Cadrul de reglementare aplicabil consolidarii situatiilor financiare anuale, in cazul grupurilor de intreprinderi

Aspecte generale. In baza prevederilor art. 9 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, “societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate”.
Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar si se intocmesc in termen de 8 luni de la incheierea exercitiului financiar al societatii-mama. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate.

Cadrul legal aplicabil situatiilor financiare anuale consolidate depinde de reglementarile aplicabile. Astfel putem vorbi de:
– reglementarile emise la nivelul Romaniei: OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene (Reglementare contabila conforma cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene), sau de
– reglementarile emise la nivel international: standardele internationale de contabilitate (IAS/IFRS).

Atentie! In ceea ce privese consolidarea situatiilor financiare ale societatilor comerciale, nu putem pune semnul egal intre reglementarile emise la nivel de Romania (reglementari ce transpun Directiva a VII-a ) si reglementari emise la nivel international (IAS/IFRS).

Din punct de vedere al standardelor internationale de contabilitate, consolidarea aplica:
– IFRS 3 – Combinari de intreprinderi;
– IAS 27 – Situatii financiare consolidate si individuale;
– IAS 28 – Investitii in entitati asociate;
– IAS 31 – Interese in asocierile in participatiune;
Drd. Maria Badoi,
Expert contabil
www.contabilii.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close