Raportarea modificarii potentiale a valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii

In M. Of. nr. 480 din 13 iulie 2010 a fost publicat Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 6/2010 privind raportarea modificarii potentiale a valorii economice a institutiilor de credit ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii.
Din cuprins:
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileste forma si continutul formularelor de raportare aferente modificarii potentiale a valorii economice ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii, la nivel individual si, dupa caz, consolidat, de catre institutiile de credit prevazute la art. 1 din Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activitatii institutiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului la riscuri si conditiile de externalizare a activitatilor acestora, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulament.
    ART. 2
    (1) Institutiile de credit prevazute la art. 1 transmit Bancii Nationale a Romaniei formularele de raportare care fac obiectul prezentului ordin, in format electronic, prin reteaua de comunicatii interbancare (RCI), prin fisiere Excel, precum si in format letric, la Banca Nationala a Romaniei – Directia supraveghere, dupa cum urmeaza:
    a) pentru raportarile transmise la nivel individual, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la sfarsitul trimestrului pentru care acestea se intocmesc;
    b) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, pentru sfarsitul exercitiului financiar, pana la data de 15 iunie a exercitiului financiar urmator;
    c) pentru raportarile transmise la nivel consolidat, intocmite pentru sfarsitul primului semestru al exercitiului financiar, pana la data de 30 septembrie a respectivului exercitiu financiar.
    (2) Pentru scopurile alin. (1), de la data expirarii termenului prevazut la art. 17 alin. (3) din Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 15/2006 privind transmiterea indicatorilor primari prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile ulterioare, institutiile de credit transmit Bancii Nationale a Romaniei raportarile in format electronic exclusiv prin intermediul Sistemului informatic de raportare catre Banca Nationala a Romaniei – SIRBNR.
    ART. 3
    Casele centrale ale cooperativelor de credit sunt responsabile de intocmirea si transmiterea formularelor de raportare prevazute in anexa nr. I si la nivelul retelei cooperatiste de credit din care fac parte.
    ART. 4
    In ceea ce priveste raportarea modificarii potentiale a valorii economice ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii, in contextul aplicarii metodologiei standardizate prevazute in anexa la Regulament, institutiile de credit transmit:
    a) cate un formular IRR STD POZ pentru fiecare moneda care respecta cerintele pct. 1 lit. a) teza a 2-a din anexa la Regulament si un formular IRR STD POZ care agrega pozitiile exprimate in celelalte monede;
    b) un formular IRR STD VAL aferent calcularii modificarii potentiale a valorii economice ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii.
    ART. 5
    In ceea ce priveste raportarea modificarii potentiale a valorii economice ca urmare a schimbarii nivelurilor ratelor dobanzii, in contextul aplicarii unei metodologii de calcul interne, institutiile de credit transmit cate un formular IRR IM pentru fiecare directie de modificare potentiala – crescatoare si descrescatoare – a ratelor dobanzii.
    ART. 6
    Pentru scopurile completarii formularelor de raportare prevazute in anexa nr. I, elementele bilantiere si extrabilantiere din afara portofoliului de tranzactionare care sunt senzitive la schimbari ale ratelor dobanzii trebuie convertite in moneda de raportare, utilizand cursurile de schimb comunicate de Banca Nationala a Romaniei in ultima zi bancara lucratoare a perioadei pentru care se intocmeste raportarea. Pentru monedele pentru care Banca Nationala a Romaniei nu comunica cursul de schimb, se folosesc cursurile de schimb la vedere – spot – existente pe piata in ziua mentionata.
    ART. 7
    Anexa nr. I, cuprinzand modelele formularelor de raportare, si anexa nr. II, care contine informatii explicative referitoare la completarea acestora, fac parte integranta din prezentul ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close