Virarea la bugetul statului a sumelor rezultate prin reducerea cheltuielilor salariale

In M. Of. nr. 477 a fost publicat O.M.F.P. nr. 1933 pentru aprobarea normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar.

Art. 1. Sumele rezultate din diminuarea cu 25% a cuantumului brut al reducerilor de natura salariala prevazute la art 1 si 2 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri in vederea restabilirii echilibrului bugetar, inclusiv cuantumul contributiilor de asigurari sociale datorate de angajator aferent acestor sume se achita de catre Banca Nationala a Romanei, Comisian Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de catre autoritatile si institutiile publice finantate conform art 62 alin (1) lit c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si art 67 alin (1) lit c( din Legea nr.  273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv unitatile de invatamant superior de stat si unitatile sanitare publice cu paturi in contul de venituri al bugetului de stat 20.36.01.20 „Venituri ale bugetului de stat – Varsaminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010” deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal in raza carora angajatorii sunt luati in evidenta fiscala.
Art 2. Sumele prevazute la art 1 se declara la bugetul de stat si se declara la organul fiscal competent, prin completarea si depunerea Formularului 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc drepturile salariale.
Art 3 (1) Autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii inregistreaza in contabilitate operatiunile privind reducerilor salariale potrivit prevederilor Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planului de conturi pentru institutiile publice si instructiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Monografia privind inregistrarea in contablitatea autoritatilor si  institutiilor publice finantate integral din venituri proprii a principalelor operatiuni privind reducerilor salariale este prezentata in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
Art 4. Banca Nationala a Romaniei va inregistra in mod corespunzator operatiunile determinate de aplicarea prevederilor Legii nr. 118/2010, utilizand conturile prevazute in reglementarile contabile aplicabile.

Anexa la normele metodologice

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close