Modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996

In M. Of. nr. 459 din 6 iulie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.
Din cuprins:
    Avand in vedere ca, potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din tratat, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Concurentei, alaturi de autoritatile de concurenta ale statelor membre, a devenit competent sa aplice prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in cazuri individuale,
    luand in considerare faptul ca in temeiul regulamentului anterior mentionat Consiliul Concurentei a dobandit obligatii a caror nerespectare poate conduce la declansarea de catre Comisia Europeana a procedurii privind o eventuala neindeplinire a acestora de catre Romania, in calitatea sa de stat membru, dar si drepturi esentiale in ceea ce priveste competenta de a aplica prevederile europene incidente in materie de concurenta,
    in scopul crearii cadrului procedural necesar pentru a da eficienta drepturilor pe care autoritatea nationala de concurenta le are in virtutea reglementarilor europene, in ceea ce priveste practicile anticoncurentiale de dimensiune comunitara, care pot afecta comertul dintre statele membre,
    luand in considerare ca pentru a putea fi aplicate eficient la nivel national prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, atat din punctul de vedere al deciziilor pe care autoritatea nationala de concurenta are competenta, in temeiul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2003, sa le adopte, cat si din punctul de vedere al obligatiilor de cooperare pe care Consiliul Concurentei le are in raporturile cu Comisia Europeana si celelalte autoritati de concurenta din statele membre,
    in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 2
    (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor care restrang, impiedica sau denatureaza concurenta, savarsite de:
    a) intreprinderi sau asociatii de intreprinderi – persoane fizice sau juridice – de cetatenie, respectiv de nationalitate romana sau straina, denumite in continuare intreprinderi;
    b) autoritatile si institutiile administratiei publice centrale sau locale, in masura in care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementarile adoptate, intervin in operatiuni de piata, influentand direct sau indirect concurenta, cu exceptia situatiilor cand asemenea masuri sunt luate in aplicarea altor legi sau pentru apararea unui interes public major.
    (2) Prin intreprindere se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
    (3) Cand intreprinderile, definite potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), participa la o grupare realizata pe cale conventionala prin acord, intelegere, pact, protocol, contract si altele asemenea, fie ea explicita, publica ori oculta, secreta, dar fara personalitate juridica si indiferent de forma – antanta, coalitie, grup, bloc, federatie si altele asemenea – pentru actele si faptele prevazute la alin. (1), savarsite in cadrul participarii la o asemenea grupare, dispozitiile prezentei legi se aplica fiecarei intreprinderi, tinandu-se seama de principiul proportionalitatii.
    (4) Dispozitiile prezentei legi se aplica actelor si faptelor prevazute la alin. (1), cand sunt savarsite pe teritoriul Romaniei, precum si celor savarsite in afara teritoriului tarii, atunci cand produc efecte pe teritoriul Romaniei.”
    2. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 3
    (1) Administrarea prezentei legi si punerea ei in aplicare sunt incredintate Consiliului Concurentei, ca autoritate nationala in domeniul concurentei. Consiliul Concurentei este autoritate administrativa autonoma, investita in acest scop, in conditiile, modalitatile si limitele stabilite prin dispozitiile prezentei legi.
    (2) Consiliul Concurentei aplica dispozitiile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea in aplicare a normelor de concurenta prevazute la articolele 81 si 82 din tratat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, in cazurile in care actele sau faptele intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi pot afecta comertul dintre statele membre ale Uniunii Europene.”
    3. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 5
    (1) Sunt interzise orice intelegeri intre intreprinderi, orice decizii ale asociatiilor de intreprinderi si orice practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect impiedicarea, restrangerea sau denaturarea concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte a acesteia, in special cele care:
    a) stabilesc, direct sau indirect, preturi de cumparare ori de vanzare sau orice alte conditii de tranzactionare;
    b) limiteaza sau controleaza productia, comercializarea, dezvoltarea tehnica sau investitiile;
    c) impart pietele sau sursele de aprovizionare;
    d) aplica, in raporturile cu partenerii comerciali, conditii inegale la prestatii echivalente, provocand in acest fel unora dintre ei un dezavantaj concurential;
    e) conditioneaza incheierea contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte;
    f) constau in participarea, in mod concertat, cu oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte;
    g) elimina de pe piata alti concurenti, limiteaza sau impiedica accesul pe piata si libertatea exercitarii concurentei de catre alte intreprinderi, precum si intelegerile de a nu cumpara de la sau de a nu vinde catre anumite intreprinderi fara o justificare rezonabila.
    (2) Interdictia prevazuta la alin. (1) nu se aplica intelegerilor sau categoriilor de intelegeri intre intreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociatiilor de intreprinderi, practicilor concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci cand acestea indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) contribuie la imbunatatirea productiei sau distributiei de marfuri ori la promovarea progresului tehnic sau economic, asigurand, in acelasi timp, consumatorilor un avantaj corespunzator celui realizat de partile la respectiva intelegere, decizie ori practica concertata;
    b) nu impun intreprinderilor in cauza restrictii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor obiective;
    c) nu ofera intreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantiala a pietei produselor in cauza.
    (3) Categoriile de intelegeri, decizii si practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin. (2), precum si conditiile si criteriile de incadrare pe categorii sunt cele stabilite in regulamentele Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene anumitor categorii de intelegeri, decizii ale asociatiilor de intreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe categorii, care se aplica in mod corespunzator.
    (4) Intelegerile, deciziile si practicile concertate prevazute la alin. (1), care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (2) sau se incadreaza in categoriile prevazute la alin. (3), sunt considerate legale, fara a fi necesara notificarea acestora de catre parti si emiterea unei decizii de catre Consiliul Concurentei.
    (5) Sarcina probei unei incalcari a prevederilor alin. (1) revine Consiliului Concurentei. Intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi care invoca beneficiul prevederilor alin. (2) sau (3) ii revine sarcina de a dovedi ca sunt indeplinite conditiile prevazute de aceste alineate.
    (6) Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile alin. (1) intelegerilor, deciziilor sau practicilor concertate, in masura in care acestea pot afecta comertul intre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.”
    4. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 6
    (1) Este interzisa folosirea in mod abuziv de catre una sau mai multe intreprinderi a unei pozitii dominante detinute pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia. Aceste practici abuzive pot consta in special in:
    a) impunerea, in mod direct sau indirect, a unor preturi inechitabile de vanzare ori de cumparare sau a altor conditii inechitabile de tranzactionare si refuzul de a trata cu anumiti furnizori ori beneficiari;
    b) limitarea productiei, comercializarii sau dezvoltarii tehnologice in dezavantajul consumatorilor;
    c) aplicarea in raporturile cu partenerii comerciali a unor conditii inegale la prestatii echivalente, provocand, in acest fel, unora dintre ei un dezavantaj concurential;
    d) conditionarea incheierii contractelor de acceptarea de catre parteneri a unor prestatii suplimentare care, prin natura lor sau in conformitate cu uzantele comerciale, nu au legatura cu obiectul acestor contracte;
    e) practicarea unor preturi excesive sau practicarea unor preturi de ruinare, in scopul inlaturarii concurentilor, ori vanzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin impunerea unor preturi majorate consumatorilor interni;
    f) exploatarea starii de dependenta in care se gaseste o alta intreprindere fata de o asemenea intreprindere sau intreprinderi si care nu dispune de o solutie alternativa in conditii echivalente, precum si ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv ca partenerul refuza sa se supuna unor conditii comerciale nejustificate.
    (2) Ori de cate ori Consiliul Concurentei aplica prevederile alin. (1), in masura in care folosirea in mod abuziv a pozitiei dominante poate afecta comertul dintre statele membre, acesta aplica, de asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
    (3) Se prezuma, pana la proba contrara, ca una sau mai multe intreprinderi nu se afla in pozitie dominanta, in situatia in care cota sau cotele cumulate pe piata relevanta, inregistrate in perioada supusa analizei, nu depasesc 40%.”
    5. Articolul 7 se abroga.
    6. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 8
    (1) Prevederile art. 5 alin. (1) nu se aplica in urmatoarele situatii:
    a) in cazul in care cota de piata cumulata detinuta de partile la o intelegere nu depaseste 10% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de intelegere, atunci cand aceasta este incheiata intre intreprinderi care sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe una dintre aceste piete;
    b) in cazul in care cota de piata detinuta de fiecare dintre partile la o intelegere nu depaseste 15% pe niciuna dintre pietele relevante afectate de intelegere, atunci cand aceasta este incheiata intre intreprinderi care nu sunt concurenti, existenti sau potentiali, pe niciuna dintre aceste piete;
    c) in cazul in care este dificil sa se stabileasca daca este vorba de o intelegere intre concurenti sau intre neconcurenti, se aplica pragul de 10%, potrivit prevederilor alin. (1) lit. a).
    (2) Atunci cand pe o piata relevanta concurenta este restransa de efectul cumulativ al unor intelegeri de vanzare de bunuri sau de servicii incheiate cu diferiti furnizori sau distribuitori, pragurile prevazute la alin. (1) sunt reduse la 5%, atat pentru intelegerile incheiate intre concurenti, cat si pentru cele incheiate intre neconcurenti.
    (3) Intelegerile nu restrang concurenta in cazul in care cotele de piata nu depasesc pragurile de 10%, 15%, respectiv 5%, prevazute la alin. (1) si (2), cu mai mult de doua puncte procentuale in cursul a 2 ani calendaristici succesivi.
    (4) Prevederile alin. (1) – (3) nu se aplica intelegerilor care, in mod direct sau indirect, izolat sau in combinatie cu alti factori aflati sub controlul partilor, au ca obiect:
    a) fixarea preturilor de vanzare a produselor catre terti;
    b) limitarea productiei sau a vanzarilor;
    c) impartirea pietelor sau a clientilor.
    (5) Prevederile alin. (1) – (4) se aplica si in cazul deciziilor asociatiilor de intreprinderi si practicilor concertate.”
    7. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 9
    (1) Sunt interzise orice actiuni sau inactiuni ale autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale sau locale, care restrang, impiedica sau denatureaza concurenta, precum:
    a) limitarea libertatii comertului sau autonomiei intreprinderilor, exercitate cu respectarea reglementarilor legale;
    b) stabilirea de conditii discriminatorii pentru activitatea intreprinderilor.
    (2) In cazul in care autoritatile sau institutiile administratiei publice centrale sau locale nu se conformeaza, in termenul stabilit, masurilor dispuse prin decizie de catre Consiliul Concurentei in scopul restabilirii mediului concurential, acesta poate introduce actiune in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, solicitand instantei, dupa caz, anularea, in tot sau in parte, a actului care a condus la restrangerea, impiedicarea sau denaturarea concurentei, obligarea autoritatii sau institutiei in cauza sa emita un act administrativ sau sa efectueze o anumita operatiune administrativa.
    (3) Consiliul Concurentei se poate adresa instantei in conditiile alin. (2), in termen de 6 luni de la data expirarii perioadei prevazute in decizie, perioada in care autoritatea sau institutia administratiei publice centrale sau locale avea obligatia sa se conformeze masurilor necesare restabilirii mediului concurential normal.”
    8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 10
    (1) Se realizeaza o concentrare in cazul in care modificarea de durata a controlului rezulta in urma:
    a) fuzionarii a doua sau mai multe intreprinderi independente anterior sau parti ale unor intreprinderi; sau
    b) dobandirii, de catre una sau mai multe persoane care controleaza deja cel putin o intreprindere ori de catre una sau mai multe intreprinderi, fie prin achizitionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor intreprinderi sau parti ale acestora.
    (2) Crearea unei societati in comun care indeplineste in mod durabil toate functiile unei entitati economice autonome constituie o concentrare potrivit prevederilor alin. (1) lit. b).
    (3) In masura in care crearea unei societati in comun, reprezentand o concentrare potrivit prevederilor alin. (1), are ca obiect sau efect coordonarea comportamentului concurential al intreprinderilor ramase independente, o astfel de coordonare este evaluata in conformitate cu criteriile prevazute la art. 5 alin. (1) si (3), precum si cu cele ale art. 101 alin. (1) si (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru a se stabili daca operatiunea este sau nu compatibila cu un mediu concurential normal.
    (4) La realizarea evaluarii prevazute la alin. (3), Consiliul Concurentei ia in considerare, in special, urmatoarele criterii:
    a) daca doua sau mai multe societati-mama retin, intr-o masura semnificativa, activitatile de pe aceeasi piata ca si societatea in comun ori de pe o piata situata in amonte sau in aval fata de cea a societatii in comun ori pe o piata vecina aflata in stransa legatura cu aceasta piata;
    b) daca prin coordonarea care reprezinta consecinta directa a crearii societatii in comun, intreprinderile implicate au posibilitatea de a elimina concurenta pentru o parte semnificativa a produselor sau a serviciilor in cauza.
    (5) Potrivit prevederilor prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau orice alte elemente care, fiecare in parte ori luate impreuna si tinand seama de circumstantele de fapt sau de drept, confera posibilitatea de a exercita o influenta determinanta asupra unei intreprinderi, in special prin:
    a) drepturi de proprietate sau de folosinta asupra totalitatii ori a unei parti din activele unei intreprinderi;
    b) drepturi sau contracte care confera o influenta determinanta asupra structurii intreprinderii, votului sau deciziilor organelor de conducere ale unei intreprinderi.
    (6) Controlul prevazut la alin. (1) – (5) este dobandit de catre persoana sau persoanele ori de catre intreprinderile care:
    a) sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5);
    b) nu sunt titulare ale drepturilor ori beneficiare ale contractelor prevazute la alin. (5), dar au puterea de a exercita influenta determinanta conferita de acestea.”
    9. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 11
    Nu constituie operatiuni de concentrare economica situatiile in care:
    a) controlul este dobandit si exercitat de catre un lichidator desemnat prin hotarare judecatoreasca sau de catre o alta persoana mandatata de autoritatea publica pentru indeplinirea unei proceduri de incetare de plati, redresare, concordat, lichidare judiciara, urmarire silita sau alta procedura similara;
    b) institutiile de credit sau alte institutii financiare ori societatile de asigurari ale caror activitati obisnuite includ tranzactionarea si negocierea de valori mobiliare in contul lor sau in contul altora detin temporar valori mobiliare ale unei intreprinderi pe care le-au dobandit in vederea revanzarii, cu conditia ca acestea sa nu isi exercite drepturile de vot conferite de valorile mobiliare in cauza pentru a determina comportamentul concurential al intreprinderii in cauza sau cu conditia sa isi exercite aceste drepturi de vot numai pentru pregatirea cesionarii integrale sau partiale a intreprinderii in cauza sau a activelor acesteia ori a cesionarii valorilor mobiliare in cauza si ca cesiunea sa aiba loc in termen de un an de la data achizitiei; Consiliul Concurentei poate prelungi acest termen, la cerere, in cazul in care respectivele institutii sau societati pot dovedi ca cesionarea nu a fost posibila, in conditii rezonabile, in termenul stabilit;
    c) controlul, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. b), este dobandit de o intreprindere al carei obiect unic de activitate este de a achizitiona participatii la alte intreprinderi, de a gestiona si valorifica respectivele participatii, fara a se implica direct sau indirect in gestionarea intreprinderilor in cauza, aceasta fara a aduce insa atingere drepturilor pe care intreprinderea le detine in calitate de actionar, cu conditia ca drepturile de vot legate de participatiile detinute sa fie exercitate, in special in ceea ce priveste numirea membrilor organelor de conducere si supraveghere ale intreprinderilor la care detine participatiile, doar pentru a mentine valoarea integrala a investitiilor in cauza si nu pentru a determina, direct sau indirect, comportamentul concurential al acelor intreprinderi;
    d) intreprinderile, inclusiv cele care fac parte din grupuri economice, realizeaza operatiuni de restructurare sau reorganizare a propriilor activitati.”
    10. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 12
    Sunt interzise concentrarile economice care ar ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante.”
    11. Articolul 13 se abroga.
    12. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 14
    Prevederile prezentului capitol se aplica operatiunilor de concentrare economica, atunci cand cifra de afaceri cumulata a intreprinderilor implicate in operatiune depaseste echivalentul in lei a 10.000.000 euro si cand cel putin doua dintre intreprinderile implicate au realizat pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte, o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 4.000.000 euro. Echivalentul in lei se calculeaza la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil pentru ultima zi a exercitiului financiar din anul anterior realizarii operatiunii.”
    13. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 15
    (1) Concentrarile economice care depasesc pragurile valorice prevazute la art. 14 trebuie notificate Consiliului Concurentei inainte de punerea in aplicare si dupa incheierea acordului, dupa anuntarea ofertei publice sau dupa preluarea pachetului de control.
    (2) Notificarea poate fi efectuata si in cazurile in care intreprinderile implicate demonstreaza Consiliului Concurentei intentia de buna-credinta de a incheia un acord sau, in cazul unei oferte publice, si-au anuntat public intentia de a face o astfel de oferta, cu conditia ca acordul sau oferta planificata sa aiba ca rezultat o concentrare care indeplineste conditiile prevazute la art. 14.
    (3) Potrivit prevederilor prezentei legi, termenul “concentrare economica notificata” include, de asemenea, concentrarile planificate, notificate potrivit prevederilor alin. (2).
    (4) Concentrarile economice care se realizeaza prin fuziunea a doua sau mai multor intreprinderi trebuie notificate de catre fiecare dintre partile implicate; in celelalte cazuri, notificarea trebuie sa fie inaintata de catre persoana, intreprinderea sau intreprinderile care dobandesc controlul asupra uneia sau mai multor intreprinderi ori asupra unor parti ale acestora.
    (5) Criteriile de evaluare a compatibilitatii concentrarilor economice cu un mediu concurential normal, procedura de notificare, de acordare a derogarii, termenele, documentele si informatiile de prezentat, comunicarile si prezentarea de observatii de catre intreprinderile interesate se stabilesc prin regulamente si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei.
    (6) Este interzisa punerea in aplicare a unei operatiuni de concentrare economica inainte de notificare si inainte de a fi declarata compatibila cu un mediu concurential normal, printr-o decizie adoptata de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor art. 46.
    (7) Prevederile alin. (6) nu impiedica punerea in aplicare a unei oferte publice sau a unei serii de tranzactii cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile in alte tipuri de valori mobiliare, acceptate in vederea tranzactionarii pe o piata de tipul bursei de valori, prin care se dobandeste controlul potrivit prevederilor art. 10 de la vanzatori diferiti, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) concentrarea sa fie notificata fara intarziere Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor alin. (1);
    b) cel care dobandeste controlul sa nu exercite drepturile de vot aferente valorilor mobiliare in cauza sau sa faca acest lucru numai pentru a mentine valoarea integrala a investitiei sale in temeiul unei derogari acordate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor alin. (8).
    (8) Consiliul Concurentei poate acorda, la cerere, o derogare de la regula instituita la alin. (6). Cererea de acordare a derogarii trebuie sa fie motivata. In decizia pe care o va emite Consiliul Concurentei va tine cont de efectele suspendarii concentrarii economice asupra uneia sau mai multora dintre intreprinderile implicate in operatiune sau asupra unor terti si de amenintarea reprezentata de concentrare asupra concurentei. Aceasta derogare poate fi acordata sub rezerva indeplinirii unor conditii si obligatii destinate asigurarii unei concurente efective. O derogare poate fi acordata oricand, atat anterior, cat si ulterior notificarii.
    (9) Validitatea oricarei operatiuni de concentrare economica, inclusiv a celor realizate cu incalcarea prevederilor alin. (6), va depinde de analiza si decizia pe care Consiliul Concurentei o va lua cu privire la operatiune, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2), (4) si (5).”
    14. Dupa articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 17^1
    In caz de vacanta a functiei de presedinte al Consiliului Concurentei, pentru una dintre situatiile prevazute la art. 17 alin. (8) lit. b) – f), pana la desemnarea si numirea, in conditiile legii, a unui nou presedinte, pentru durata ramasa din mandat, interimatul va fi asigurat de acel membru al Plenului, care are cea mai mare vechime in functia de vicepresedinte al Consiliului Concurentei.”
    15. La articolul 19, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    “(3) In situatia in care pana la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurentei, in conditiile art. 17 alin. (8) lit. a), nu este numit un succesor, membrul Plenului al carui mandat expira isi va continua activitatea pana la depunerea juramantului de catre cel desemnat pentru mandatul urmator.”
    16. La articolul 20, alineatele (1), (4) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “ART. 20
    (1) Consiliul Concurentei isi desfasoara activitatea, delibereaza si ia decizii in plen si in comisii. Plenul Consiliului Concurentei se intruneste valabil in prezenta a cel putin 5 dintre membrii sai, iar hotararile se adopta cu votul majoritatii membrilor Plenului. Comisia se intruneste valabil in prezenta celor 3 membri, hotararile fiind adoptate cu majoritatea voturilor membrilor.
    ………………………………………………………………..
    (4) In aplicarea prezentei legi, Consiliul Concurentei examineaza in plen:
    a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra masurilor de luat;
    b) autorizarea concentrarilor economice;
    c) punctele de vedere, recomandarile si avizele formulate in realizarea atributiilor prevazute de prezenta lege;
    d) proiectele de reglementari propuse spre adoptare;
    e) raportul anual prevazut la art. 31 alin. (1), raportul anual privind ajutoarele de stat, precum si orice alte rapoarte privind concurenta si ajutoarele de stat;
    ………………………………………………………………..
    (6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in plen, potrivit prevederilor alin. (4), se semneaza de catre presedinte, in numele Consiliului Concurentei.”
    17. La articolul 22, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
    “(4) Activitatea desfasurata in cadrul Consiliului Concurentei de catre inspectorii de concurenta cu studii superioare juridice constituie vechime in specialitate juridica si este asimilata vechimii in munca juridica desfasurata de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completarile ulterioare. Se considera, de asemenea, vechime in specialitate economica, respectiv alta specialitate si perioada in care inspectorii de concurenta de specialitate economica sau de alta specialitate isi desfasoara activitatea in cadrul Consiliului Concurentei.”
    18. La articolul 25, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
    “(4) Consiliul Concurentei va suporta, in limita fondurilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie, sumele necesare asigurarii asistentei juridice pentru membrii Plenului, inspectorii de concurenta si celelalte categorii de personal, in legatura cu faptele savarsite de acestia in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, atunci cand au calitatea de invinuit ori inculpat.
    (5) Sumele acordate de Consiliul Concurentei membrilor Plenului, inspectorilor de concurenta sau altor angajati pentru asigurarea asistentei juridice vor fi restituite de catre acestia, in cazul in care printr-o hotarare judecatoreasca definitiva s-a stabilit vinovatia acestora ori ca fapta a fost savarsita in afara exercitarii atributiilor de serviciu prevazute de lege.
    (6) Procedura si conditiile in care sumele necesare asigurarii asistentei juridice sunt suportate de Consiliul Concurentei vor fi reglementate prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.”
    19. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 26
    (1) Consiliul Concurentei are urmatoarele atributii:
    a) efectueaza investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 9, 15 si art. 46 alin. (3) din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
    b) ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de incalcare a dispozitiilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, constatate in urma investigatiilor efectuate de catre inspectorii de concurenta;
    c) accepta angajamente si impune masuri interimare, in conditiile prevazute de lege;
    d) ia deciziile prevazute de lege pentru cazurile de concentrari economice;
    e) retrage, prin decizie, beneficiul exceptarii pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, potrivit prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003;
    f) asigura aplicarea efectiva a deciziilor proprii, inclusiv monitorizarea masurilor dispuse si a efectelor concentrarilor economice autorizate conditionat prin decizii;
    g) efectueaza, din proprie initiativa, investigatii privind un anumit sector economic sau un anumit tip de acord in diferite sectoare, atunci cand rigiditatea preturilor sau alte imprejurari sugereaza posibilitatea restrangerii sau denaturarii concurentei pe piata. Consiliul Concurentei poate publica un raport cu privire la rezultatele investigatiei privind anumite sectoare ale economiei sau anumite acorduri in diferite sectoare si invita partile interesate sa formuleze observatii;
    h) sesizeaza Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevazute la art. 4 alin. (2) si (3), si propune acestuia adoptarea masurilor necesare pentru remedierea disfunctionalitatilor constatate;
    i) sesizeaza instantele judecatoresti asupra cazurilor in care acestea sunt competente;
    j) urmareste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente in domeniul de reglementare al prezentei legi;
    k) sesizeaza Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale in aplicarea prezentei legi;
    l) emite aviz conform pentru proiectele de acte normative care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea actelor normative care au un asemenea efect;
    m) face recomandari Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de masuri care sa faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei;
    n) propune Guvernului sau organelor administratiei publice locale luarea de masuri disciplinare impotriva personalului din subordinea acestora, in cazul in care acesta nu respecta dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;
    o) realizeaza studii si intocmeste rapoarte privind domeniul sau de activitate si furnizeaza Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate informatii privind aceasta activitate;
    p) reprezinta Romania si promoveaza schimbul de informatii si de experienta in relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil; ca autoritate nationala de concurenta, Consiliul Concurentei este responsabil de relatia cu institutiile Uniunii Europene, potrivit prevederilor relevante din legislatia europeana, si coopereaza cu alte autoritati de concurenta;
    r) stabileste si aproba misiunea, strategia generala si programele de activitate ale autoritatii de concurenta;
    s) ia orice alte decizii in indeplinirea atributiilor ce decurg din prezenta lege;
    s) asigura aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.
    (2) In vederea exercitarii atributiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si g), Consiliul Concurentei poate realiza examinari preliminare, in cadrul carora are dreptul sa solicite informatiile si documentele necesare, potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).
    (3) Consiliul Concurentei, in calitate de autoritate nationala de concurenta, are toate drepturile si obligatiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003, precum si cele prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004 al Consiliului din 22 ianuarie 2004 privind controlul concentrarilor economice intre intreprinderi. Instantele nationale au toate drepturile si obligatiile prevazute de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.”
    20. Articolul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 27
    (1) Consiliul Concurentei adopta regulamente si instructiuni, emite ordine, ia decizii si formuleaza avize, face recomandari si elaboreaza rapoarte in aplicarea prevederilor prezentei legi.
    (2) Consiliul Concurentei adopta regulamente, in aplicarea prevederilor prezentei legi, in special cele care privesc:
    a) organizarea, functionarea si procedura;
    b) concentrarile economice;
    c) practicile anticoncurentiale;
    d) constatarea si aplicarea sanctiunilor prevazute de prezenta lege;
    e) tarifele pentru notificari, de acces la documentatie si eliberare de copii sau extrase;
    f) inspectorii de concurenta;
    g) regimul disciplinar al personalului.
    (3) Consiliul Concurentei adopta instructiuni, in aplicarea prevederilor prezentei legi, in special cele care privesc:
    a) analiza concentrarilor economice;
    b) analiza practicilor anticoncurentiale;
    c) masurile interimare si angajamentele;
    d) calcularea cifrei de afaceri prevazute de prezenta lege;
    e) definirea pietei relevante in scopul stabilirii partii substantiale de piata;
    f) plata taxelor si a tarifelor stabilite prin prezenta lege si prin regulamente.
    (4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care pune in aplicare, suspenda sau abroga reglementarile adoptate in plen, dispune efectuarea de investigatii, ordona inspectii, ia masuri privind gestiunea interna si personalul din subordine, precum si orice alte masuri necesare indeplinirii strategiei si misiunii autoritatii de concurenta.
    (5) Deciziile Consiliului Concurentei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constata incalcarea prevederilor prezentei legi si se aplica sanctiunile corespunzatoare, se dispun masurile necesare restabilirii mediului concurential, se acorda accesul la informatii confidentiale, se solutioneaza plangerile formulate in baza dispozitiilor prezentei legi, precum si cererile si notificarile privind concentrarile economice.
    (6) Avizele sunt formulate, recomandarile si propunerile sunt facute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate si comunicate, dupa caz, publicate, potrivit dispozitiilor prezentei legi.”
    21. La articolul 28, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Reglementarile Consiliului Concurentei pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, in conditiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.”
    22. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 29
    Consiliul Concurentei va comunica punctul sau de vedere asupra oricarui aspect in domeniul politicii concurentiale, la cererea:
    a) Presedintiei si Guvernului Romaniei;
    b) comisiilor parlamentare, senatorilor si deputatilor;
    c) autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale;
    d) organizatiilor profesionale si patronale in masura in care acestea au atributii legale de reglementare a domeniilor in care activeaza;
    e) organizatiilor pentru protectia consumatorilor;
    f) instantelor judecatoresti si parchetelor.”
    23. La articolul 30, alineatul (4) se abroga.
    24. Articolul 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 32
    (1) Prin prezenta lege se instituie urmatoarea taxa: taxa de autorizare a concentrarilor economice, care se plateste in cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) si alin. (4) lit. b) si c).
    (2) Taxa de autorizare a concentrarii economice se stabileste la o cota de 0,04% din cifrele de afaceri totale realizate pe teritoriul Romaniei de catre intreprinderile implicate in concentrarea economica autorizata, fara a depasi echivalentul in lei al sumei de 100,000 euro. Taxa de autorizare se calculeaza pe baza cifrei de afaceri pentru exercitiul financiar precedent deciziei de autorizare a concentrarii economice, determinata potrivit reglementarilor Consiliului Concurentei.
    (3) Sumele provenind din plata taxei prevazute la alin. (1) se varsa la bugetul de stat in termen si conform procedurilor stabilite de reglementarile fiscale.”
    25. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 33
    (1) Descoperirea si investigarea incalcarilor prevederilor prezentei legi, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene incumba Consiliului Concurentei care actioneaza prin inspectorii de concurenta.
    (2) In cazul infractiunii prevazute la art. 60 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat in conditiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedura penala.”
    26. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 34
    Consiliul Concurentei, potrivit atributiilor sale, dispune efectuarea de investigatii, daca exista suficient temei de fapt si de drept:
    a) din oficiu;
    b) la plangerea unei persoane fizice sau juridice afectate in mod real si direct prin incalcarea prevederilor art. 5, 6, 9 si 15 din prezenta lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.”
    27. Articolul 35 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 35
    (1) In vederea analizarii plangerilor formulate potrivit art. 34 lit. b) si a notificarilor privind concentrarile economice, precum si in exercitarea atributiilor prevazute la art. 26 alin. (1), inspectorii de concurenta, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute, dupa caz, la art. 50 lit. a) si b), art. 50^1 alin. (1) lit. a) si alin. (2) si art. 54 alin. (1) lit. e), pot solicita informatiile si documentele care le sunt necesare:
    a) intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi;
    b) autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.
    (2) In realizarea procedurii de examinare preliminara, necesara in vederea exercitarii din oficiu a atributiilor prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si g), inspectorii de concurenta, indicand temeiul legal, scopul, termenele, precum si sanctiunile prevazute la art. 50 lit. c) sau, dupa caz, la art. 50^1 alin. (1) lit. b), pot solicita intreprinderilor si asociatiilor de intreprinderi, precum si autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale orice informatii si documente necesare.
    (3) In scopul aplicarii prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, documentele si informatiile prevazute la alin. (1) si (2) pot fi solicitate de Consiliul Concurentei, la cererea Comisiei Europene si a autoritatilor de concurenta din statele membre ale Uniunii Europene.
    (4) Inspectorii de concurenta, primind acces la documentele, datele si informatiile prevazute la alin. (1), (2) si (3), sunt tinuti la respectarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.
    (5) Informatiile colectate potrivit prevederilor alin. (1) – (3), art. 35^1 si 36 pot fi folosite doar pentru scopul in care au fost obtinute.”
    28. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 35^1
    In scopul indeplinirii atributiilor legale, Consiliul Concurentei poate sa intervieveze orice persoana fizica sau juridica, care consimte sa fie intervievata, in scopul obtinerii de informatii privind obiectul investigatiei.”
    29. Articolul 36 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 36
    (1) Pentru investigarea incalcarii prevederilor prezentei legi, inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie, cu exceptia inspectorilor debutanti, si au urmatoarele puteri de inspectie:
    a) sa intre in spatiile, terenurile sau mijloacele de transport pe care intreprinderile ori asociatiile de intreprinderi le detin legal;
    b) sa examineze orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiilor de intreprinderi, indiferent de locul in care sunt depozitate si de suportul fizic sau electronic pe care sunt pastrate;
    c) sa ceara oricarui reprezentant sau membru al personalului intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi explicatii cu privire la faptele sau documentele legate de obiectul si scopul inspectiei si sa consemneze sau sa inregistreze raspunsurile acestora;
    d) sa ridice sau sa obtina in orice forma copii ori extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau din alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi;
    e) sa sigileze orice amplasament destinat activitatilor intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi si orice documente, registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente legate de activitatea intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi, pe durata si in masura necesara inspectiei.
    (2) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie vor proceda la actele prevazute la alin. (1) numai daca exista indicii ca pot fi gasite documente sau pot fi obtinute informatii considerate necesare pentru indeplinirea misiunii lor, iar rezultatul acestora va fi consemnat intr-un proces-verbal de constatare si inventariere.
    (3) Inspectorii de concurenta cu puteri de inspectie pot face inspectii inopinate si pot solicita orice fel de informatii sau justificari legate de indeplinirea misiunii, atat la fata locului, cat si la convocare la sediul Consiliului Concurentei.
    (4) Inspectorii de concurenta sunt abilitati cu puteri de inspectie prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei; o copie certificata a acestui ordin este inmanata intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi supuse investigatiei.
    (5) Consiliul Concurentei desfasoara inspectii la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autoritati de concurenta a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 si ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, in baza ordinului de inspectie emis de presedintele Consiliului Concurentei.
    (6) Ordinul de inspectie va indica obiectul si scopul inspectiei, stabileste data la care incepe si arata sanctiunile prevazute la art. 50 si 54, precum si dreptul de a ataca ordinul la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ si fiscal, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Curtii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor solutiona cauza de urgenta si cu precadere.
    (7) La solicitarea Consiliului Concurentei, in ipoteza in care poate exista o opozitie la desfasurarea inspectiei, organele de politie sunt obligate sa insoteasca si sa asigure sprijinul necesar echipelor de inspectie, in exercitarea puterilor de inspectie.
    (8) Comunicarile dintre intreprinderea sau asociatia de intreprinderi investigate si avocatul acestora, realizate in cadrul si in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare al intreprinderii, respectiv dupa deschiderea procedurii administrative in baza prezentei legi sau anterior deschiderii procedurii administrative, cu conditia ca aceste comunicari sa aiba legatura cu obiectul procedurii, nu pot fi ridicate sau folosite ca proba, in cursul procedurilor desfasurate de Consiliul Concurentei. Nu pot fi ridicate sau folosite ca proba documentele pregatitoare intocmite de intreprinderea sau asociatia de intreprinderi investigate in scopul exclusiv al exercitarii dreptului la aparare, chiar daca nu au fost trimise avocatului sau nu au fost create cu scopul de a fi trimise fizic unui avocat.
    (9) Atunci cand intreprinderile nu dovedesc caracterul protejat al unei comunicari, pentru ca aceasta sa cada sub incidenta alin. (8), inspectorii de concurenta care desfasoara inspectia vor sigila si vor ridica comunicarea in cauza, in dublu exemplar.
    (10) Presedintele Consiliului Concurentei va decide, de urgenta, pe baza probelor si argumentelor prezentate. In conditiile in care presedintele Consiliului Concurentei decide sa respinga caracterul protejat al comunicarii, desigilarea documentului poate avea loc doar dupa expirarea termenului in care decizia poate fi contestata, potrivit prevederilor alin. (11) sau, in cazul in care decizia este contestata, dupa ce hotararea instantei devine definitiva si irevocabila.
    (11) Decizia presedintelui Consiliului Concurentei cu privire la caracterul protejat al comunicarii poate fi atacata in contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare, prin derogare de la Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Hotararea Curtii de apel este supusa recursului, care se declara in termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor solutiona cauza de urgenta si cu precadere.
    (12) Exercitarea puterilor de inspectie se face in conformitate cu regulamentul privind organizarea, functionarea si procedura Consiliului Concurentei.”
    30. Articolul 38 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 38
    (1) Inspectorii de concurenta pot proceda la inspectii, potrivit prevederilor art. 37, doar in baza unui ordin emis de catre presedintele Consiliului Concurentei si cu autorizarea judiciara data prin incheiere de catre presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau de catre un judecator delegat de acesta. O copie certificata a ordinului de inspectie si a autorizatiei judiciare se comunica obligatoriu persoanei supuse inspectiei inainte de inceperea acesteia.
    (2) Cererea de autorizare se judeca in camera de consiliu, fara citarea partilor. Judecatorul se pronunta asupra cererii de autorizare in termen de cel mult 48 de ore de la data inregistrarii cererii. Incheierea se motiveaza si se comunica Consiliului Concurentei in termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
    (3) In cazul in care inspectia trebuie desfasurata simultan in mai multe spatii dintre cele prevazute la art. 37, Consiliul Concurentei va introduce o singura cerere, instanta pronuntandu-se printr-o incheiere in care se vor indica spatiile in care urmeaza sa se desfasoare inspectia.
    (4) Cererea de autorizare trebuie sa cuprinda toate informatiile de natura sa justifice inspectia, iar judecatorul sesizat este tinut sa verifice daca cererea este intemeiata.
    (5) Oricare ar fi imprejurarile, inspectia se desfasoara intre orele 8,00 si 18,00 si trebuie efectuata in prezenta persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau. Inspectia poate continua si dupa ora 18,00 numai cu acordul persoanei la care se efectueaza inspectia sau a reprezentantului sau.
    (6) Inventarele si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor Codului de procedura penala.
    (7) Incheierea prevazuta la alin. (1) poate fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in termen de 48 de ore. Termenul de recurs pentru Consiliul Concurentei curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (2). In ceea ce priveste persoana supusa inspectiei, termenul de recurs curge de la momentul comunicarii incheierii, potrivit prevederilor alin. (1). Recursul nu este suspensiv de executare.
    (8) Presedintele Curtii de Apel Bucuresti sau judecatorul delegat de acesta are competenta sa emita autorizatia judiciara, prevazuta la art. 21 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.”
    31. Articolul 39 se abroga.
    32. Articolul 40 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 40
    (1) La primirea unei plangeri privind o practica anticoncurentiala, Consiliul Concurentei examineaza daca aceasta prezinta suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigatii.
    (2) Daca plangerea nu prezinta suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii, Consiliul Concurentei o respinge, comunicand autorului decizia, in scris, cu precizarea motivelor, in termen de 60 de zile de la data la care acestuia i se confirma faptul ca plangerea este completa si indeplineste toate conditiile, stabilite potrivit prevederilor alin. (4). Respingerea unei plangeri se face prin decizia Comisiei Consiliului Concurentei care coordoneaza compartimentul de specialitate implicat in analiza, dupa ce i s-a dat posibilitatea autorului plangerii sa isi prezinte punctul de vedere fata de motivele pentru care autoritatea de concurenta intentioneaza sa respinga plangerea.
    (3) Decizia de respingere a plangerii poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (4) Consiliul Concurentei va stabili, prin regulament, conditiile pe care o solicitare ce i-a fost adresata trebuie sa le indeplineasca pentru a putea fi calificata ca plangere, precum si procedura aplicabila solutionarii acesteia.
    (5) In cazul in care plangerea inaintata nu cade sub incidenta prezentei legi, Consiliul Concurentei va raspunde, in scris, in termen de 30 de zile de la inregistrarea plangerii.”
    33. Articolul 42 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 42
    (1) In situatia in care, in urma declansarii unei investigatii din oficiu, se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, acesta, prin ordin al presedintelui, va putea inchide investigatia si va informa de indata partile implicate.
    (2) In situatia in care investigatia a fost declansata ca urmare a unei plangeri si se constata ca aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind incalcarea legii, care sa justifice impunerea de masuri sau sanctiuni de catre Consiliul Concurentei, inchiderea investigatiei se va face prin decizia Plenului Consiliului Concurentei, in urma audierii partilor implicate.”
    34. Articolul 43 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 43
    (1) Cu exceptia situatiei prevazute la art. 42 alin. (1), orice procedura de investigatie necesita audierea intreprinderilor participante la intelegerea, decizia luata de asociatii de intreprinderi, practica concertata, abuzul de pozitie dominanta sau la concentrarea economica, care formeaza obiect al investigatiei. Data audierii este fixata de presedintele Consiliului Concurentei.
    (2) Presedintele Consiliului Concurentei poate desemna experti si poate admite audierea autorului plangerii, la solicitarea acestuia, precum si a oricarei persoane fizice sau juridice care declara ca detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevarului in cauza investigata.
    (3) Neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricarei depozitii sau declaratii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie.”
    35. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 44
    (1) Cu minimum 30 de zile inainte de data fixata pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisa, spre luare la cunostinta, persoanelor a caror audiere a fost dispusa potrivit prevederilor art. 43 alin. (1). Persoanelor a caror audiere a fost admisa potrivit prevederilor art. 43 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere si daca presedintele Consiliului Concurentei apreciaza ca este util in interesul investigatiei.
    (2) Presedintele Consiliului Concurentei va permite partilor in cauza consultarea dosarului si obtinerea, contra cost, de copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie.
    (3) Dreptul de acces la dosar nu se extinde asupra secretelor de afaceri, altor informatii confidentiale si nici asupra documentelor interne ale Consiliului Concurentei, ale Comisiei Europene sau ale autoritatilor de concurenta ale statelor membre ale Uniunii Europene. Dreptul de acces la dosar nu se extinde nici asupra corespondentei dintre Consiliul Concurentei si Comisia Europeana sau autoritatile de concurenta ale statelor membre sau dintre acestea din urma atunci cand corespondenta este inclusa in dosarul Consiliului Concurentei.
    (4) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei care sunt confidentiale nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii sau extrase decat prin decizie a presedintelui Consiliului Concurentei. Decizia presedintelui Consiliului Concurentei poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicarea catre partile interesate. Hotararea Curtii de apel este supusa recursului, care poate fi declarat in termen de 5 zile de la comunicare. Instantele vor proceda la judecarea cauzei de urgenta si cu precadere.
    (5) Atacarea deciziei presedintelui Consiliului Concurentei suspenda procedura in fata autoritatii de concurenta pana la solutionarea definitiva si irevocabila a cauzei, potrivit prevederilor alin. (4).
    (6) Nicio dispozitie din prezenta lege nu interzice dreptul Consiliului Concurentei de a dezvalui si utiliza informatiile necesare pentru a dovedi o incalcare a art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.
    (7) In cazul unei proceduri de investigatie, avand ca obiect o concentrare economica, dispozitiile prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociatilor si directorilor executivi ai entitatilor participante la concentrare, in masura in care acestia justifica in cauza un interes legitim.”
    36. Articolul 45 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 45
    (1) Consiliul Concurentei, in cazul investigatiilor declansate potrivit prevederilor art. 34, poate decide, dupa caz:
    a) sa ordone incetarea practicilor anticoncurentiale constatate;
    b) sa dispuna masuri interimare;
    c) sa accepte angajamente;
    d) sa aplice intreprinderilor sau asociatiilor de intreprinderi amenzi in conditiile prevazute la cap. VI;
    e) sa formuleze recomandari, sa impuna partilor conditii sau alte obligatii. In cazul in care Consiliul Concurentei decide potrivit prevederilor alin. (1) lit. a), poate impune orice masuri corective comportamentale sau structurale care sunt proportionale cu incalcarea comisa si necesare pentru incetarea efectiva a incalcarii. Masurile corective structurale vor fi impuse atunci cand nu exista o masura corectiva comportamentala la fel de eficienta sau atunci cand o masura corectiva comportamentala la fel de eficienta ar fi mai oneroasa pentru intreprinderea in cauza decat o masura corectiva structurala.
    (2) Consiliul Concurentei poate decide, de asemenea, ca nu exista motive pentru a interveni, atunci cand, pe baza informatiilor de care dispune, conditiile pentru ca o intelegere, decizie sau practica concertata sa fie interzisa nu sunt indeplinite.
    (3) Consiliul Concurentei, in indeplinirea atributiei prevazute la art. 26 alin. (1) lit. e), poate decide sa retraga beneficiul exceptarii pentru intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi sau practicile concertate carora li se aplica prevederile unuia dintre regulamentele europene de exceptare pe categorii, atunci cand intr-o anumita cauza respectivele intelegeri, decizii sau practici concertate produc efecte incompatibile cu art. 101 alin. (3) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei sau pe o parte a acestuia care prezinta toate caracteristicile unei piete geografice distincte.”
    37. Articolul 46 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 46
    (1) In termen de 30 de zile de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei va raspunde in scris, printr-o adresa, in cazul in care va ajunge la concluzia ca operatiunea de concentrare economica nu cade sub incidenta prezentei legi.
    (2) In termen de 45 de zile de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei va emite o decizie de neobiectiune atunci cand constata ca, desi operatiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenta prezentei legi:
    a) nu exista indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal; sau
    b) indoielile serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal au fost inlaturate prin angajamentele propuse de partile implicate si acceptate de Consiliul Concurentei. Autoritatea de concurenta poate stabili prin decizie conditii si obligatii de natura sa asigure respectarea de catre partile implicate a angajamentelor pe care si le-au asumat in scopul realizarii compatibilitatii concentrarii cu un mediu concurential normal.
    (3) In termen de 45 de zile de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica, Consiliul Concurentei va decide deschiderea unei investigatii, atunci cand constata ca operatiunea de concentrare economica notificata cade sub incidenta prezentei legi, prezinta indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal si acestea nu au putut fi inlaturate potrivit prevederilor alin. (2) lit. b).
    (4) In termen de maximum 5 luni de la primirea notificarii complete a unei operatiuni de concentrare economica pentru care Consiliul Concurentei a decis deschiderea unei investigatii din cauza indoielilor serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal, Consiliul Concurentei:
    a) va emite o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare economica incompatibila cu mediul concurential normal, intrucat ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante, potrivit prevederilor art. 12;
    b) va emite o decizie de autorizare, daca operatiunea de concentrare economica nu ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante, potrivit prevederilor art. 12;
    c) va emite o decizie de autorizare conditionata, prin care stabileste obligatiile si/sau conditiile destinate sa asigure respectarea de catre partile implicate a angajamentelor pe care si le-au asumat in scopul realizarii compatibilitatii concentrarii cu un mediu concurential normal.
    (5) In cazul in care Consiliul Concurentei nu ia o decizie in termenele prevazute la alin. (2) – (4), operatiunea de concentrare economica notificata poate avea loc.
    (6) In situatia in care notificarea unei operatiuni de concentrare economica necesita completari, termenele prevazute la alin. (1) – (4) incep sa curga de la data la care partile au furnizat Consiliului Concurentei toate informatiile solicitate in vederea completarii notificarii.
    (7) Consiliul Concurentei va stabili, prin regulament, categoriile de concentrari economice care pot beneficia de procedura simplificata de analiza.
    (8) In cazul investigatiilor si deciziilor adoptate potrivit prevederilor art. 26 alin. (1) lit. a) si b), cu privire la o posibila incalcare a art. 15, atunci cand operatiunea de concentrare economica investigata nu este notificata, Consiliul Concurentei va analiza si va decide, in acest context, si cu privire la compatibilitatea operatiunii cu un mediu concurential normal.”
    38. Dupa articolul 46 se introduc doua noi articole, articolele 46^1 si 46^2, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 46^1

    (1) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca o concentrare economica a fost deja pusa in aplicare si ca acea concentrare a fost declarata incompatibila cu mediul concurential normal, acesta, prin decizie, poate:
    a) sa solicite intreprinderilor implicate sa dizolve entitatea rezultata din concentrare, in special prin dizolvarea fuziunii sau prin cesionarea tuturor actiunilor sau activelor dobandite, astfel incat sa se restabileasca situatia existenta anterior punerii in aplicare a concentrarii. In cazurile in care, prin dizolvarea entitatii rezultate prin concentrare, nu este posibila restabilirea situatiei existente anterior punerii in aplicare a concentrarii, Consiliul Concurentei poate adopta orice alta masura adecvata pentru a restabili, in masura posibilului, situatia anterioara;
    b) sa dispuna orice alta masura adecvata pentru a se asigura ca intreprinderile implicate dizolva concentrarea sau iau masurile de restabilire a situatiei prevazute in decizia sa.
    (2) Consiliul Concurentei poate actiona potrivit alin. (1) lit. a) si b) si atunci cand constata ca o concentrare economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei conditii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. c).
    ART. 46^2
    (1) Pe durata procedurii de investigatie referitoare la posibila savarsire a unei practici anticoncurentiale, intreprinderile fata de care a fost declansata investigatia pot formula propuneri de angajamente, in scopul inlaturarii situatiei care a condus la declansarea investigatiei.
    (2) Atunci cand Consiliul Concurentei intentioneaza sa accepte angajamentele propuse de parti, va publica un rezumat al cazului si continutul esential al angajamentelor propuse, asupra carora tertii interesati isi pot prezenta observatiile in termenul stabilit de autoritatea de concurenta.
    (3) Prin decizie, Consiliul Concurentei confera forta obligatorie angajamentelor propuse de intreprinderi, in masura in care acestea sunt suficiente pentru protectia concurentei si daca indeplinirea lor conduce la inlaturarea situatiei care a determinat declansarea investigatiei. Decizia Consiliului Concurentei poate fi adoptata pe o durata determinata si poate concluziona ca nu mai exista motive pentru actiunea autoritatii de concurenta.
    (4) In cazul in care Consiliul Concurentei constata ca angajamentele nu indeplinesc conditiile prevazute la alin. (3), acesta va informa, in scris, intreprinderile cu privire la motivele pentru care angajamentele nu au fost acceptate si va continua procedura de investigatie.
    (5) In cazul inchiderii investigatiei potrivit prevederilor alin. (3), Consiliul Concurentei poate, la cerere sau din oficiu, sa redeschida procedura de investigatie, atunci cand:
    a) intervine o schimbare esentiala privind oricare dintre faptele pe care s-a fundamentat decizia;
    b) intreprinderile actioneaza contrar angajamentelor asumate;
    c) decizia a fost fundamentata pe informatii incomplete, inexacte sau care induc in eroare, furnizate de parti.
    (6) Intreprinderile pot formula propuneri de angajamente si in cazul operatiunilor de concentrare economica in scopul compatibilizarii acestora cu un mediu concurential normal, potrivit prevederilor art. 46. Prevederile alin. (2) si (4) se aplica in mod corespunzator.
    (7) Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, criteriile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor propuse de parti.”
    39. Articolul 47 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 47
    (1) Consiliul Concurentei poate impune orice masura interimara pe care o considera necesara, inainte de emiterea unei decizii potrivit prevederilor art. 45, in caz de urgenta determinata de riscul unui prejudiciu grav si ireparabil adus concurentei, in cazul in care constata, la o prima evaluare, existenta unor fapte de natura anticoncurentiala prohibite expres de lege si care trebuie eliminate fara intarziere.
    (2) Inainte de luarea unei masuri interimare, partile implicate pot prezenta in scris punctul lor de vedere. La cererea expresa a partilor implicate, Consiliul Concurentei va proceda la ascultarea argumentelor acestora, in Plen.
    (3) O decizie adoptata potrivit prevederilor alin. (1) se aplica pe o durata determinata, ce poate fi reinnoita de Consiliul Concurentei in masura in care este necesar si adecvat.
    (4) Consiliul Concurentei poate impune masuri interimare adecvate pentru restabilirea sau mentinerea conditiilor de concurenta efectiva si in cazul in care:
    a) concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea prevederilor art. 15 alin. (6) si (8) si nu a fost inca adoptata o decizie privind compatibilitatea concentrarii cu un mediu concurential normal;
    b) concentrarea economica a fost pusa in aplicare cu incalcarea unei conditii sau obligatii impuse printr-o decizie adoptata potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c);
    c) concentrarea economica a fost deja pusa in aplicare si a fost emisa o decizie prin care operatiunea de concentrare economica a fost declarata incompatibila cu mediul concurential normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a).
    (5) Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile, termenele si procedura pentru adoptarea de masuri interimare.”
    40. Dupa articolul 47 se introduce un nou articol, articolul 47^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 47^1
    (1) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei in aplicarea prevederilor art. 9, 15, 45 si 46 vor fi comunicate de indata partilor; acestea pot fi atacate in contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti in termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Instanta poate dispune, la cerere, suspendarea executarii deciziei atacate. Suspendarea se va dispune doar cu conditia platii unei cautiuni, in cuantum de 30% din amenda stabilita prin decizia atacata.
    (3) Ordinul privind declansarea unei investigatii, prevazuta de lege, se poate ataca numai odata cu decizia prin care se finalizeaza investigatia.”
    41. Articolul 49 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 49
    Sunt nule de drept orice intelegeri sau decizii interzise prin art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si prin art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, respectiv orice angajamente, conventii sau clauze contractuale raportandu-se la o practica anticoncurentiala.”
    42. Articolul 50 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 50
    Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri totala din anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu vinovatie de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi:
    a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare intr-o cerere, o confirmare, o notificare sau o completare la aceasta, potrivit prevederilor art. 15;
    b) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);
    c) furnizarea de informatii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 35 alin. (2);
    d) furnizarea de informatii, documente, inregistrari si evidente intr-o forma incompleta in timpul inspectiilor desfasurate potrivit prevederilor art. 36;
    e) refuzul de a se supune unei inspectii desfasurate potrivit prevederilor art. 36.”
    43. Dupa articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 50^1
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 40.000 lei faptele autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale constand in:
    a) furnizarea de informatii inexacte, incomplete sau care induc in eroare ori de documente incomplete sau nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate, potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. b);
    b) furnizarea de informatii inexacte sau care induc in eroare, ca raspuns la o solicitare efectuata potrivit prevederilor art. 35 alin. (2).
    (2) Daca nefurnizarea informatiilor solicitate persista dupa termenul stabilit de catre Consiliul Concurentei, acesta va putea aplica conducatorului institutiei sau autoritatii administratiei publice centrale sau locale o amenda cominatorie de pana la 5.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.”
    44. Articolul 51 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 51
    (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu vinovatie de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi:
    a) incalcarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
    b) nenotificarea unei concentrari economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) si (2), inainte de punerea in aplicare a acesteia, cu exceptia cazului in care sunt incidente prevederile art. 15 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform art. 15 alin. (8);
    c) realizarea unei operatiuni de concentrare economica cu incalcarea prevederilor art. 15 alin. (6) – (8);
    d) inceperea unei actiuni de concentrare economica declarata incompatibila printr-o decizie a Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a);
    e) neindeplinirea unei obligatii, a unei conditii sau a unei masuri impuse printr-o decizie luata potrivit prevederilor prezentei legi.
    (2) Daca incalcarea savarsita de o asociatie de intreprinderi priveste activitatile membrilor sai, amenda nu poate depasi 10% din suma cifrelor de afaceri totale ale fiecarui membru activ pe piata afectata de incalcarea savarsita de asociatie.
    (3) In ceea ce priveste contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a), constand in incalcarea prevederilor art. 5 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurentei va stabili, prin instructiuni, conditiile si criteriile de aplicare a unei politici de clementa, care poate merge pana la absolvire de raspundere pecuniara.”
    45. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu urmatorul cuprins:
    “ART. 51^1
    (1) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si 51 alin. (1), in cazul in care cifra de afaceri, realizata in anul financiar anterior sanctionarii, nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cea aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii.
    (2) Prin exceptie de la prevederile art. 50 si art. 51 alin. (1) din prezenta lege si ale art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu:
    a) amenda de la 20.000 lei la 2.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 50;
    b) amenda de la 30.000 lei la 5.000.000 lei, in cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1).”
    46. Articolul 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 52
    (1) Individualizarea sanctiunilor prevazute la art. 50, 50^1, 51 si 51^1 se face tinand seama de gravitatea si durata faptei. Prin instructiuni adoptate de catre Consiliul Concurentei se stabilesc si celelalte elemente in functie de care se face individualizarea sanctiunilor, precum si gradarea pe transe a acestora.
    (2) In cazul contraventiilor prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a), daca, dupa primirea raportului de investigatie si exercitarea dreptului de acces la dosar, in conditiile art. 44 sau in cadrul audierilor, intreprinderea recunoaste, in mod expres, savarsirea faptei anticoncurentiale, aceasta va fi retinuta ca circumstanta atenuanta sub forma colaborarii in cadrul procedurii administrative si va determina diminuarea cuantumului amenzii cu un procent cuprins intre 10% si 25% din nivelul de baza determinat potrivit instructiunilor, adoptate potrivit prevederilor alin. (1).”
    47. Articolul 53 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 53
    Daca in termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurentei, potrivit prevederilor prezentei legi, intreprinderea in cauza nu se conformeaza masurilor dispuse, Consiliul Concurentei ii poate aplica amenda maxima prevazuta la art. 51 si 51^1.”
    48. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 54
    (1) Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina:
    a) sa inceteze o incalcare a prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si sa respecte masurile dispuse prin decizia de constatare a incalcarii;
    b) sa respecte o decizie prin care se impun masuri interimare, potrivit prevederilor art. 47;
    c) sa respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (3);
    d) sa respecte conditiile si/sau obligatiile impuse printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c);
    e) sa furnizeze in mod complet si corect informatiile si documentele care le-au fost cerute potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) lit. a);
    f) sa se supuna inspectiei prevazute la art. 36.
    (2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1):
    a) in cazul in care cifra de afaceri realizata in anul financiar anterior sanctionarii nu poate fi determinata, va fi luata in considerare cifra de afaceri zilnica medie aferenta anului financiar in care intreprinderea sau asociatia de intreprinderi a inregistrat cifra de afaceri, an imediat anterior anului de referinta pentru calcularea cifrei de afaceri in vederea aplicarii sanctiunii;
    b) in cazul intreprinderii sau asociatiei de intreprinderi nou-infiintate, care nu a inregistrat cifra de afaceri in anul anterior sanctionarii, aceasta va fi sanctionata cu amenda de la 500 lei la 10.000 lei, in cazul alin. (1) lit. a) – d), respectiv cu amenda de la 300 lei la 7.000 lei, in cazul alin. (1) lit. e) si f).”
    49. La articolul 55, alineatele (2), (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    “(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. d) si e) se aplica de catre inspectorii de concurenta.
    (3) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 50 lit. a) – c), art. 50^1 si art. 51 alin. (1) lit. d) si e), precum si amenzile cominatorii prevazute la art. 54 se aplica de catre comisiile Consiliului Concurentei, prin aceeasi decizie prin care se constata savarsirea contraventiei sau incidenta art. 54 alin. (1).
    (4) Sanctiunile pentru contraventiile prevazute la art. 51 alin. (1) lit. a) – c) se aplica de catre Plenul Consiliului Concurentei prin aceeasi decizie prin care s-a constatat savarsirea respectivei contraventii.”
    50. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 56
    (1) Contraventiilor prevazute la art. 50 lit. d) si e) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 5, 8, 28, 29, 32 si 34 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Procesele-verbale prin care se aplica sanctiuni, potrivit prevederilor art. 55 alin. (2), se ataca la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, in termen de 15 zile de la comunicare. Hotararea judecatoriei se poate ataca cu recurs la Tribunalul Bucuresti, sectia contencios administrativ, in termen de 15 zile de la comunicare.”
    51. Articolul 57 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 57
    (1) Deciziile emise de catre Consiliul Concurentei in aplicarea prezentei legi vor fi comunicate partilor in cauza de catre Consiliul Concurentei si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, dupa caz, ori pe pagina de internet a Consiliului Concurentei.
    (2) La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale intreprinderilor in cauza, astfel incat secretul de afaceri sa nu fie divulgat.”
    52. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 58
    (1) Dreptul Consiliului Concurentei de a aplica sanctiuni contraventionale pentru incalcarea prevederilor prezentei legi se prescrie dupa cum urmeaza:
    a) in termen de 3 ani, in cazul incalcarii prevederilor art. 50;
    b) in termen de 5 ani, in cazul tuturor celorlalte incalcari ale prevederilor prezentei legi.
    (2) Prescriptia dreptului la actiune al Consiliului Concurentei incepe sa curga de la data savarsirii incalcarii. In cazul incalcarilor ce au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescriptia incepe sa curga de la data incetarii ultimului act sau fapt anticoncurential in cauza.”
    53. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 60
    (1) Participarea cu intentie frauduloasa si in mod determinant a unei persoane fizice la conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) si care nu sunt exceptate potrivit prevederilor art. 5 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda si interzicerea dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii, potrivit prevederilor art. 65 din Codul penal.”
    54. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 61
    (1) Independent de sanctiunile aplicate potrivit prevederilor prezentei legi, dreptul la actiune al persoanelor fizice si/sau juridice pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat lor printr-o practica anticoncurentiala prohibita potrivit prevederilor prezentei legi sau ale art. 101 si/sau 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ramane rezervat.
    (2) Daca un bun sau serviciu este achizitionat la un pret excesiv, nu se poate considera ca nu s-a produs un prejudiciu datorita faptului ca bunul sau serviciul a fost revandut.
    (3) Intreprinderea care beneficiaza de imunitate la amenda nu raspunde solidar pentru prejudiciile cauzate prin participarea sa la o practica anticoncurentiala interzisa de art. 5 din prezenta lege, precum si de art. 101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, practica sanctionata de autoritatea de concurenta.
    (4) Atunci cand exista o decizie a Consiliului Concurentei prin care este sanctionata o practica anticoncurentiala, in solutionarea cererilor privind acordarea de despagubiri, instantele vor putea solicita Consiliului Concurentei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei. In acest scop, primind aceste documente, instantele vor asigura respectarea confidentialitatii informatiilor reprezentand secrete de afaceri, precum si a altor informatii calificate drept confidentiale.
    (5) Persoanele fizice sau juridice, care se considera prejudiciate printr-o practica anticoncurentiala interzisa de prezenta lege, vor putea formula cerere privind acordarea de despagubiri in termen de 2 ani de la data la care decizia Consiliului Concurentei, pe care se intemeiaza actiunea in subsidiar, ramane definitiva si irevocabila.
    (6) Consiliul Concurentei poate inainta observatii instantelor nationale cu privire la aspecte privind aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in conditiile prevazute in Codul de procedura civila.
    (7) In toate cazurile in care instantele nationale aplica, in mod direct, prevederile art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, dupa comunicarea catre parti a hotararii susceptibile de exercitare a unei cai de atac, acestea vor transmite, de indata, o copie a hotararii catre Comisia Europeana, prin intermediul Consiliului Concurentei.”
    55. Articolul 63 se abroga.
    56. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 64
    (1) Cifra de afaceri prevazuta la art. 14 este suma veniturilor realizate din vanzarile de produse si/sau din prestarile de servicii realizate de intreprindere in cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale si valoarea contabilizata a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar, inclusiv a livrarilor intracomunitare.
    (2) Cand o operatiune de concentrare economica are loc in modalitatea prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. b), prin cumparare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilita potrivit prevederilor alin. (1) va fi luata in considerare numai suma aferenta activelor constituind obiect al tranzactiei.
    (3) Daca, in cursul unei perioade de 2 ani, doua sau mai multe tranzactii de felul celor prevazute la alin. (2) au loc intre aceleasi persoane fizice si/sau juridice, ele sunt considerate ca o singura operatiune de concentrare economica, realizata la data ultimei tranzactii.”
    57. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 65
    Cifra de afaceri este inlocuita:
    a) pentru institutiile de credit si alte institutii financiare, cu suma veniturilor, definite prin instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei, dupa deducerea impozitelor si a taxelor legate direct de acestea;
    b) pentru societatile de asigurari, cu valoarea primelor brute incasate sau de incasat, conform contractelor de asigurari incheiate de catre sau in numele societatilor de asigurare, inclusiv primele platite reasiguratorilor, dupa deducerea impozitelor si a taxelor percepute asupra cuantumului primelor individuale de asigurare sau a volumului total al acestora, identificate de catre Consiliul Concurentei prin instructiuni.”
    58. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 66
    In scopul aplicarii prevederilor art. 14, dar fara a contraveni dispozitiilor art. 64 alin. (2) si (3), daca vreuna dintre intreprinderile avute in vedere la aplicarea prevederilor art. 14 face parte dintr-un grup de intreprinderi, pentru cifra sa de afaceri se va lua in considerare cifra de afaceri cumulata a respectivului grup, conform situatiilor financiare anuale consolidate.”
    59. Articolul 67 se abroga.
    ART. II
    Consiliul Concurentei asigura secretariatul Consiliului pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 98/2010 privind constituirea Consiliului interministerial “Consiliul pentru aplicarea politicii in domeniul ajutorului de stat”.
    ART. III
    Orice referire din lege la notiunea de “agent economic” se considera a fi facuta la notiunea de “intreprindere”.
    ART. IV
    (1) Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Procedura de examinare a cererilor de certificare a neinterventiei si a cererilor de dispensa in cazurile de exceptari individuale ale intelegerilor, deciziilor luate de asociatiile de intreprinderi sau practicilor concertate aflate in analiza Consiliului Concurentei, pentru care nu s-au emis decizii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inceteaza de drept la aceasta data.
    (3) In ceea ce priveste investigatiile deschise anterior de catre Consiliul Concurentei, orice procedura noua intreprinsa de Consiliul Concurentei va fi indeplinita cu respectarea conditiilor si cerintelor impuse prin dispozitiile nou-intrate in vigoare.
    ART. V
    Legea concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 16 august 2005, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close