Modificarea Regulamentului privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati

In M. Of. nr. 449 din 2 iulie 2010 a fost publicat Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2010 pentru modificarea Regulamentului Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati.
Din cuprins:
    ART. I
    Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    “(2) In aplicarea prevederilor legale, in termen de 3 zile lucratoare (20 de zile calendaristice, pana la data de 31 decembrie 2010) de la sfarsitul fiecarui semestru sau de la o data de referinta (data pentru care se face raportarea), institutiile de credit participante la Fond raporteaza acestuia lista cu informatiile prevazute la alin. (1) pentru ultima zi a semestrului/data de referinta, pe fiecare unitate a institutiei de credit si pe fiecare deponent, respectiv pe structura prevazuta in Lista compensatiilor de platit la data de ………, prevazuta in anexa.”
    2. La articolul 4 alineatul (1), literele a) si j) vor avea urmatorul cuprins:
    “a) suma totala a depozitelor unui deponent garantat (campul <<Depozit>>) se determina prin insumarea valorii tuturor depozitelor detinute de un deponent – persoana fizica sau persoana juridica – la data ultimei zile din semestru/data de referinta, aflate in conturile deponentului la toate unitatile teritoriale ale institutiei de credit, inclusiv a dobanzilor datorate la respectiva data si neplatite acestuia, incluzandu-se, daca este cazul, si partea acestuia din conturile comune si depozitele pentru care este indreptatit in conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) – (4) din ordonanta;
    ………………………………………………………………..
    j) se iau in calcul atat depozitele in moneda nationala – leu, cat si cele in valuta. Pentru sumele in valuta se calculeaza echivalentul lor in lei: pentru valutele convertibile – prin utilizarea cursurilor de schimb valutar comunicate de Banca Nationala a Romaniei in data de raportare; pentru valutele neconvertibile – prin utilizarea ultimului curs de schimb valutar practicat de institutia de credit in cauza pentru valuta respectiva anterior datei pentru care se face raportarea;”.
    3. La anexa, titlul si primul alineat vor avea urmatorul cuprins:
    “LISTA COMPENSATIILOR DE PLATIT
    la data de ……….

    Lista compensatiilor de platit se intocmeste, conform prevederilor incidente ale art. 3 si 4 din regulament, sub forma unei baze de date.”
    ART. II
    Regulamentul Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar nr. 3/2009 privind transmiterea catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar a situatiei deponentilor garantati, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 din 31 august 2009, cu modificarile aduse prin prezentul regulament, va fi republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close