Aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii

In M. Of. nr. 351 din 27 mai 2010 a fost publicata Legea nr. 88/2010 privind aprobarea unor masuri financiare pentru intreprinderile mici si mijlocii din industria berii.
Din cuprins:
Art. 1 – (1) Se scutesc la plata obligatiile fiscale restante la data de 31 decembrie 2008 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, reprezentand accize, impozit pe profit si TVA, datorate de intreprinderile mici si mijlocii din industria berii, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 3, cu exceptia obligatiilor cu retinere la sursa si a TVA datorate in vama.
(2) Se scutesc la plata obligatiile fiscale accesorii reprezentand dobanzi, penalitati si majorari de intarziere aferente obligatiilor fiscale scutite conform alin. (1), calculate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 2 – (1) Sumele care fac obiectul scutirii la plata, prevazute la art. 1 alin. (1), sunt cele cuprinse in certificatele de atestare fiscala eliberate de organele fiscale competente.
(2) Sumele care fac obiectul scutirii la plata, prevazute la art. 1 alin. (2), sunt cele cuprinse in certificatele de obligatii bugetare eliberate de organele fiscale competente pe baza rapoartelor de inspectie fiscala, in termen de maximum 30 de zile de la data solicitarii societatii in cauza.
Art. 3 – (1) Prevederile prezentei legi se aplica intreprinderilor mici si mijlocii din industria berii care indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a) au declarat pana la data de 15 ianuarie 2009 ca au capacitate de productie mai mica de 200 mii hl/an;
b) nu s-au aflat in procedura de faliment pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi;
c) sunt intreprinderi mici si mijlocii, potrivit prevederilor legale in vigoare;
d) sunt intreprinderi mici si mijlocii care, potrivit legislatiei in vigoare, sunt considerate firme in dificultate;
e) au intocmit planurile de restructurare pentru restaurarea viabilitatii pe termen lung, potrivit prevederilor legale in vigoare;
f) se angajeaza la contributii financiare proprii minimale in cadrul planului de restructurare, de cel putin 40% din valoarea financiara totala a acestuia pentru intreprinderile mijlocii si, respectiv, de cel putin 25% pentru intreprinderile mici.
(2) Planurile de restructurare vor fi verificate si aprobate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 15 zile de la data depunerii acestora de catre intreprinderile mici si mijlocii din industria berii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1). Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale poate solicita ca planul de restructurare sa fie vizat de o persoana fizica sau juridica autorizata in domeniul respectiv, care are in obiectul de activitate servicii de elaborare de studii de evaluare, fezabilitate si expertize tehnice pentru industria alimentara, in vederea certificarii indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) lit. e) si f). Cheltuielile aferente acestei masuri vor fi suportate de intreprinderile mici si mijlocii in cauza. Planul de restructurare poate sa vizeze o perioada de maximum 3 ani.
Art. 4 – (1) Facilitatile prevazute la art. 1 isi pierd valabilitatea in cazul in care, pe perioada aplicarii planului de restructurare, beneficiarii procedeaza la:
a) marirea capacitatii de productie peste capacitatea prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a);
b) neimplementarea masurilor din planul de restructurare la termenele stabilite;
c) neachitarea la termen a obligatiilor fiscale curente. In cazul in care debitorii nu achita la scadenta obligatiile fiscale curente, pot efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii aferente. Pana la data de 29 decembrie a fiecarui an fiscal, debitorii trebuie sa aiba achitate toate obligatiile fiscale cu termen scadent in anul fiscal respectiv, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii aferente, dupa caz;
d) schimbarea actionariatului care detine controlul, sub orice forma, fara instiintarea organului fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal;
e) comiterea, de catre administratorii intreprinderilor mici si mijlocii din industria berii, a oricarei infractiuni cu privire la regimul fiscal, asupra careia instantele judecatoresti competente s-au pronuntat prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, indiferent de data pronuntarii;
f) instrainarea, sub orice forma, de mijloace fixe, active, fara instiintarea organului fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul fiscal, cu exceptia vanzarilor de active cuprinse in planul de restructurare;
g) neindeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru a intra in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) In cazul nerespectarii a cel putin uneia dintre conditiile prevazute la alin. (1), sumele ce au facut obiectul scutirii la plata raman in sarcina debitorului, care trebuie sa le achite, impreuna cu obligatiile fiscale accesorii, in termen de 30 de zile de la data constatarii acesteia, sau vor fi recuperate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
(3) Urmarirea respectarii de catre intreprinderile mici si mijlocii din industria berii a conditiilor in care s-au acordat facilitatile prevazute la art. 1 revine Ministerului Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice teritoriale, iar pierderea valabilitatii acestora se comunica si Consiliului Concurentei.
Art. 5 – Sumele reprezentand obligatii de plata scutite in temeiul art. 1 se vor evidentia in contabilitatea societatilor comerciale beneficiare, in conturi extrabilantiere, pana la data de 1 ianuarie 2011.
Art. 6 – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va intocmi, anual, un raport asupra modului de operare a schemei de ajutor de stat instituite prin prezenta lege, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in materia ajutorului de stat.
Art. 7 – Orice modificare a planului de restructurare a unei societati nu poate fi facuta decat cu aprobarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
Art. 8 – (1) Furnizorul si initiatorul ajutorului de stat vor intocmi documentatia corespunzatoare pentru a notifica schema de ajutor de stat la Comisia Europeana inainte de punerea ei in aplicare conform prevederilor privind procedurile nationale in domeniu.
(2) Nominalizarea societatilor care beneficiaza de scutirea prevazuta la art. 1 se face prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului finantelor publice, dupa autorizarea ajutorului de stat de catre autoritatea competenta, potrivit legii.
(3) Ordinul comun prevazut la alin. (2) se emite in maximum 30 de zile de la data autorizarii ajutorului de stat de catre autoritatea competenta, potrivit legii.
Art. 9 – (1) Schema de ajutor de stat nu va putea fi pusa in aplicare decat dupa notificarea la Comisia Europeana si obtinerea autorizarii schemei de ajutor de stat conform reglementarilor in domeniu ale Uniunii Europene.
(2) Obligatia notificarii schemei de ajutor de stat apartine Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close