Precizari privind modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice

In M. Of. nr. 395 din 15 iunie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1810/2010 pentru aprobarea Precizarilor privind modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice.
Din cuprins:
ART. 1 – Se aproba Precizarile privind modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2 –     Institutiile publice implicate, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, inclusiv unitatile lor subordonate, vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentului ordin.
ART. 3 – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ANEXA 1

PRECIZARI
privind modul de incasare a fondurilor banesti primite sub forma de donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice

ART. 1 – Sumele donate pentru diminuarea efectelor crizei economice constituie venituri ale bugetului de stat si pot fi achitate in numerar sau prin virament, in contul 20.37.01.02 “Venituri ale bugetului de stat – Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice”, deschis la Trezoreria Statului.
ART. 2 – (1) Donatiile pentru diminuarea efectelor crizei economice pot fi achitate de catre persoanele fizice si prin intermediul angajatorilor, in limita maxima a sumelor datorate de angajator acestora, pe baza dispozitiei scrise a donatorilor in care vor preciza cuantumul sumelor care se doneaza, precum si daca doresc ca informatiile privind identitatea si sumele donate sa fie facute publice.
(2) Donatiile pentru diminuarea efectelor crizei economice care se vireaza de catre persoanele fizice prin intermediul angajatorilor institutii publice se achita de catre acestea din conturile de cheltuieli bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, din care se achita obligatiile catre persoanele fizice donatoare.
ART. 3 – Persoanele care nu doresc publicarea informatiilor privind identitatea si sumele donate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice vor avea in vedere ca in ordinul de plata sau in chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii prin care se achita donatiile, la rubrica destinata codului de identificare fiscala al beneficiarului, sa se inscrie codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
ART. 4 – Precizari privind achitarea prin virament a sumelor aferente donatiilor pentru diminuarea efectelor crizei economice
4.1. Donatiile pentru diminuarea efectelor crizei economice, se achita prin virament, direct sau prin angajatori, in contul prevazut la art. 1, deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti.
4.2. Sumele donate prin intermediul angajatorilor vor fi achitate de catre acestia, pe baza de ordine de plata, intocmite distinct pentru fiecare donator.
4.3. In ordinul de plata prin care donatorii sau angajatorii acestora achita sume in contul prevazut la art. 1 se va avea in vedere inscrierea la rubricile destinate beneficiarului a urmatoarelor informatii:
a) in rubrica “Beneficiar” se vor inscrie: numele si prenumele persoanei fizice donatoare sau Bugetul de stat – donatii;
b) in rubrica “Codul de identificare fiscala” se va inscrie codul de identificare fiscala al persoanei fizice donatoare, in cazul donatorilor care doresc publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a informatiilor privind identitatea si sumele donate, sau codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), in cazul in care donatorii nu doresc publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a informatiilor privind identitatea si sumele donate, dupa caz;
c) in rubrica “Cod IBAN beneficiar” se va inscrie codul IBAN RO80TREZ70020370102XXXXX;
d) in rubrica destinata bancii beneficiarului se va inscrie Trezoreria operativa a municipiului Bucuresti.
ART. 5 – Precizari privind achitarea in numerar a sumelor aferente donatiilor pentru diminuarea efectelor crizei economice
5.1. Donatiile pentru diminuarea efectelor crizei economice se achita in numerar, direct sau prin angajatori, in contul prevazut la art. 1, deschis la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora isi au domiciliul persoanele fizice donatoare.
5.2. Persoanele fizice care achita donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice in numerar la ghiseele unitatilor Trezoreriei Statului si care nu doresc publicarea informatiilor privind identitatea si sumele donate vor completa o declaratie scrisa in acest sens, iar unitatile Trezoreriei Statului vor incasa sumele respective pe codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468).
5.3. Angajatorii institutii publice care primesc sume in numerar de la donatori cu domiciliul fiscal in raza altei unitati a Trezoreriei Statului decat cea a angajatorului depun sumele astfel incasate in contul 50.05 “Disponibil din sume de mandat si in depozit”, deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care isi are deschise conturile institutia publica. Concomitent cu depunerea sumelor in numerar, institutia publica va prezenta unitatii Trezoreriei Statului ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care vireaza donatiile respective in contul 20.37.01.02 “Venituri ale bugetului de stat – Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice”, intocmite potrivit precizarilor de la art. 4.
5.4. Angajatorii institutii publice care primesc sume in numerar de la donatori cu domiciliul fiscal in raza aceleiasi unitati a Trezoreriei Statului cu cea a angajatorului depun sumele astfel incasate direct in contul 20.37.01.02 “Venituri ale bugetului de stat – Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice”, pe baza de chitante pentru incasarea de impozite, taxe si contributii intocmite distinct pentru fiecare donator.
5.5. In chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii, prin care donatorii sau angajatorii prevazuti la pct. 5.4 achita sume in contul prevazut la art. 1, se va avea in vedere inscrierea la rubricile destinate beneficiarului a urmatoarelor informatii:
a) in rubrica “Pentru” se vor inscrie: numele si prenumele persoanei fizice donatoare sau Bugetul de stat – donatii.
b) in rubrica “Codul de identificare fiscala” se va inscrie codul de identificare fiscala al persoanei fizice donatoare, in cazul donatorilor care doresc publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a informatiilor privind identitatea si sumele donate, sau codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), in cazul in care donatorii nu doresc publicarea pe site-ul Ministerului Finantelor Publice a informatiilor privind identitatea si sumele donate, dupa caz.
ART. 6 – In sensul prezentelor precizari, prin angajator se intelege persoana juridica care acorda drepturi banesti unei persoane fizice.
ART. 7 – (1) Datele de identificare ale persoanelor fizice care doneaza sume pentru diminuarea efectelor crizei economice in contul 20.37.01.02 “Venituri ale bugetului de stat – Donatii pentru diminuarea efectelor crizei economice” si sumele donate urmeaza a fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 10 zile de la expirarea lunii curente pentru luna precedenta.
(2) Situatia persoanelor si a sumelor donate pentru diminuarea efectelor crizei economice se transmite Ministerului Finantelor Publice in termen de 5 zile de la expirarea lunii curente pentru luna precedenta, potrivit modelului transmis unitatilor Trezoreriei Statului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close