Modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor

In M. Of. nr. 397 din 15 iunie 2010 a fost publicata Hotararea Camerei deputatilor nr. 14/2010 privind modificarea si completarea Regulamentului Camerei Deputatilor.
Din cuprins:
ARTICOL UNIC
Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2006, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La capitolul II, dupa sectiunea a 5-a se introduce o noua sectiune, sectiunea a 5^1-a, cu urmatorul cuprins:

“SECTIUNEA a 5^1-a
Cazurile de neconstitutionalitate si solicitarile de reexaminare formulate de catre Presedintele Romaniei”

2. Articolul 134 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“ART. 134
(1) In cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 146 lit. a) din Constitutia Romaniei, republicata, si in situatia in care Camera Deputatilor a fost prima Camera sesizata, Biroul permanent, in prima sa sedinta care are loc dupa publicarea deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, va sesiza Comisia juridica, de disciplina si imunitati si comisia permanenta sesizata in fond cu proiectul de lege sau propunerea legislativa in vederea reexaminarii prevederilor declarate neconstitutionale. Aceeasi procedura se aplica si pentru cazul in care prevederile respective sunt trimise de la Senat, in calitate de prima Camera sesizata.
(2) Termenul fixat de Biroul permanent pentru intocmirea raportului comun de catre comisiile prevazute la alin. (1) nu va putea fi mai mare de 15 zile. Raportul comisiilor se inscrie cu prioritate in ordinea de zi si se dezbate conform prevederilor art. 99 – 112. Cu prilejul reexaminarii, Camera Deputatilor va efectua corelarile tehnico-legislative necesare. Raportul comisiilor se adopta cu majoritatea ceruta de caracterul ordinar sau organic al initiativei legislative supuse reexaminarii, dupa caz, iar dupa adoptare prevederile reexaminate se trimit Senatului, daca acesta este Camera decizionala.
(3) Reexaminarea textelor declarate neconstitutionale se face mai intai de prima Camera sesizata.”
3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 134 devin articolul 134^1, care va avea urmatorul cuprins:
“ART. 134^1
(1) In cazul sesizarii neconstitutionalitatii tratatelor sau altor acorduri internationale depuse la Parlament pentru ratificare, potrivit art. 146 lit. b) din Constitutia Romaniei, republicata, procedura parlamentara se intrerupe si se reia dupa publicarea deciziei Curtii Constitutionale.
(2) In cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 146 lit. b) din Constitutia Romaniei, republicata, Camera Deputatilor nu poate ratifica tratatul sau acordul international declarat ca fiind neconstitutional.”
4. Alineatul (5) al articolului 134 devine articolul 134^2, care va avea urmatorul cuprins:
“ART. 134^2
    In cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit art. 147 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, dispozitiile declarate neconstitutionale din legi, din regulamente si din ordonantele aprobate prin lege isi inceteaza efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale, termen pe durata caruia aceste dispozitii sunt suspendate de drept. In cazul in care Camera Deputatilor a fost prima Camera sesizata, Biroul permanent va sesiza Comisia juridica, de disciplina si imunitati si comisia in al carui domeniu de activitate se incadreaza respectivul act normativ in vederea reexaminarii textelor si punerii lor in acord cu prevederile Constitutiei. Textele revizuite se constituie intr-o initiativa legislativa care se distribuie deputatilor. Dupa trecerea unui termen de 7 zile, inauntrul caruia se pot depune amendamente, cele doua comisii elaboreaza, in termen de 5 zile, un raport asupra initiativei legislative care se supune dezbaterii si adoptarii plenului Camerei Deputatilor. Initiativa legislativa se adopta cu majoritatea ceruta de caracterul actului normativ si se trimite Senatului.”
5. La articolul 135, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Cererea Presedintelui Romaniei privind reexaminarea unei legi este de competenta comisiei permanente care a fost sesizata in fond cu proiectul de lege sau cu propunerea legislativa respectiva; aceasta va intocmi un raport cu privire la obiectiile din cererea de reexaminare, respectiv la adoptarea sau respingerea acesteia. In cazul in care obiectiile din cererea de reexaminare sunt acceptate, in totalitate sau in parte, comisia va formula, dupa caz, propuneri referitoare la textele corespunzatoare.”
6. La articolul 135, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
“(2^1) Raportul comisiei este distribuit deputatilor, care pot depune amendamente cu privire la propunerile formulate de catre comisie in termen de 7 zile. Comisia intocmeste un raport inlocuitor asupra cererii de reexaminare in termen de 5 zile de la implinirea termenului pentru depunerea amendamentelor, care cuprinde textele aprobate de catre comisie, amendamentele aprobate, precum si pe cele respinse.”
7. La articolul 135, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
“(4) In situatia in care Camera Deputatilor este sesizata cu cererea de reexaminare prevazuta la alin. (1) in calitate de Camera decizionala si in cazul in care nu se intruneste numarul necesar de voturi adoptarii raportului cu privire la acceptarea in totalitate sau in parte a cererii de reexaminare, legea se retrimite Presedintelui pentru promulgare in forma adoptata initial de catre Parlamentul Romaniei.
(5) In cazul in care comisia a inaintat un raport de respingere a solicitarii de reexaminare, iar aceasta propunere nu intruneste numarul de voturi necesar adoptarii in sedinta de vot final, raportul se restituie comisiei pentru intocmirea unui nou raport.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close