Modificarea Codului fiscal – cresteri de impozite pe case si autoturisme

In M. Of. nr. 442 a fost publicata O.U.G. nr. 59/2010 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Art. I. – Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Articolul 252 va avea urmatorul cuprins:
“Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce detin mai multe cladiri
Art. 252. – (1) Persoanele fizice care au in proprietate doua sau mai multe cladiri datoreaza un impozit pe cladiri, majorat dupa cum urmeaza:
a) cu 65% pentru prima cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua cladire in afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia cladire si urmatoarele in afara celei de la adresa de domiciliu.
(2) Nu intra sub incidenta alin. (1) persoanele fizice care detin in proprietate cladiri dobândite prin succesiune legala.
(3) In cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobândite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
(4) Persoanele fizice prevazute la alin. (1) au obligatia sa depuna o declaratie speciala la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale in raza carora isi au domiciliul, cât si la cele in raza carora sunt situate celelalte cladiri ale acestora. Modelul declaratiei speciale va fi cel prevazut prin norme metodologice aprobate prin hotarâre a Guvernului.”
2. La articolul 263, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
”(2) In cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:

Nr. crt Mijloace de transport cu tractiune mecanica lei/200 cm3 sau fractiune din aceasta
1 Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pâna la 1.600 cm3 inclusiv 8
2 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1.601 cm3 si 2.000 cm3 inclusiv 18
3 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.001 cm3 si 2.600 cm3 inclusiv 72
4 Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2.601 cm3 si 3.000 cm3 inclusiv 144
5 Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cm3 290
6 Autobuze, autocare, microbuze 24
7 Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima autorizata de pâna la 12 tone inclusiv 30
8 Tractoare inmatriculate 18

 

Art. II. – (1) Pentru anul fiscal 2010, termenul de plata a diferentelor de impozit rezultate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta este 31 decembrie 2010.
(2) Persoanele fizice care achita integral pâna la data de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate in urma aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, pentru diferentele rezultate, beneficiaza de bonificatia stabilita prin hotarârile consiliilor locale adoptate pentru anul 2010.
Art. III. – Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepând cu 1 iulie 2010.
Art. IV. – In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor elaboreaza normele metodologice de aplicare, aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close