Modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente

In M. Of. nr. 446 din 1 iulie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 62/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, si pentru suspendarea aplicarii unor dispozitii din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.
Din cuprins.
   Avand in vedere urgenta si necesitatea reglementarii unor masuri pentru instituirea unui regim echitabil in acordarea despagubirilor privind condamnarile cu caracter politic, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989,
    tinand seama de impactul semnificativ asupra bugetului de stat, generand implicatii financiare suplimentare asupra cheltuielilor bugetului de stat, pe care il va avea plata despagubirilor pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare, stabilite in baza Legii nr. 221/2009,
    intrucat cadrul legal creeaza premisele functionarii optime a Societatii Comerciale “Fondul Proprietatea” – S.A.,
    avand in vedere ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta imposibilitatea mentinerii echilibrului bugetar,
    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 396 din 11 iunie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “a) acordarea unor despagubiri pentru prejudiciul moral suferit prin condamnare in cuantum de pana la:
    1. 10.000 de euro pentru persoana care a suferit condamnarea cu caracter politic in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 sau care a facut obiectul unor masuri administrative cu caracter politic;
    2. 5.000 de euro pentru sotul/sotia si descendentii de gradul I;
    3. 2.500 de euro pentru descendentii de gradul al II-lea;”.
    2. La articolul 5, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) La stabilirea cuantumului despagubirilor prevazute la alin. (1), instanta judecatoreasca va lua in considerare, fara a se limita la acestea, durata pedepsei privative de libertate, perioada de timp scursa de la condamnare si consecintele negative produse in plan fizic, psihic si social, precum si masurile reparatorii deja acordate in temeiul Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice persoanelor impotriva carora au fost dispuse, din motive politice, masuri administrative abuzive, precum si persoanelor care au participat la actiuni de impotrivire cu arme si de rasturnare prin forta a regimului comunist instaurat in Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 568/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.”
    ART. II
    Dispozitiile Legii nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate si completate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica proceselor si cererilor pentru a caror solutionare nu a fost pronuntata o hotarare judecatoreasca definitiva pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    ART. III
    (1) Pe o perioada de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se suspenda emiterea titlurilor de plata prevazute in titlul VII “Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Pe perioada de suspendare prevazuta la alin. (1), valorificarea titlurilor de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor se va face doar prin conversia lor in actiuni emise de Fondul “Proprietatea”, corespunzator sumei pentru care s-a formulat optiunea.
    (3) Persoanele care, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au optat pentru acordarea titlurilor de plata, dar acestea nu au fost emise de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, pot opta pentru conversia titlurilor de despagubire in actiuni emise de Fondul “Proprietatea”. Persoanele care nu opteaza pentru conversia titlurilor de despagubire in actiuni emise de Fondul “Proprietatea” vor primi titluri de plata dupa expirarea perioadei de suspendare prevazute la alin. (1), potrivit procedurii stabilite prin titlul VII din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close