Esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

In M. Of. nr. 428 din 25 iunie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2010 privind esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.
Din cuprins:
    Tinand cont ca, potrivit dispozitiilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care au calitatea de revolutionari beneficiaza de indemnizatie reparatorie si, dupa caz, de indemnizatie lunara, drepturile acordandu-se de la data de intai a lunii urmatoare depunerii documentatiei la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989,
    avand in vedere ca pentru anul 2010 se preconizeaza emiterea unui numar de circa 5.000 de noi certificate de revolutionar,
    avand in vedere efortul financiar semnificativ pe care il presupune pentru bugetul de stat plata indemnizatiilor prevazute de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru perioade restante, incepand cu anul 2004,
    tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar putea conduce la aparitia unor disfunctionalitati in sistemul de plata a drepturilor prevazute prin Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul imposibilitatii efectuarii platilor datorita numarului foarte mare de cereri si datorita sumelor importante de bani, restante si plati curente, ce ar trebui platite intr-o perioada scurta de timp,
    este necesara esalonarea platii indemnizatiilor restante incepand cu anul 2012, in mod diferit in functie de nivelul sumelor restante cu titlu de indemnizatii reparatorii ce urmeaza a fi achitate beneficiarilor.
    In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. 1
    Fac obiectul prezentei ordonante de urgenta sumele reprezentand indemnizatii restante ce se achita beneficiarilor Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv cele prevazute la art. 4 si la art. 5 alin. (1) lit. m) din aceeasi lege.
    ART. 2
    Indemnizatii restante, in intelesul prezentei ordonante de urgenta, inseamna indemnizatiile aferente perioadei cuprinse intre luna urmatoare celei in care a fost depusa la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor prevazut de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si luna in care se solicita efectuarea platii acestora la institutiile competente, conform legii.
    ART. 3
    (1) Plata indemnizatiilor restante prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se face esalonat, incepand cu anul 2012, de casele judetene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, de casele de pensii din subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii, dupa cum urmeaza:
    a) in situatia indemnizatiilor restante al caror cuantum depaseste valoarea a 20 de salarii medii brute:
    – in anul 2012 se plateste 34% din valoarea sumei restante;
    – in anul 2013 se plateste 33% din valoarea sumei restante;
    – in anul 2014 se plateste 33% din valoarea sumei restante;
    b) in situatia indemnizatiilor restante al caror cuantum se situeaza intre valoarea a 10 salarii medii brute si cea a 20 de salarii medii brute:
    – in anul 2012 se plateste 50% din valoarea sumei restante;
    – in anul 2013 se plateste 50% din valoarea sumei restante;
    c) in situatia indemnizatiilor restante al caror cuantum se situeaza sub valoarea a 10 salarii medii brute, plata sumei restante se efectueaza integral in anul 2012.
    (2) Salariul mediu brut prevazut la alin. (1) este salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, aferent anului 2012.
    (3) Esalonarea prevazuta la alin. (1) vizeaza exclusiv indemnizatiile restante, asa cum au fost definite de art. 2, urmand ca plata indemnizatiei lunare sa se efectueze conform legii.
    ART. 4
    Sumele cu titlu de indemnizatii restante, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, se actualizeaza la data platii cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
    ART. 5
    Prevederile privind plata esalonata a indemnizatiilor restante acordate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si persoanelor ale caror cereri pentru preschimbarea certificatelor prevazute de lege au fost depuse anterior datei intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si nu au fost solutionate pana la aceasta data.
    ART. 6
    (1) Prevederile privind plata esalonata a indemnizatiilor restante acordate beneficiarilor Legii nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica si persoanelor carora li s-au acordat aceste drepturi in baza unor hotarari judecatoresti, definitive si irevocabile.
    (2) In situatia persoanelor prevazute la alin. (1), pe perioada esalonarii platilor restante, conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta, orice cerere de executare silita se suspenda de drept.

1 comentariu to “Esalonarea platii indemnizatiilor prevazute de Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004”

 1. ) Conform ar. 15, alin. 2 din Constituţia Romaniei:
  (2) Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile.

  Prin urmare, principiul neretroactivitatii prevederilor legale este de rang constitutional, neputand fi incalcat de nici un act normativ ( lege, OUG , Ordin de ministru sau nota interna etc).
  OUG nr. 53/2010 poate fi aplicat doar Deciziilor emise dupa intrarea sa in vigaore, respectiv, DUPA 25.06.2010.

  2) OUG 53/25.06.2010, a carui aplicare se invoca, nu prevede prevede ca se aplica Deciziilor caselor teritorile de pensii anterioare intarii in vigoare a legii, in acest sens neexistand nici un Ordin de aplicare al Ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale sau vreo Hotarare de Guvern.
  Art.5 din OUG prevede aplicarea asupra cererilor nesolutionate pana pe 25.06.2010 de preschimbare a certificatelor de revolutionar de la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor !!, nicidecum, la Deciziile Caselor locale de pensii!!
  De altfel, Guvernul a precizat in repetate randuri ca aplicarea legii nu poate retroactiva.Un exemplu recent este chiar art. 15 alin.3 din Legea 118 din 30 iunie 2010 (Legea 118/2010) privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar ce prevede ca plata drepturilor abrogate prin Legea 118 nu afecteaza nasterile pana la intrarea in vigoarea legii.
  (3) Pentru nasterile survenite pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, precum si pentru casatoriile incheiate pana la aceasta data, drepturile se stabilesc in conditiile actelor normative prevazute la alin. (1) lit. g)-j)( anterioare) si se solicita la plata pana cel tarziu la data de 31 august 2010.

  Aplicarea retorpactiva se datoreaza unei simple NOTE interene CNPAS, catre casele locale de pensii ,a. NOTA interna catre Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti nr. 549 din 01.07.2010 emisa de Secretariatul general al CNPAS in aplicarea OUG nr. 53/2010 nu poate nici ea sa-si produca efectele decat asupra Caselor teritoriale de pensii, si dupa data de 01.07.2010 cand a fost emisa

  CNPAS nu are atributii directe de stabirie si plata a indemnizatiilor si altor drepturi prevazute în legi speciale
  CNPAS-ul are ca atributii conform Legii nr. 19 /2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale doar de control nu si de a interveni direct in plata:

  Art. 144. – În aplicarea prevederilor prezentei legii CNPAS îndeplineşte următoarele atribuţii:
  a) îndrumă şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele teritoriale depensii, îndrumă şi verifică persoanele juridice şi fizice cărora le revin drepturi şi obligaţii care decurgdin prezenta lege
  g) ia măsuri, în condiţiile legii, pentru dezvoltarea şi administrarea eficientă a patrimoniului sistemului public, precum şi pentru asigurarea integrităţii acestuia;

  Prin urmare, IN MOD ABUZIV, fara niciun temei legal , in baza unei NOTE interne a CNPAS, ce prevede retroactivitatea unei legi, platile aferente indemnizatiilor restante rezultand din decizii anterioare este esalonata.Nota 549 din 01.07.2010 insasi este aplicata si ea retroactiv, adica platilor ce trebuiau facute conform Deciziilor dinainte de 25.06.2010, Nota fiind emisa in 1.07.2010
  de fapt in disperare de a cauta banila Buget, Autoritatile iau de unde pot pe principiul daca nu iese scandal , se poate..Asa a fost si in cazul impozitarii Dobanzilor bancare, ce tot prin nota interna s-a facut retroactiv, dar , in 2 saptamani Guvernul a venit cu precizari…ca nu se pot aplica decat dupa intrarea in vigaore a legii. Dece? Simplu , pentru ca cei in cauza ,vazandu-si dobanzile impozitate retroactiv,au facut scandal.

  Prin urmare, sfatuiesc pe toti cei intereati ce au decizii anterioare datei de 25.06.2010 sa faca memorii impotriva pct.2 lit a din Nota 549 din 01.07.2010 a CNPAS ce prevede , totatal nelegal ca
  “Dispozitiile OUG 53/2010 sun aplicabile :
  a)indemnizatiilor restante( …) calculate in baza cereilor depuse anterior datei de 25.06.2010 si neplatite pana la acesta data”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close