Procedura de plata si distribuire a impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal

In M. Of. nr. 425 din 24 iunie 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2104/2010 pentru reglementarea unor aspecte legate de plata si distribuirea impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) In vederea punerii in aplicare a dispozitiilor art. 77^1 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu data prezentului ordin, obligatiile fiscale reprezentand impozit pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se calculeaza, se retin si se declara de catre notarii publici in continuare, conform prevederilor Ordinului ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Prin derogare de la prevederile Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic, cu modificarile si completarile ulterioare, plata sumelor reprezentand impozit pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se realizeaza conform prezentului ordin.
    ART. 2
    Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, retinut de notarii publici, aferent operatiunilor translative ale dreptului de proprietate incheiate pana la data de 13 mai 2010 inclusiv, se vireaza in continuare in contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic”.
    ART. 3
    Impozitul pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, retinut de notarii publici, aferent operatiunilor translative ale dreptului de proprietate incheiate incepand cu data de 14 mai 2010, se vireaza in contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis la unitatile Trezoreriei Statului in a caror raza birourile notarilor publici sunt inregistrate fiscal, codificat cu codul de identificare fiscala al birourilor notariale.
    ART. 4
    Stingerea obligatiilor fiscale declarate de notarii publici pentru luna mai a anului 2010, prin formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, aprobat prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, cu modificarile si completarile ulterioare, se va realiza luand in considerare atat sumele achitate de catre acestia in contul unic de venituri ale bugetului de stat 20.47.01.01 “Venituri ale bugetului de stat – sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic”, cat si cele achitate in contul distinct de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.
    ART. 5
    (1) In vederea distribuirii sumelor cuvenite fiecarei unitati administrativ-teritoriale destinatare, conform legii, in cota de 50% din cuantumul sumelor platite in contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, aferente operatiunilor translative ale dreptului de proprietate al caror obiect au fost bunurile imobile aflate pe teritoriul acestora, notarii publici care calculeaza, retin, declara si vireaza acest tip de obligatie fiscala vor intocmi si vor depune lunar la organul fiscal de administrare, impreuna cu Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat si un borderou privind distribuirea catre unitatile administrativ-teritoriale a sumelor reprezentand impozit pe venitul din transferurile proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, intocmit conform modelului prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Pentru obligatiile de plata aferente operatiunilor translative ale dreptului de proprietate incheiate in perioada 14 – 31 mai 2010, borderoul prevazut la alin. (1) se depune la organul fiscal de administrare pana la data de 30 iunie 2010, insotit de o copie a documentului de plata prin care au fost virate sumele in contul de venituri ale bugetului de stat 20.03.01.18 “Veniturile bugetului de stat – impozit pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

3 comentarii to “Procedura de plata si distribuire a impozitului pe venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”

  1. artware spune:

    ..in concluzie,…. cum se impoziteaza?cine plateste impozit,si cat? impozit pe profit, pe toata tranzactia.Cade impozitul de 2% pentru cladiri achizitionate peste 3 ani?

  2. lucian tatu spune:

    ramane la fel calculul impozitului. e doar o chestie de conturi unde se vor vira banii de catre notari si de impartire a banilor intre bugete

  3. claudiu pop spune:

    Desi procedura este aceasi, probleme vor fi in continuare cand organul fiscal va trebui sa restituie impozitul platite in plus ca urmare a modificarii, prin acordul partilor, a pretului de vanzare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close