Sunt neconstitutionale dispozitiile art. 121 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996

In M. Of. nr. 430 din 28 iunie 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 571/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
Din cuprins:
    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicata de Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania – Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A.), de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia pentru Drepturile de Autor (U.C.M.R. – A.D.A.) si de Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (U.P.F.R.) in Dosarul nr. 4.009/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala.
    Dezbaterile au avut loc la data de 27 aprilie 2010, cand Curtea avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 29 aprilie 2010. La dezbaterile din data de 27 aprilie 2010 au participat partile Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (U.P.F.R.) si Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia pentru Drepturile de Autor (U.C.M.R. – A.D.A.), care au cerut admiterea exceptiei, si partea Romtelecom S.A., care a cerut respingerea acesteia. Reprezentantul Ministerului Public a pus concluzii de admitere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe si concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) lit. g) din aceeasi lege.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:
    Prin Incheierea din 3 noiembrie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 4.009/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania – Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A.) a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia pentru Drepturile de Autor (U.C.M.R. – A.D.A.) a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, iar Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (U.P.F.R.) a ridicat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 134 alin. (2) lit. g) din aceeasi lege, intr-un dosar avand ca obiect o cerere privind dreptul de autor si drepturile conexe.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin ca art. 121 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, astfel cum a fost modificat, contravine prevederilor art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat ii priveaza pe titularii de drepturi de autor ale caror opere sunt radiodifuzate de anumite posturi de televiziune de un bun al lor (de un drept patrimonial), respectiv de dreptul lor de a fi remunerati pentru retransmiterea prin cablu. Astfel, autorii ale caror opere sunt radiodifuzate pe unele posturi de televiziune (in special din strainatate) beneficiaza de remuneratii, potrivit dispozitiilor legale criticate, iar autorii ale caror opere sunt radiodifuzate pe alte posturi de televiziune (in special cele mai importante posturi romanesti) ar urma sa nu beneficieze de remuneratie. Prevederile criticate creeaza un dezechilibru, o discriminare in special pentru autorii romani in raport cu autorii straini. Textul criticat contravine astfel art. 16 alin. (1) din Constitutie, intrucat conduce la o discriminare intre autori in functie de limba utilizata.
    Textul criticat incalca si prevederile art. 33 alin. (1) din Constitutie in conditiile in care autorii romani, ale caror opere sunt difuzate in mod firesc pe principalele posturi de televiziune din Romania, sunt privati de dreptul la remuneratie pentru retransmiterea prin cablu, siguranta financiara a acestora fiind grav afectata. Textul criticat incalca, in opinia autorilor, si prevederile art. 49 din Constitutie, care se refera la obligatia constitutionala a autoritatilor publice de a contribui la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii.
    Art. 121 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 contravine, in opinia autorilor, si art. 44 din Constitutie. Drepturile de proprietate intelectuala sunt drepturi de proprietate privata, recunoscute de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale ca bunuri in sensul art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventie.
    Autorii mai sustin ca prevederile art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 contravin art. 44, 136, 148, precum si art. 53 din Constitutie, intrucat limitarea remuneratiilor reprezentand drepturi conexe la o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor constituie o incalcare a dreptului exclusiv al titularilor de drepturi de proprietate intelectuala de a dispune in mod liber si absolut de propriile creatii/produse, negand dreptul acestora la incheierea, prin negociere, a unor conventii care sa consfinteasca liberul acord de vointa al partilor.
    Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala considera ca exceptia este neintemeiata, intrucat limita maxima de o treime se aplica unei valori liber negociabile. De asemenea, in cadrul limitei maxime de o treime valoarea remuneratiei pentru drepturile conexe se stabileste tot in cadrul unor negocieri. Totodata, stabilirea unei limite financiare maxime pentru nivelul remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe in raport cu remuneratiile cuvenite autorilor tine seama de natura drepturilor si raportul existent intre drepturile de autor si drepturile conexe.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.
    Avocatul Poporului apreciaza ca dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile scrise depuse de parti, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 121 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 60 din 26 martie 1996, modificata si completata prin Legea nr. 329/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 din 31 iulie 2006, prevederi care au urmatorul continut:
    – Art. 121 alin. (2): “Cuantumul remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe se stabileste printr-o metodologie negociata intre organismele de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe si structurile asociative ale distribuitorilor prin cablu, potrivit procedurilor prevazute la art. 131 si 1311, cu excluderea de la calcul a programelor a caror retransmitere prin cablu este obligatorie conform legii.”;
    – Art. 134 alin. (2) lit. g): “Gestiunea colectiva se exercita potrivit urmatoarelor reguli: […]
    g) remuneratiile negociate pentru drepturile conexe nu pot depasi o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeasi categorie de utilizatori.”
    In opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse in art. 16 alin. (1) privind egalitatea in fata legii, art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 33 alin. (3) privind accesul la cultura, art. 44 privind dreptul de proprietate privata, art. 49 alin. (5) privind protectia copiilor si a tinerilor si art. 148 privind integrarea in Uniunea Europeana.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata si urmeaza sa fie admisa pentru motivele ce vor fi expuse in continuare:
    1. In ceea ce priveste dispozitiile art. 121 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, Curtea retine ca aceste prevederi exclud de la calculul cuantumului remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe programele a caror retransmitere este obligatorie conform legii. Retransmiterea obligatorie a acestor programe se face in baza prevederilor art. 82 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare. Astfel, “orice distribuitor care retransmite servicii de programe prin retele de comunicatii electronice, cu exceptia celor care utilizeaza exclusiv spectrul radio, are obligatia sa includa in oferta sa serviciile de programe ale Societatii Romane de Televiziune destinate publicului din Romania, precum si alte servicii de programe, libere la retransmisie si fara conditionari tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia Romaniei, in limita a 25% din numarul total de servicii de programe distribuite prin reteaua respectiva, precum si serviciile de televiziune a caror obligativitate de retransmitere este stabilita prin acorduri internationale la care Romania este parte. Criteriul de departajare pentru radiodifuzorii privati este ordinea descrescatoare a indicelui anual de audienta”.
    Programele a caror retransmitere este obligatorie fac parte din asa-numitul pachet “must-carry”, adica acelea “care trebuie retransmise”. Consiliul National al Audiovizualului procedeaza la stabilirea listei posturilor pe baza unor instructiuni interne. Operatorii de cablu sunt obligati sa preia aceste programe, dar ei nu au obligatia de a plati vreo suma de bani pentru preluarea acestor posturi, legea referindu-se strict doar la posturile “libere la retransmisie si fara conditionari tehnice sau financiare, ale radiodifuzorilor privati, aflati sub jurisdictia Romaniei […], precum si serviciile de televiziune a caror obligativitate de retransmitere este stabilita prin acorduri internationale la care Romania este parte”.
    Analizand coroborat dispozitiile legale mentionate, rezulta ca operatorii de cablu preiau in mod gratuit anumite programe, in baza unei obligatii prevazute de lege, percepand sume de bani lunare de la abonatii lor. Astfel, posturile romanesti care au cea mai mare audienta sunt preluate cu titlu gratuit.
    Operatorii de cablu argumenteaza ca sunt obligati sa retransmita aceste programe si ca exista posibilitatea de a nu le retransmite daca nu ar fi obligati. Curtea constata ca legiuitorul a vrut doar sa se asigure ca va exista un numar minim de posturi retransmise capabile sa reflecteze realitatea romaneasca, dand expresie art. 31 privind dreptul la informatie si art. 33 privind accesul la cultura din Constitutie, acest lucru fiind o conditie prealabila desfasurarii activitatii operatorilor de cablu. Argumentul operatorilor de cablu ar fi putut fi luat in considerare numai in conditiile in care acestia ar fi platit sume de bani pentru retransmiterea acestor posturi.
    Pe aceste posturi de televiziune retransmise de operatorii de cablu sunt transmise si opere ale unor autori, iar in conditiile in care prevederile atacate exclud de la calculul cuantumului remuneratiei privind drepturile de autor si drepturile conexe programele a caror retransmitere este obligatorie conform legii, se incalca prevederile art. 44 privind dreptul de proprietate privata coroborate cu dispozitiile art. 53 din Constitutia Romaniei.
    Art. 53 din Constitutia Romaniei prevede conditii foarte clare in care se poate face restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati, acest articol dispunand: “(1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
    (2) Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.”
    Astfel, legiuitorul a restrans exercitiul dreptului de proprietate al autorilor ale caror opere sunt difuzate pe posturile a caror retransmitere este obligatorie potrivit legii, fara a respecta criteriile prevazute de art. 53 din Constitutia Romaniei referitoare la cazurile in care s-ar putea face aceasta restrangere. Astfel, nu exista vreuna din situatiile prevazute de art. 53 alin. (1) din Constitutie. Eventuala intentie a legiuitorului de a pune in balanta dreptul de proprietate al operatorilor de cablu care sunt obligati sa retransmita anumite programe cu dreptul de proprietate al autorilor ale caror opere sunt difuzate pe acele posturi nu poate fi justificata, intrucat operatorii de cablu nu au obligatia de a plati vreo suma de bani pentru retransmiterea acestor programe. Sustinerea potrivit careia prin difuzarea pachetului de programe must-carry s-ar putea ajunge la restrictionarea dreptului de optiune in stabilirea grilelor de programe si, implicit, la pierderi financiare generate de faptul ca ar fi putut fi difuzate alte posturi mai profitabile nu poate fi primita. Numarul acestor posturi a caror retransmitere este obligatorie se limiteaza la 25% din numarul total de posturi retransmise, un procent rezonabil, ce permite buna desfasurare a activitatii acestor agenti economici, in conditiile in care acestia indeplinesc si un serviciu public.
    Curtea constata, asadar, ca sunt incalcate dispozitiile art. 53 alin. (1) coroborate cu dispozitiile art. 44 din Constitutia Romaniei, iar in aceste conditii nu mai necesara analiza conditiilor prevazute de art. 53 alin. (2) din Legea fundamentala.
    Titularii drepturilor de autor si ai drepturilor conexe trebuie sa poata culege, ca expresie a prevederilor art. 44 din Constitutie, beneficiul muncii lor, in conditiile in care operatorii de cablu asigura difuzarea operelor lor unei mari parti a populatiei Romaniei, prin retransmiterea, chiar si obligatorie, a anumitor posturi si in conditiile in care acesti operatori percep sume de bani de la abonatii lor.
    2. In ceea ce priveste prevederile art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996, Curtea Constitutionala constata ca acestea incalca dispozitiile art. 44 coroborate cu cele ale art. 53, precum si pe cele ale art. 135 alin. (1) si (2) lit. a) si c) in Constitutia Romaniei. Legea nu instituie criterii obiective care sa justifice faptul ca remuneratiile negociate pentru drepturile conexe nu pot depasi o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeasi categorie de utilizatori.
    Restrangerea exercitiului dreptului de proprietate trebuie sa fie justificata pe baza criteriilor prevazute de art. 53 alin. (1) si (2). Curtea Constitutionala a retinut in Decizia nr. 541 din 7 decembrie 2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 81 din 25 ianuarie 2005, ca dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (1), reglementand garantarea dreptului de proprietate, se refera implicit si la garantarea dreptului de proprietate intelectuala, care include dreptul de autor si drepturile conexe, precum si proprietatea industriala. Or, stabilirea unor raporturi procentuale fixe in ceea ce priveste remuneratiile negociate pentru drepturile conexe care nu pot depasi o treime din remuneratiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeasi categorie de utilizatori incalca prevederile Constitutiei. Restrangerea exercitiului de proprietate prevazut de art. 44 nu se justifica prin vreuna din situatiile prevazute la art. 53 alin. (1), situatie a carei existenta ar fi justificat si analiza indeplinirii conditiilor prevazute la art. 53 alin. (2).
    Potrivit prevederilor art. 135 alin. (1) din Constitutie, economia Romaniei este economie de piata, iar prevederile legale criticate incalca aceste dispozitii, intrucat partile contractuale nu pot negocia remuneratiile cuvenite pentru drepturile conexe, acest lucru intervenind in conditiile in care interpretarea unei opere poate fi, eventual, chiar mai valoroasa decat opera insasi. Pe baza acelorasi considerente, Curtea constata incalcarea art. 135 alin. (2) lit. a) si c) din Constitutie.
    In ceea ce priveste incalcare art. 49 alin. (5) privind protectia copiilor si a tinerilor si art. 148 din Constitutia Romaniei, Curtea constata ca acestea nu sunt incidente in cauza.

    Pentru motivele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Admite exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 121 alin. (2) si ale art. 134 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, exceptie ridicata de Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania – Asociatia Romana de Gestiune a Operelor din Audiovizual (U.P.F.A.R. – A.R.G.O.A.), de Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania – Asociatia pentru Drepturile de Autor (U.C.M.R. – A.D.A.) si de Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (U.P.F.R.) in Dosarul nr. 4.009/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala.
    Definitiva si general obligatorie.
    Decizia se comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 29 aprilie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close