actiona conform reglementarilor legale cu privire la exercitarea profesiei de politist.
(2) Persoanele desemnate sa efectueze verificarea au obligatia de a asigura pe parcursul verificarii respectarea garantiilor constitutionale privind inviolabilitatea domiciliului, respectarea dreptului la viata intima, familiala si privata.
ART. 6 – (1) In cadrul actiunii de verificare a prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de munca la adresa de resedinta indicata este interzisa patrunderea reprezentantilor platitorilor de indemnizatii sau a reprezentantului unitatii teritoriale de politie competente in locuinta sau in locul imprejmuit tinand de aceasta.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) pot patrunde in locuinta sau in locul imprejmuit tinand de aceasta numai reprezentantii platitorului de indemnizatii avand consimtamantul expres al persoanei care le foloseste. Consimtamantul se obtine, in scris, sub semnatura, anterior patrunderii in locuinta sau in locul imprejmuit, prin procesul-verbal de constatare prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.
(3) Dispozitiile alin. (2) sunt aplicabile numai in situatia in care asiguratul, din cauza starii sale de sanatate, nu se poate deplasa in exteriorul locuintei sau al locului imprejmuit tinand de aceasta.
ART. 7 – In cazul in care la activitatea de verificare participa si un reprezentant al politiei, acesta semneaza procesul-verbal de constatare prevazut in anexa nr. 2.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close