Decizia Curtii Constitutionale nr. 389/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (3) lit. a) pct. 1 si 2 din Codul fiscal

In M. Of. nr. 338 din 21 mai 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 389/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (3) lit. a) pct. 1 si 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Din cuprins:
Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (3) lit. a) pct. 1 si 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Lucia Mitrofan in Dosarul nr. 266/86/2009 al Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal.
La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca exceptia ridicata este neintemeiata, intrucat textul legal criticat constituie o masura de descurajare a tranzactiilor cu scop speculativ.

CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
Prin Incheierea din 17 aprilie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 266/86/2009, Tribunalul Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (3) lit. a) pct. 1 si 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Lucia Mitrofan intr-o cauza avand ca obiect anularea unui act administrativ-fiscal.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se apreciaza ca textul legal criticat este discriminatoriu, intrucat perioada de detinere a titlurilor de valoare este criteriu esential de diferentiere a impozitului aferent la transferul acestor titluri. Se apreciaza ca o atare discriminare are ca efect aplicarea unor cote diferite de impozitare pe transferul titlurilor de valoare, respectiv de 1% si 16%.
Tribunalul Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia ridicata este neintemeiata.
Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
Avocatul Poporului considera ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.
Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 67 alin. (3) lit. a) pct. 1 si 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, care au urmatorul cuprins:
“(3) Calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din investitii, altele decat cele prevazute la alin. (1) si (2), se efectueaza astfel:
“a) castigul determinat din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se impune cu o cota de 1%, impozitul retinut constituind plata anticipata in contul impozitului anual datorat. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului reprezentand plata anticipata revine intermediarilor, societatilor de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau altor platitori de venit, dupa caz, la fiecare tranzactie. Impozitul calculat si retinut la sursa se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut. Pentru tranzactiile din anul fiscal contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei de impunere. Impozitul anual datorat se stabileste de catre contribuabil astfel:
1. prin aplicarea cotei de 16% asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare instrainate sau rascumparate, in cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, intr-o perioada mai mica de 365 de zile de la data dobandirii;
2. prin aplicarea cotei de 1% asupra castigului net anual al fiecarui contribuabil, determinat potrivit prevederilor art. 66 alin. (5), pentru titlurile de valoare instrainate sau rascumparate, in cazul titlurilor de participare la fonduri deschise de investitii, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, intr-o perioada mai mare de 365 de zile de la data dobandirii.”
Din motivarea autorului exceptiei se constata ca acesta invoca in sustinerea acesteia prevederile art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale privind interzicerea discriminarii.
Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea constata urmatoarele:
1. Prin inscrisul depus si inregistrat la Curtea Constitutionala sub nr. 14.998 din 12 noiembrie 2009, autorul exceptiei a invocat direct in fata Curtii si alte temeiuri de drept in sensul sustinerii exceptiei ridicate. In acest sens, arata ca textul legal criticat incalca si prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii, ale art. 52 privind dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica si ale art. 56 alin. (2) privind asezarea justa a sarcinilor fiscale.
Potrivit jurisprudentei Curtii, “motivarea exceptiei, prin indicarea textelor constitutionale invocate, trebuie sa fie facuta chiar prin actul de sesizare al Curtii, pentru a fi posibila exercitarea controlului de constitutionalitate. In consecinta, invocarea in sustinerea exceptiei a unor dispozitii constitutionale direct in fata Curtii si nu in fata instantei de judecata care a sesizat Curtea cu exceptia de neconstitutionalitate contravine textului imperativ al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 si nu este de natura sa inlature aceasta cauza de inadmisibilitate a exceptiei, neacoperindu-se astfel cerinta imperativa a motivarii exceptiei drept conditie cu privire la legala sesizare a Curtii” (Decizia nr. 349 din 18 aprilie 2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 421 din 16 mai 2006).
In acelasi sens, prin Decizia nr. 63 din 25 ianuarie 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 14 februarie 2007, Curtea a statuat ca “in ceea ce priveste solicitarea autorului exceptiei, exprimata in sedinta publica, precum si in notele scrise depuse la dosar in aceeasi sedinta, de a se analiza constitutionalitatea textului legal criticat si sub aspectul incalcarii art. 1 alin. (3) si art. 15 alin. (2) din Constitutie, Curtea constata ca motivarea exceptiei, prin indicarea textelor constitutionale invocate, trebuie sa fie facuta chiar prin actul de sesizare a Curtii, pentru a fi posibila exercitarea controlului de constitutionalitate, deci in momentul ridicarii exceptiei de neconstitutionalitate in fata instantei de judecata. Curtea Constitutionala este competenta sa se pronunte numai in limitele sesizarii. Or, din motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost ridicata, rezulta ca, in opinia autorului acesteia, prin textul de lege criticat au fost incalcate prevederile art. 16 alin. (1) si (2), precum si ale art. 21 alin. (3) din Constitutie. In consecinta, invocarea in sustinerea exceptiei a unor dispozitii constitutionale direct in fata Curtii, si nu in fata instantei de judecata care a sesizat Curtea cu exceptia de neconstitutionalitate, contravine atat dispozitiilor art. 10 alin. (2) si art. 29 alin. (1) – (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cat si celor ale art. 146 lit. d) din Constitutie”. In consecinta, potrivit jurisprudentei Curtii, invocarea in sustinerea exceptiei a prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (2) privind principiul neretroactivitatii, ale art. 52 privind dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica si ale art. 56 alin. (2) privind asezarea justa a sarcinilor fiscale este inadmisibila. Asadar, Curtea urmeaza sa se pronunte asupra prezentei exceptii numai in raport cu dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale privind interzicerea discriminarii, invocate in sustinerea exceptiei in fata instantei de judecata.
2. In raport cu dispozitiile conventionale invocate, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata. Legiuitorul este abilitat din punct de vedere constitutional sa reglementeze in domeniul taxelor si impozitelor pentru a asigura fondurile banesti necesare asigurarii ritmicitatii veniturilor la bugetul public. Totusi, impunerea unor atari taxe si impozite se face in raport cu anumite ratiuni si criterii supuse cenzurii Curtii Constitutionale.
In cauza de fata, ratiunea instituirii impozitului diferentiat in functie de perioada de detinere a titlului de valoare il constituie evitarea sau limitarea tranzactiilor cu scop speculativ de pe piata, precum si impozitarea corespunzatoare a activitatilor care au un pronuntat caracter comercial. Criteriul ales – perioada detinerii titlului de valoare – este unul care sustine ratiunea instituirii impozitului diferentiat, fiind un element suficient de precis in determinarea intentiei celui ce vinde titlurile de valori.
In fine, principiul egalitatii nu presupune uniformitate de tratament juridic, astfel incat la situatii de fapt diferite, legiuitorul este obligat sa impuna un tratament juridic diferit. Or, in cauza de fata, nu se poate sustine ca toate persoanele care vand asemenea titluri de valori sunt in aceeasi situatie, din moment ce finalitatea urmarita, cel putin pe termen scurt, de catre acestea este diferita. Avand in vedere acest aspect, precum si cerintele asigurarii resurselor bugetare si limitarii miscarilor speculative, statul este legitimat din punct de vedere constitutional sa impuna asemenea criterii in vederea impozitarii diferentiate a contribuabililor.
Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
CURTEA CONSTITUTIONALA
In numele legii
DECIDE:
Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 67 alin. (3) lit. a) pct. 1 si 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de Lucia Mitrofan in Dosarul nr. 266/86/2009 al Tribunalului Suceava – Sectia comerciala, de contencios administrativ si fiscal.
Definitiva si general obligatorie.
Pronuntata in sedinta publica din data de 13 aprilie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close