Modificarea O.U.G. nr. 113/2009 privind serviciile de plata

In M. Of. nr. 446 din 1 iulie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2010 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata.
Din cuprins:
    Avand in vedere ca transpunerea integrala si implementarea in legislatia nationala a Directivei 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE trebuie realizate in regim de urgenta, intrucat este declansata procedura de infringement de catre Comisia Europeana impotriva Romaniei,
    adoptarea prezentei ordonante de urgenta se impune pentru a permite crearea unui cadru juridic si institutional pentru solutionarea reclamatiilor inaintate de utilizatorii persoane juridice in legatura cu nerespectarea de catre prestatori a obligatiilor prevazute de titlurile III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, precum si pentru asigurarea dreptului utilizatorilor persoane juridice de a apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor.
    Luand in considerare faptul ca in lipsa unei reglementari imediate a aspectelor mentionate mai sus s-ar incalca principiul egalitatii de tratament intre utilizatorii persoane fizice si utilizatorii persoane juridice cu privire la posibilitatea de a apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor si de a formula reclamatii impotriva prestatorilor de servicii de plata care nu se conformeaza dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 si de a se asigura impunerea, daca este cazul, a unor sanctiuni adecvate, eficace, proportionale si cu efect de descurajare,
    avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ si recurgerea la procedura legislativa obisnuita ar determina sesizarea Romaniei in fata Curtii Europene de Justitie si obligarea la plata unor amenzi si/sau penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor ce ii revin conform Tratatului de aderare,
    tinand cont de faptul ca aceste elemente constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata si vizeaza interesul public,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 685 din 12 octombrie 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 178, alineatele (1) – (3) vor avea urmatorul cuprins:
    “ART. 178
    (1) In vederea asigurarii respectarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta de catre prestatorii de servicii de plata, consumatorii, alte parti interesate, inclusiv asociatiile de consumatori, pot sa sesizeze Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, iar utilizatorii persoane juridice pot sa sesizeze Garda Financiara in legatura cu cazurile de incalcare de catre prestatorii de servicii de plata a dispozitiilor titlurilor III si IV din prezenta ordonanta de urgenta ori sa initieze actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, respectiv Garda Financiara informeaza, dupa caz, reclamantul, in raspunsul formulat catre acesta, despre existenta procedurilor extrajudiciare de solutionare a diferendelor.
    (3) In vederea solutionarii pe cale amiabila a eventualelor diferende si fara a se aduce atingere dreptului consumatorilor si utilizatorilor persoane juridice de a initia actiuni in justitie impotriva prestatorilor de servicii de plata care au incalcat dispozitiile prezentei ordonante de urgenta ori dreptului acestora de a sesiza Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, respectiv Garda Financiara, consumatorii si utilizatorii persoane juridice pot apela la procedurile extrajudiciare de solutionare a diferendelor.”
    2. Articolul 180 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 180
    (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 181 se fac de catre reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, respectiv de catre Garda Financiara, la sesizarea consumatorilor, a asociatiilor de consumatori, a utilizatorilor persoane juridice ori din oficiu, in cazul in care, prin incalcarea prevederilor legale, sunt sau pot fi afectate interesele acestora.
    (2) Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Garda Financiara au competente conform alin. (1) in cazul prestatorilor de servicii de plata al caror stat membru de origine este Romania si in cazul agentiilor sau sucursalelor pentru care Romania este stat membru gazda si care actioneaza in conformitate cu dreptul de stabilire.”
    ART. II
    Prin derogare de la dispozitiile art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pct. 2 al art. I intra in vigoare la data publicarii prezentei ordonante de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close