Scoaterea din rezervele de stat a unor cantitati de benzina, motorina si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adaugata si al accizelor pentru aceste cantitati

In M. Of. nr. 389 din 11 iunie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49/2010 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de benzina, motorina si petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, si stabilirea regimului taxei pe valoarea adaugata si al accizelor pentru aceste cantitati.
Din cuprins:
    Avand in vedere persistenta efectelor crizei economico-financiare si insuficienta resurselor necesare finantarii integrale de la bugetul de stat a achizitiei cantitatilor de combustibili, in scopul functionarii tehnicii din dotarea Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor, pentru indeplinirea atributiilor operative,
    luand in considerare necesitatea instituirii unor derogari, a caror reglementare nu poate fi amanata, in ceea ce priveste termenul pana la care se va achita contravaloarea taxei pe valoarea adaugata si a accizelor suportate de catre beneficiari pentru unele cantitati de combustibili,
    tinand cont de faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

ART. 1 – (1) Se aproba scoaterea cantitatii de 12.000 tone petrol pentru turboreactoare din stocul intangibil aflat in rezervele de stat, care va fi acordata, cu titlu gratuit, Ministerului Apararii Nationale – Statul Major al Fortelor Aeriene.
(2) Cantitatea prevazuta la alin. (1) poate fi diminuata in functie de pierderile normale inregistrate pe perioada pastrarii in rezerva de stat.
(3) Se aproba scoaterea cantitatilor de 760 tone benzina din stocul constituit rezerva de stat si de 23.100 tone motorina din stocul intangibil aflat in rezervele de stat, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Administratiei si Internelor pentru structurile de ordine si siguranta publica din subordinea acestuia si Ministerului Apararii Nationale.
(4) Alocarea cantitatilor prevazute la alin. (1) si (3) se face potrivit anexei care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
ART. 2 – (1) Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale va scadea din gestiune cantitatile de combustibili, aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) si (3), prin contul “Cheltuieli privind rezerva de stat si de mobilizare”, pe baza avizelor de insotire a marfii, a proceselor-verbale de predare-preluare, semnate de reprezentantii desemnati de parti, si a facturilor, documente in baza carora se va face si intrarea in patrimoniul institutiilor beneficiare.
(2) Pe facturi se va mentiona ca nu se achita contravaloarea bunurilor, ci numai contravaloarea taxei pe valoare adaugata, pentru cantitatea de produs prevazuta la art. 1 alin. (1), si numai contravaloarea taxei pe valoarea adaugata si a accizelor datorate si suportate de institutiile beneficiare, pentru cantitatile de produse prevazute la art. 1 alin. (3).
ART. 3 – (1) Preluarea si transportul cantitatii de petrol pentru turboreactoare, aprobata a fi scoasa de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, se fac prin grija Ministerului Apararii Nationale.
(2) Preluarea si transportul cantitatilor de benzina si motorina, aprobate a fi scoase de la Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, se fac prin grija Ministerului Administratiei si Internelor, respectiv a Ministerului Apararii Nationale.
ART. 4 – (1) Prin derogare de la prevederile art. 134^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cantitatile de combustibili prevazute la art. 1 alin. (1) si (3), exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata intervine la data incasarii de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale a contravalorii totale sau partiale a acestei taxe, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2011 inclusiv.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 206^51 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru cantitatile de combustibili prevazute la art. 1 alin. (3), termenul de plata a accizelor este pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.
(3) Pentru situatia prevazuta la alin. (2) nu se aplica prevederile art. 206^51 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 5 – Se aproba diminuarea temporara a stocurilor intangibile din rezervele de stat la produsele benzina, motorina si petrol pentru turboreactoare cu cantitatile prevazute la art. 1 alin. (1) si (3).
ART. 6 – (1) Fondurile necesare Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale pentru reintregirea stocurilor rezerva de stat se asigura din bugetele Ministerului Apararii Nationale si Ministerului Administratiei si Internelor pe anul 2011, direct proportional cu cantitatile de combustibil alocate acestora potrivit anexei.
(2) Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetelor institutiilor prevazute la alin. (1).
ART. 7 – Graficul de predare-preluare a cantitatilor de produse prevazute la art. 1 alin. (1) si (3), precum si detaliile tehnice se stabilesc prin protocoale incheiate intre partile implicate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close