Modificarea si completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES

In M. Of. nr. 350 din 27 mai 2010 a fost publicata Legea nr. 96/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES.
Din cuprins:
ART. I – Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 8, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Personalul de specialitate are drepturile si obligatiile proprii exercitarii profesiei de jurnalist si principiilor deontologice ale profesiei.”
2. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
“(3) Personalul de specialitate care nu face parte din consiliul director poate colabora cu alte institutii din domeniu, cu acordul consiliului director.”
3. La articolul 12, litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“g) se afiliaza si participa la activitatea organizatiilor interne si internationale din domeniul mass-mediei;”.
4. La articolul 12, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera k), cu urmatorul cuprins:
“k) poate executa lucrari tipografice si de legatorie, precum si servicii de fotografie si servicii conexe pentru terti.”
5. La articolul 14, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
“(4) In situatia in care procedura de numire a directorului general nu este definitivata pana la expirarea mandatului, mandatul directorului general in functie se prelungeste de drept pana la numirea, prin votul Parlamentului, a directorului general.
(5) Indemnizatia directorului general se calculeaza in conformitate cu prevederile pozitiei 7 din anexa nr. IX/2 <<Functii de demnitate publica numite>> la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.”
6. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 16 – (1) In cazul incetarii mandatului directorului general, in conditiile art. 15, directorul general adjunct pe probleme de presa centrala asigura interimatul.”
7. La articolul 19, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Directorul general, membrii consiliului director si personalul de specialitate nu pot face parte din conducerea altor institutii de presa si nu pot cumula functii de executie in cadrul acestora.”
8. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 21 – (1) Functiile de conducere si cele de executie de specialitate sunt remunerate conform Legii-cadru nr. 330/2009.
(2) Personalul AGERPRES beneficiaza de toate drepturile stabilite prin actele normative aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.”
ART. II – Legea nr. 19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Presa AGERPRES, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 22 ianuarie 2003, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close