Abilitarea Guvernului de a emite ordonante

In M. Of. nr. 452 din 2 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante.
Din cuprins:
    ART. 1
    In temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, dar nu inainte de incheierea primei sesiuni ordinare a anului 2010, si pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2010, sa emita ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

    I. Finante si economie:
    1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, aprobat prin Legea nr. 11/2010;
    2. rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010, aprobat prin Legea nr. 12/2010;
    3. modificarea si completarea Legii nr. 30/1991 privind organizarea si functionarea controlului financiar si a Garzii financiare, cu modificarile ulterioare;
    4. modificarea si completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordarii finantarilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau actiunile privind sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de utilizare a sumei prevazute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta activitate, cu modificarile ulterioare;
    5. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
    6. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare a Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004, cu modificarile ulterioare;
    7. modificarea si completarea Legii nr. 36/2008 privind unele masuri pentru privatizarea Societatii Comerciale “Automobile Craiova” – S.A.;
    8. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
    9. masuri pentru transpunerea si implementarea unitara a legislatiei Uniunii Europene de armonizare a conditiilor de comercializare a produselor;
    10. modificarea si completarea Legii nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare;
    11. modificarea anexei nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 116/2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital majoritar de stat, precum si a societatilor comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 171/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
    12. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de aparare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 44/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    13. reglementari privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile, in vederea transpunerii Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile;
    14. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 677/2002;
    15. reglementari privind unele masuri pentru implementarea Acordului-cadru dintre Consiliul Federal Elvetian si Guvernul Romaniei privind implementarea Programului de cooperare elvetiano-roman pentru reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse;
    16. reglementari privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale pentru obiectivul “Cooperare teritoriala europeana”;
    17. reglementari privind derularea unor programe de interes public sau social.

    II. Agricultura:
    1. instituirea unei scheme de ajutor de stat temporara privind asigurarea accesului la finantare in agricultura;
    2. reglementarea conditiilor de constatare si evaluare a pagubelor produse in agricultura de fenomene naturale care genereaza calamitati naturale pe areale restranse, pentru producatorii agricoli care nu au asigurate culturile agricole si animalele pe care le detin;
    3. reglementarea controlului operatiunilor care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul European de Garantare Agricola.

    III. Transporturi:
    1. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 112/1999 privind calatoriile gratuite in interes de serviciu si in interes personal pe caile ferate romane, republicata, cu modificarile ulterioare;
    2. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. acordarea unui imprumut Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A., in valoare de 161.203 mii lei;
    4. reglementari privind masurile prealabile lucrarilor de infrastructura necesare in domeniul transporturilor feroviare, cu metroul, aeriene si navale.

    IV. Administratie publica si interne:
    1. modificarea nr. crt. 1 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, cu completarile ulterioare;
    2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 83/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 362/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    3. reglementari privind cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cadrului urban construit;
    4. reglementarea preluarii Centrului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecari de Teren – CNRRS, aflat in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila “URBAN-INCERC”, aflat in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin procedura comasarii prin absorbtie;
    5. modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de identificare ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania;
    6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 483/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

    V. Justitie:
    – modificarea si completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probatiune.

    VI. Tineret si sport:
    1. modificarea si completarea Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
    2. modificarea si completarea Legii tinerilor nr. 350/2006, cu modificarile ulterioare;
    3. reglementari privind descentralizarea si reorganizarea activitatilor de tineret si sport;
    4. reglementari privind organizarea activitatii de cercetare stiintifica;
    5. reglementari privind abilitarea IFIN de a derula fonduri europene si de a participa la programe europene.

    VII. Prorogarea sau modificarea unor termene prevazute in acte normative cu putere de lege
    ART. 2
    In conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, ordonantele emise de Guvern in temeiul art. 1 vor fi inaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pana la reluarea lucrarilor Parlamentului in cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2010. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close