Depunerea prin mijloace electronice a formularelor 318 si 319

In M. Of. nr. 478 a fost publicat OPANAF nr. 2157 privind depunerea prin mijloace electronice a formularului 318 “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania , depusa potrivit art 1472 alin (2) din Codul fiscal” si a formularului 319 “Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivir art 1472 alin (2) din Codul fiscal si ale punctului 491 aliniatul (8) din normele metodologice”.
Art. 1. Formularul (318) “Cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata pentru persoanele impozabile stabilite in Romania, depusa potrivit art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal” si formularul (319) “Declaratie de ajustare a pro-ratei, potrivit dispozitiilor art. 1472 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 491 alin. (8) din normele metodologice”, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitate de catre persoanele impozabile stabilite in Romania pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene, se depun prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
Art. 2. – Semnarea formularelor prevazute la art. 1 se realizeaza prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
   Art. 3. – Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise in conditiile Legii nr. 455/2001, se face potrivit dispozitiilor cap. III din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 4. – Persoana fizica straina care nu are obligatia inregistrarii fiscale in Romania si care solicita inregistrarea certificatului digital calificat pentru depunerea formularelor prevazute la art. 1 inscrie, in rubrica “CNP” din “Documentul de confirmare a certificatului digital calificat” si in rubrica “CNP/NIF” din formularul (150) “Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, un cod alfanumeric format din data nasterii si codul ISO 3166 – alpha 2 al tarii de rezidenta.
   Art. 5. -(1) Persoana imputernicita pentru depunerea formularelor prevazute la art. 1 transmite formularul (150) “Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat” organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, la registratura sau prin posta cu confirmare de primire.
   (2) Cererea prevazuta la alin. (1) se transmite insotita de documentul de identitate al persoanei fizice care solicita dreptul de utilizare a certificatului digital calificat, in original sau in copie legalizata, precum si de documentul eliberat de contribuabilul pentru care se depun formularele prevazute la art. 1, din care rezulta dreptul solicitantului de a semna respectivele formulare pentru contribuabil, in original sau copie legalizata.
3) Pentru documentele prevazute la alin. (2) emise intr-o limba straina se aplica prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 6. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, cat si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 7. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close