Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare

In M. Of. nr. 417 din 22 iunie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 7/2010 pentru punerea in aplicare a Normelor privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) Se pun in aplicare Normele privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Normele mentionate la alin. (1) intra in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. 2
    Persoanele care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare, precum si directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor vor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ANEXA 1

                                   NORME
privind calificarea profesionala si pregatirea continua a persoanelor care lucreaza in domeniul distributiei produselor de asigurare

    ART. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc cerintele de calificare profesionala a persoanelor care doresc sa lucreze in domeniul distributiei produselor de asigurare si cerintele de pregatire profesionala continua a acestora.
    (2) In intelesul prezentelor norme, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) calificarea profesionala – pregatirea teoretica si practica pentru insusirea cunostintelor specifice domeniului asigurarilor;
    b) pregatirea profesionala continua – actualizarea permanenta a cunostintelor si deprinderilor specifice locului de munca din domeniul asigurarilor;
    c) certificatul de absolvire – atesta absolvirea cursurilor de calificare sau de pregatire profesionala continua.
    ART. 2
    Dispozitiile prezentelor norme se aplica urmatoarelor categorii de persoane:
    a) agenti de asigurare persoane fizice;
    b) conducatori ai agentilor de asigurare persoane juridice;
    c) subagenti;
    d) conducatori ai activitatii de bancassurance si persoanele fizice care desfasoara activitate de bancassurance;
    e) conducatori executivi ai brokerilor de asigurari si/sau reasigurari;
    f) brokeri in asigurari/reasigurari;
    g) asistenti in brokeraj persoane fizice si conducatori ai asistentilor in brokeraj persoane juridice;
    h) personal propriu al brokerului de asigurare si/sau reasigurare, care are ca principala atributie de serviciu intermedierea contractelor de asigurare si/sau reasigurare;
    i) angajati ai societatilor de asigurare implicati in activitatea distributiei produselor de asigurare.
    ART. 3
    (1) Persoanele mentionate la art. 2, care doresc sa lucreze in domeniul asigurarilor, trebuie sa absolve un program de calificare profesionala aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    (2) La programele de calificare profesionala se pot inscrie persoane fizice care poseda diploma de absolvent de liceu si au domiciliul sau rezidenta in Romania, precum si cetateni cu domiciliul sau rezidenta in Spatiul Economic European care fac dovada ca detin cunostinte de limba romana in masura sa asigure o foarte buna comunicare cu asiguratii si potentialii asigurati.
    (3) Durata programului de calificare profesionala este de minimum 50 de ore efective.
    (4) Programa cursurilor la distanta sau e-learning trebuie sa corespunda, prin studiu individual, duratei mentionate la alin. (3).
    ART. 4
    (1) Programa-cadru pentru programele de calificare profesionala cuprinde cel putin urmatoarele sectiuni:
    a) cadrul legislativ al activitatii de asigurare;
    b) principiile activitatii de asigurare si produsele de asigurare;
    c) principiile generale privind tehnicile de vanzare si negociere a produselor de asigurare si cele privind etica in vanzari;
    d) protectia asiguratilor, protectia datelor cu caracter personal, elemente de prevenire si combatere a spalarii banilor, a finantarii terorismului si a aplicarii sanctiunilor internationale.
    (2) Tematica detaliata a programelor de calificare profesionala este elaborata de Comisia de monitorizare a calitatii pregatirii profesionale si se supune aprobarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. Comisia de monitorizare este definita in Normele privind activitatea entitatilor care organizeaza cursuri de pregatire profesionala unitara a personalului din asigurari.
    (3) Programele de calificare profesionala pot fi structurate in module de cursuri care sa cuprinda una sau mai multe dintre sectiunile prevazute la alin. (1).
    ART. 5
    (1) Programele de calificare profesionala se finalizeaza cu examen de absolvire.
    (2) Examenul de absolvire se poate organiza pentru intregul program sau prin teste de examinare pentru fiecare modul component.
    (3) Testele-grila pentru examenele de absolvire a programelor de calificare profesionala se vor elabora de catre Comisia de monitorizare si se supun aprobarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    (4) Examenul de absolvire se organizeaza de catre furnizorii de programe de pregatire profesionala. Comisia de examinare va fi formata din 3 – 5 persoane, dintre care o persoana va fi nominalizata de Comisia de monitorizare.
    (5) Contestatiile rezultatelor la examen se depun sau se trimit in termen de doua zile de la data comunicarii rezultatelor si se solutioneaza de catre furnizorii de programe educationale in domeniul asigurarilor in termen de 5 zile lucratoare de la depunerea contestatiei.
    ART. 6
    (1) Persoanele care au promovat examenul de absolvire primesc un certificat de absolvire, eliberat de furnizorul programului educational, al carui model este prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme.
    (2) Furnizorii programelor educationale pot elibera, la cerere, si certificate de promovare a modulelor pentru care cursantii au promovat testele de examinare. Acestea sunt avute in vedere la eliberarea certificatului de calificare profesionala daca au fost obtinute intr-un interval de cel mult 6 luni de la data absolvirii primului modul de curs.
    (3) Persoanele care nu au sustinut sau nu au promovat examenul de absolvire sau testele de examinare pot solicita repetarea acestora, fara reluarea cursurilor de pregatire, intr-o perioada de cel mult 6 luni de la data comunicarii rezultatelor. Data si locul examinarii/reexaminarii vor fi stabilite de catre furnizorul de programe si comunicate Comisiei de monitorizare.
    (4) Pana la eliberarea certificatelor de calificare profesionala furnizorii programelor educationale pot elibera adeverinte de absolvire, valabile 3 luni de la data eliberarii.
    ART. 7
    (1) Persoanele mentionate la art. 2, care sunt inregistrate in Registrul intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari la data intrarii in vigoare a prezentelor norme, sunt obligate ca, la perioade succesive de maximum 3 ani, calculate de la data de 1 octombrie 2010, sa faca dovada ca au urmat un program de pregatire profesionala continua aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
    (2) Pentru persoanele care indeplinesc calitatea de conducatori la agentii de asigurare persoane juridice, conducatorii activitatii de bancassurance, conducatorii executivi ai brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, precum si pentru conducatorii asistentilor in brokeraj persoane juridice, perioada mentionata la alin. (1) este de maximum 2 ani.
    (3) Durata programului de pregatire profesionala continua pentru conducatorii intermediarilor persoane juridice este de minimum 35 de ore.
    (4) Durata programului de pregatire profesionala continua este de minimum 20 de ore pentru persoanele prevazute la art. 2, altele decat cele prevazute la alin. (3).
    (5) Programa cursurilor si tematica examenelor de absolvire se elaboreaza de catre Comisia de monitorizare si se supun aprobarii Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
    (6) Cursantilor care au promovat examenul de absolvire li se elibereaza un certificat de pregatire profesionala continua, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme.
    (7) Lipsa certificatului de pregatire profesionala continua conduce la imposibilitatea exercitarii activitatii de distributie a produselor de asigurare.
    (8) Celelalte reguli privind desfasurarea si finalizarea programelor de calificare profesionala se aplica in mod corespunzator si programelor de pregatire profesionala continua.
    (9) Programa cursurilor la distanta sau e-learning trebuie sa corespunda, prin studiu individual, duratei mentionate la alin. (3) si (4).
    ART. 8
    (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, pentru persoanele mentionate la art. 2 certificatul de calificare profesionala este conditie de incheiere a contractelor de munca, respectiv de mandat in domeniul asigurarilor sau de intermediere, dupa caz, cu asiguratorii sau intermediarii in asigurari.
    (2) Obtinerea certificatului de pregatire profesionala continua in termen de 3 ani si, respectiv, de 2 ani, incepand cu data de 1 octombrie 2010 sau, ulterior, de la data inscrierii in Registrul intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari este conditie de detinere a calitatii/functiei mentionate la art. 2.
    (3) Dupa data mentionata la alin. (1), asiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare sunt obligati sa includa in contractele de munca, respectiv de mandat sau de intermediere ale persoanelor prevazute la art. 2 termenul pana la care acestea trebuie sa urmeze un program de pregatire profesionala continua. Pentru persoanele care la data mentionata la alin. (1) au deja incheiat un contract de munca, respectiv de mandat sau de intermediere, prevederile privind acest termen se pot face printr-un act aditional.
    (4) Comisia de Supraveghere a Asigurarilor mentine un registru electronic public al absolventilor de programe de calificare profesionala si de pregatire profesionala continua, denumit Registrul absolventilor, conform anexei nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme.
    ART. 9
    Atributiile si obligatiile Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, prevazute in prezentele norme, vor fi duse la indeplinire prin intermediul Institutului de Management in Asigurari.
    ART. 10
    Prezentele norme se aplica si sucursalelor din Romania ale asiguratorilor si brokerilor de asigurare si/sau reasigurare cu sediul in Spatiul Economic European in cazul in care folosesc intermediari persoane juridice sau fizice romane.
    ART. 11
    Nerespectarea prevederilor prezentelor norme constituie contraventie si se sanctioneaza conform prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close