Registrul operatorilor intracomunitari

feature photo

Pe site-ul ANAF a fost publicat la rubrica Transparenta decizionala Proiectul de Ordin al presedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.
Conform Ordonantei pentru combaterea evaziunii fiscale, Începând cu data de 1 iulie 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală “Registrul operatorilor intracomunitari” care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrări intracomunitare de bunuri care au locul în România potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) şi care sunt scutite de taxă în condiţiile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. a) şi d);
b) livrări ulterioare de bunuri efectuate în cadrul unei operaţiuni triunghiulare prevăzute la art. 1321 alin. (5), efectuate în statul membru de sosire a bunurilor şi care se declară drept livrări intracomunitare cu cod T în România;
c) prestări de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite în România în beneficiul unor persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, altele decât cele scutite de TVA în statul membru în care acestea sunt impozabile;
d) achiziţii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul în România potrivit prevederilor art. 1321;
e) achiziţii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2), efectuate în beneficiul unor persoane impozabile stabilite în România, inclusiv persoane juridice neimpozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 1531, de către persoane impozabile nestabilite în România, dar stabilite în Comunitate, şi pentru care beneficiarul are obligaţia plăţii taxei potrivit art. 150 alin. (2).

În Registrul operatorilor intracomunitari nu se înscriu:
a) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal;
b) persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal, la cerere sau din oficiu, de către organul fiscal,
c) persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoană faţă de care s-a dipus punerea în mişcare a acţiunii penale şi/sau care are înscrise în cazierul judiciar infracţiuni, în legătură cu oricare dintre operaţiunile prevăzute la art.1582 alin. (1) din Codul fiscal.

Eliminarea din Registrul operatorilor intracomunitari se realizează la cerere sau din oficiu, de către  organul fiscal.

In vederea inregistrarii/radierii in/din Registrul operatorilor intracomunitari se completeaza formularul 095 “Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari”, alaturi de alte documente solicitate (sunt prezentate in procedura de organizarea si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari).

Proiectul de ordin poate fi consultat aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/ordin_ROI.pdf)
Procedura de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari (anexa nr. 1 a ordinului) poate fi consultata aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/A1_procedura_ROI.pdf)
Cererea de inregistrare in /radiere din Registrul operatorilor intracomunitari (anexa nr 2 a ordinului) poate fi consultata aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/A2_Cerere_inscriere_radiere.pdf)
Instructiunile de completare a cererii 095 (anexa nr. 7 a ordinului) poate fi consultata aici (http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/transparenta/A7_Instructiuni_completare_ROI.pdf)
Alte documente si formulare pot fi consultate aici pe site-ul ANAF la rubrica Transpaenta decizionala

3 comentarii to “Registrul operatorilor intracomunitari”

 1. Meiu Maria spune:

  O singura nelamurire, PJ care au asociat unic, persoana nerezidenta ce depun in loc de cazier judiaciar, este suficient cazierul judiciar al administratorului.
  Cu respect,
  Meiu M

 2. lucian tatu spune:

  Cred ca nu se scapa de depunerea cazierul judiciar nici la nerezidenti (cel putin eu nu am gasit prin textele de lege). Cu privire la acest cazier poate va ajuta sectiunea 2 din legea nr. 290/2004.

  SECŢIUNEA a 2-a
  Condiţiile cerute şi modalitatea de obţinere a certificatului
  de cazier judiciar de către persoanele fizice sau juridice

  Art. 27. – (1) Persoanele fizice sau juridice pot obţine propriul certificat de cazier judiciar în condiţiile stabilite la art. 28-31.
  (2) Certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile prevăzute la art. 6 şi 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.
  (3) În cazul în care certificatele de cazier judiciar emise de autorităţile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în faţa autorităţilor române.
  (4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, instituţiile abilitate în acest domeniu percep o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă.
  Art. 28. – (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se depune de către persoana fizică personal la unitatea de poliţie de la locul de naştere, domiciliu sau reşedinţă.
  (2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică.
  (3) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.
  (4) După darea în exploatare a Sistemului Naţional de Evidenţă Informatizată a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru obţinerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusă la orice unitate ori subunitate de poliţie conectată la acest sistem.
  Art. 29. – (1) Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.
  (2) În cazul cererilor depuse în condiţiile prevăzute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data solicitării.
  Art. 30. – (1) Pentru obţinerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens Direcţiei cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.
  (2) În vederea obţinerii datelor solicitate, Direcţia cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române adresează, cu respectarea prevederilor art. 26, autorităţii centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar şi de informaţii referitoare la acesta.
  (3) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenţi ori resortisanţi ai statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului.
  Art. 31. – (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita şi prin împuterniciţii acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
  a) în ţară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;
  b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerinţelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenţia de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.
  (2) Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.
  (3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de graţiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soţul persoanei condamnate, copiii, ascendenţii, fraţii ori surorile persoanei condamnate sau ai soţului acesteia.
  (4) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (3), cu excepţia persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original şi depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calităţii.

 3. lucian tatu spune:

  pentru alte informatii cu privire la obtinerea cazierului judiciar pot fi consultate urmatoarele linkuri (pentru bucuresti):
  – Nerezidenti persoane fizice si juridice – click aici (http://www.politiacapitalei.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=1081&Itemid=1401)
  – Rezidenti persoane fizice – click aici (http://www.politiacapitalei.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=829&Itemid=1401)
  – Rezidenti persoane juridice – click aici (http://www.politiacapitalei.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=830&Itemid=1401)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close