Organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru dezvoltare turistica

In M. Of. nr. 412 din 21 iunie 2010 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 509/2010 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru dezvoltare turistica.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) Se constituie Comisia interministeriala pentru dezvoltare turistica, organism consultativ, fara personalitate juridica, denumita in continuare Comisie, in scopul coordonarii si promovarii politicilor si actiunilor de analiza, precum si al dezvoltarii in domeniul turismului.
    (2) Comisia este formata din cate un reprezentant din cadrul urmatoarelor autoritati ale administratiei publice centrale:
    a) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului;
    b) Ministerul Mediului si Padurilor;
    c) Ministerul Administratiei si Internelor;
    d) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;
    e) Ministerul Culturii si Patrimoniului National;
    f) Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului;
    g) Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale;
    h) Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
    i) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
    j) Ministerul Sanatatii;
    k) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
    l) Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Reprezentantii autoritatilor administratiei publice centrale prevazute la alin. (2) lit. a) – k) sunt desemnati la nivel de secretar de stat.
    (4) Reprezentantul autoritatii administratiei publice centrale prevazute la alin. 2 lit. (l) este desemnat la nivel de director.
    (5) Componenta nominala a Comisiei se stabileste prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pe baza propunerilor transmise Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, in termen de 5 zile, de catre autoritatile administratiei publice centrale prevazute la alin. (2).
    ART. 2
    (1) Activitatea Comisiei este coordonata de secretarul de stat cu sarcini in domeniul turismului din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, care indeplineste functia de presedinte al Comisiei.
    (2) Hotararile Comisiei se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a Comisiei, aprobat prin hotarare a acesteia.
    ART. 3
    Comisia armonizeaza si coordoneaza activitatile specifice realizate de autoritatile administratiei publice centrale cu competente in domeniu.
    ART. 4
    Comisia indeplineste urmatoarele atributii principale:
    a) urmareste eficientizarea raporturilor dintre autoritatile administratiei publice centrale, institutii si autoritati publice in domeniul dezvoltarii turismului;
    b) asigura comunicarea interministeriala din acest domeniu, precum si armonizarea punctelor de vedere;
    c) avizeaza politicile nationale si strategiile sectoriale cu implicatii asupra dezvoltarii turismului, cu respectarea legislatiei in vigoare;
    d) urmareste asigurarea caracterului unitar si coerent al strategiilor si politicilor din domenii specifice economice, in corelare cu turismul;
    e) propune masuri pentru impulsionarea si accelerarea procesului de dezvoltare si modernizare a infrastructurii de turism;
    f) analizeaza, monitorizeaza si propune masuri pentru dezvoltarea durabila a turismului, promovarea turismului ecologic si integrarea politicilor de protectie a mediului in strategiile si programele de dezvoltare a turismului;
    g) initiaza demersuri pentru mobilizarea resurselor financiare intersectoriale necesare implementarii strategiilor si programelor de dezvoltare a turismului;
    h) monitorizeaza si evalueaza modul de indeplinire a obiectivelor si actiunilor cuprinse in documentele programatice din domeniu;
    i) propune elaborarea proiectelor de acte normative referitoare la dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de turism, precum si a celor referitoare la promovarea turismului;
    j) analizeaza, monitorizeaza si propune masuri pentru combaterea situatiilor de urgenta care pot sa intervina in sectorul turistic, prin asigurarea unei legaturi continue si a transferului de informatii cu Comitetul guvernamental pentru situatii de urgenta;
    k) informeaza periodic si ori de cate ori este necesar Guvernul cu privire la activitatea desfasurata si masurile dispuse.
    ART. 5
    (1) Secretariatul Comisiei se asigura de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin structura de specialitate care coordoneaza activitatile desfasurate in domeniul dezvoltarii si modernizarii infrastructurii de turism, desemnata prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si turismului.
    (2) Atributiile si responsabilitatile secretariatului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.
    (3) Comisia poate decide constituirea de grupuri de lucru formate din specialisti din cadrul autoritatilor administratiei publice centrale prevazute la art. 1 alin. (2).
    (4) Modul de constituire, organizare si atributiile grupurilor de lucru se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Comisiei.
    ART. 6
    Comisia se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui acesteia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close