Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

In M. Of. nr. 330 din 19 mai 2010 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor si ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 108/368/2010 pentru aprobarea Procedurilor de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 – Inspectoratul General al Politiei Romane si Autoritatea Rutiera Romana – ARR vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3 – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga subcapitolul V.7^1 “Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul, precum si de retinere a certificatului de inmatriculare si a placutelor de inmatriculare” din Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitatilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 919 si 919 bis din 13 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 4 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PROCEDURI
de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare

ART. 1 – Inspectorii de trafic ai Autoritatii Rutiere Romane – ARR, denumiti in continuare inspectori de trafic, sau, dupa caz, ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri, denumiti in continuare politisti rutieri, dispun, potrivit legii, suspendarea dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare atunci cand constata contraventii pentru care legea prevede o astfel de masura.
ART. 2 – (1) Oprirea unui autovehicul pentru control se face, de regula, in afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau langa bordura ori in spatiile destinate parcarii. Daca drumul este intens circulat, oprirea se face pe o artera laterala, pentru a nu stanjeni circulatia celorlalte vehicule. Pe timpul noptii, aceste locuri trebuie sa fie iluminate.
(2) Nu se permite oprirea vehiculelor pentru control in curbe, pe sectoare de drum inclinat, unde vizibilitatea este redusa, in intersectii, pe trecerile pentru pietoni, pe portiuni de drumuri inguste, precum si in orice alte locuri unde ar impiedica desfasurarea normala a traficului.
(3) In interiorul localitatilor, oprirea se face langa si paralel cu trotuarul, iar in lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea din partea dreapta a drumului, astfel incat sa nu fie afectata fluenta traficului rutier.
ART. 3 – (1) Retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare se face dupa demontarea acestora de catre conducatorul autovehiculului, iar atunci cand acesta refuza, de catre agentul constatator, intr-un spatiu destinat parcarii. In vederea aplicarii masurii, conducatorul autovehiculului are obligatia de a deplasa vehiculul in cel mai apropiat loc indicat de agentul constatator.
(2) In raport cu persoana care are calitatea de agent constatator, in caz de neconformare a conducatorului autovehiculului:
a) politistul rutier aplica dispozitiile legale in vigoare privind nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu; sau
b) inspectorul de trafic aplica dispozitiile legale in vigoare privind sustragerea de la efectuarea controlului in traficul rutier.
ART. 4 – (1) Dupa intocmirea procesului-verbal de constatare a contraventiei, agentul constatator dispune suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului, intocmind in acest sens procesul-verbal de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, denumit in continuare proces-verbal de retinere, al carui model este prevazut in anexele nr. 1a) si 1b).
(2) Procesul-verbal de retinere se intocmeste in doua exemplare. Un exemplar se inmaneaza conducatorului autovehiculului sau, in caz de refuz al primirii, se comunica acestuia de catre agentul constatator.
(3) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului opereaza din momentul incheierii procesului-verbal de retinere, chiar daca s-au retinut doar placutele cu numarul de inmatriculare.
(4) Motivele pentru care nu a putut fi retinut certificatul de inmatriculare al autovehiculului se inscriu in procesul-verbal de retinere.
ART. 5 – (1) In urma aplicarii masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, atat autovehiculul, cat si marfa sau persoanele transportate se afla sub raspunderea juridica a utilizatorului autovehiculului, conform legii.
(2) In urma aplicarii masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, contravenientul este responsabil pentru eventualele pierderi cauzate tertilor, inclusiv persoanelor transportate.
ART. 6 – (1) Masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica in momentul constatarii faptei, cu exceptia situatiei in care autovehiculele controlate transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata.
(2) In cazul autovehiculelor care transporta animale vii, marfuri perisabile sau sub temperatura controlata, masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica, ulterior constatarii faptei, la locul de descarcare a marfii sau la sediul/domiciliul contravenientului, dupa caz, de catre inspectorii de trafic ai agentiei teritoriale a ARR.
(3) Atunci cand fapta savarsita cu autovehiculele prevazute la alin. (2) a fost constatata de politistii rutieri, actele de constatare se trimit in termen de doua zile lucratoare agentiei teritoriale a ARR in raza careia isi are sediul/domiciliul contravenientul, pentru a dispune suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului.
(4) Atunci cand autovehiculul care face obiectul contraventiei nu este detinut de catre un operator de transport rutier, masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului se duce la indeplinire de catre agentia teritoriala a ARR, impreuna cu serviciul rutier/brigada rutiera in raza caruia/careia isi are sediul/domiciliul contravenientul.
ART. 7 – (1) Dupa aplicarea masurii suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare, impreuna cu o copie a procesului-verbal de constatare a contraventiei si o copie a procesului-verbal de retinere, se transmit inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul, in termen de 3 zile de la data constatarii faptei.
(2) Atunci cand masura a fost dispusa de politistii rutieri, documentele si placutele cu numarul de inmatriculare prevazute la alin. (1) se transmit in prima zi lucratoare care urmeaza celei in care a fost constatata fapta serviciului rutier/brigazii rutiere din zona lor de competenta teritoriala.
(3) Serviciul rutier/brigada rutiera implementeaza mentiunile corespunzatoare in evidente si transmite documentele prevazute la alin. (1) inspectoratului judetean de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul.
(4) Inspectoratul judetean de politie sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti/serviciul rutier/brigada rutiera pe raza caruia/careia este inmatriculat autovehiculul notifica detinatorului inscris in certificatul de inmatriculare masura suspendarii dreptului de utilizare a autovehiculului. Modelul notificarii este prevazut in anexa nr. 2.
(5) Odata cu notificarea masurii se transmite si o copie a procesului-verbal de retinere.
ART. 8 – (1) In situatia in care autovehiculul este inmatriculat in alt stat, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare retinute in conditiile prezentelor proceduri se transmit serviciului rutier/brigazii rutiere pe raza caruia/careia a fost dispusa masura, unde se pastreaza pana la expirarea termenului de suspendare sau efectuarea dovezii platii amenzii, dupa caz. Aceasta situatie se notifica in scris, in termen de 15 zile, Directiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.
(2) In baza notificarii, Directia rutiera informeaza, in termen de 5 zile de la primirea corespondentei, ambasada din Romania a statului in care este inmatriculat vehiculul in cauza.
(3) In cazul prevazut la alin. (1) se completeaza procesul-verbal de retinere al carui model este prevazut in anexele nr. 1c) si 1d), dupa caz.
(4) La expirarea termenului de suspendare de 6 luni, certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare retinute se transmit Directiei rutiere.
ART. 9 – Placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare retinute se restituie detinatorului autovehiculului inscris in certificatul de inmatriculare, la cerere, in baza dovezii achitarii amenzii contraventionale sau, dupa caz, la expirarea termenului de 6 luni.
ART. 10 – Anexele nr. 1a) – 1d) si 2 fac parte integranta din prezentele proceduri.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close