Procedura de compensare conform art. 8 din O.U.G. nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

In M. Of. nr. 480 din 13 iulie 2010 a fost publicat ordinal comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor nr. 1930/150/2010 pentru aprobarea Procedurii de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Procedura de compensare conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare.
    ART. 2
    Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                            PROCEDURA DE COMPENSARE
conform art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare

    ART. 1
    (1) In scopul stingerii obligatiilor de plata reciproce stabilite conform art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, unitatile administrativ-teritoriale, respectiv subdiviziunile acestora, dupa caz, incheie acorduri privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 atat cu operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, cat si cu operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, dupa caz, potrivit modelului-cadru prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta procedura de compensare.
    (2) Suma pentru care se incheie acordul prevazut la art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 nu poate depasi suma obligatiilor de plata restante la data de 31 decembrie 2009, stabilita conform formulei de mai jos:

    S_UAT </= S_OE

    S_UAT = obligatiile de plata ale unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv ale subdiviziunilor acestora, dupa caz, catre operatorii economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, precum si fata de operatorii economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, care au obligatii de plata restante la data de 31 decembrie 2009 la bugetul local;
    S_OE = obligatiile de plata restante la data de 31 decembrie 2009, neachitate, ale operatorilor economici furnizori de bunuri, servicii si lucrari, precum si ale operatorilor economici care presteaza serviciul public de producere, transport si distributie a energiei termice in sistem centralizat, datorate bugetelor prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (3) Pe baza acordurilor incheiate privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achita sumele datorate operatorilor economici, in contul 50.70.35 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 8 din OUG nr. 51/2010” deschis pe numele acestora la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal in a caror administrare se afla. La ordinele de plata se anexeaza o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plata. Plata sumelor se efectueaza de catre unitatile administrativ-teritoriale in limita creditelor bugetare aprobate in bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva.
    (4) In cazul in care operatorii economici nu au contul deschis la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului cu cea a unitatii administrativ-teritoriale, acordurile privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 incheiate de acestia se transmit in sistem electronic, scanat, la unitatea Trezoreriei Statului la care acestia isi au deschise conturile de catre unitatea Trezoreriei Statului.
    (5) Sumele incasate de operatorii economici in contul 50.70.35 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 8 din OUG nr 51/2010” se transfera de catre unitatile Trezoreriei Statului in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local cu care se efectueaza stingerea.
    (6) Operatiunile prevazute la alin. (3) – (5) se efectueaza in cadrul aceleiasi zile calendaristice.
    ART. 2
    (1) In situatia in care disponibilitatile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea platilor prevazute la art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010, unitatile administrativ-teritoriale prezinta unitatilor Trezoreriei Statului la care isi au deschise conturile, odata cu documentele de plata, si o cerere privind echilibrarea temporara a golului de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului.
    (2) Pot depune cerere privind echilibrarea temporara a golului de casa al bugetului local din disponibilitatile contului curent general al Trezoreriei Statului, in conditiile alin. (1), numai unitatile administrativ-teritoriale care nu au conturile poprite si numai pentru efectuarea operatiunilor de stingere reciproca a obligatiilor de plata in relatia cu operatori economici ale caror conturi nu sunt poprite.
    (3) Pe baza cererii privind echilibrarea temporara a golului de casa al bugetului local, unitatile Trezoreriei Statului transfera prin nota contabila sumele aferente echilibrarii bugetelor locale, din contul 65.02 “Decontari in contul trezoreriilor operative”, codificat cu codul de identificare fiscala atribuit Trezoreriei Statului (8609468), in contul 21.40.02.10 “Venituri ale bugetului local – Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului”.
    (4) Dupa efectuarea operatiunii prevazute la alin. (3) si decontarea ordinelor de plata intocmite de unitatile administrativ-teritoriale care au fost anexate la cererea de echilibrare a bugetului local, unitatile Trezoreriei Statului transfera prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele datorate bugetului local de operatorii economici, din conturile acestora 50.70.35 “Disponibil al operatorilor economici din sume incasate potrivit art. 8 din OUG nr. 51/2010” in conturile corespunzatoare de venituri ale bugetului local.
    (5) Operatiunile prevazute la alin. (2) si (3) aferente unui acord privind stingerea reciproca a obligatiilor de plata conform prevederilor art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 se efectueaza in cadrul aceleiasi zile lucratoare. Dupa finalizarea acestor operatiuni, unitatile Trezoreriei Statului recupereaza suma acordata din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru echilibrarea bugetului local, prin debitarea pe baza de nota contabila a contului de venituri al bugetului local 21.40.02.10 “Venituri ale bugetului local – Imprumuturi temporare din Trezoreria Statului”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close