Transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat

In M. Of. nr. 480 din 13 iulie 2010 a fost publicata Norma BNR nr. 2/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente licitatiilor si subscriptiilor de titluri de stat.
Din cuprins:
    ART. 1
    Prezenta norma stabileste termenii si modalitatile de transmitere in sistem electronic a urmatoarelor documente:
    a) ofertele dealerilor primari de cumparare a titlurilor de stat la licitatiile/subscriptiile organizate de Banca Nationala a Romaniei, conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, denumit in continuare Regulamentul nr. 11/2005;
    b) notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumparare depuse de dealerii primari, prevazute de Norma Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2005 in aplicarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 11/2005 privind piata primara a titlurilor de stat administrata de Banca Nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Norma nr. 13/2005.
    ART. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei norme, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de administrator al pietei primare a titlurilor de stat emise de Ministerul Finantelor Publice, primeste si, respectiv, transmite documentele prevazute la art. 1, in sistem electronic, prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet, administrata de TRANSFOND – S.A.
    ART. 3
    (1) Fiecare dealer primar, dupa intocmirea ofertei de cumparare de titluri de stat conform prevederilor Regulamentului nr. 11/2005, va efectua procedurile de transpunere in format electronic (prin scanare) a tuturor paginilor care fac obiectul ofertei de cumparare, precum si a documentelor insotitoare, respectiv copiile ofertelor/ordinelor de cumparare ale clientilor dealerului primar.
    (2) Formularele folosite pentru intocmirea ofertelor de cumparare competitive si necompetitive sunt cele prevazute in anexele nr. 3 – 7, 9 si 10 la Norma nr. 13/2005.
    ART. 4
    Documentele specificate la art. 3 trebuie sa fie scanate alb/negru, la rezolutia minima de 150 dpi, si formatul electronic al fisierului rezultat trebuie sa fie de tip PDF. Denumirea fisierului va fi de tipul XXXXYYYYYYYYYYYYZZ, in care:
    a) XXXX reprezinta codul dealerului primar, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;
    b) YYYYYYYYYYYY reprezinta codul ISIN aferent emisiunii pentru care se transmite oferta de cumparare;
    c) ZZ reprezinta tipul ofertelor transmise, identificat prin “C” pentru ofertele competitive si “N” pentru ofertele necompetitive.
    ART. 5
    Dealerul primar este obligat sa verifice daca fisierul electronic rezultat in urma scanarii cuprinde toate informatiile/datele continute in oferta sa de cumparare de titluri de stat, astfel urmarindu-se ca imaginea rezultata sa reproduca intocmai documentul supus scanarii.
    ART. 6
    (1) In vederea transmiterii catre Banca Nationala a Romaniei a fisierului intocmit conform prevederilor art. 4 prin reteaua securizata VPN TFDnet, dealerii primari vor intocmi un mesaj electronic nou, prin lansarea aplicatiei informatice Lotus Notes, mesaj intocmit dupa cum urmeaza:
    a) in campul “Subject” se va completa expresia: “Oferta … (C pentru oferte competitive, C/N pentru oferte competitive si necompetitive) a …………….. (primele 4 caractere ale codului BIC al dealerului primar) pentru ………………. (ISIN) din …………. (data licitatiei, in formatul zz.ll.aaaa)”;
    b) se va atasa fisierul electronic rezultat in urma procedurii de scanare, care va contine atat oferta competitiva, cat si oferta necompetitiva, daca este cazul, precum si ofertele/ordinele de cumparare ale clientilor;
    c) prin activarea optiunii “Delivery Options …” din meniul mesajului, se va deschide fereastra de dialog in care in tab-ul “Basic” se selecteaza optiunea “Confirm delivery” din campul “Delivery report”;
    d) in corpul mesajului se va mentiona: “Fisierul atasat contine un numar de ………. pagini.”, ce reprezinta numarul total de pagini al ofertei de cumparare, competitiva si necompetitiva, daca este cazul, precum si documentele insotitoare ale acestora.
    (2) Pentru a putea fi transmis in reteaua VPN TFDnet, mesajul electronic trebuie sa aiba dimensiunea maxima de 3 MB.
    ART. 7
    (1) Mesajul electronic intocmit potrivit art. 6 va fi trimis la Banca Nationala a Romaniei, in termenul specificat la art. 8, persoanelor desemnate de aceasta, la adresele de e-mail atribuite in reteaua securizata TFDnet, comunicate dealerilor primari in mod separat prin corespondenta pe suport hartie si/sau prin intermediul mesajelor de posta electronica securizata din reteaua VPN TFDnet.
    (2) Dealerii primari vor fi instiintati in timp util, prin corespondenta pe suport hartie si/sau prin intermediul mesajelor de posta electronica securizata din reteaua VPN TFDnet, cu privire la inlocuirea persoanelor desemnate de Banca Nationala a Romaniei sa primeasca mesajele electronice continand ofertele de cumparare depuse de dealerii primari la licitatiile/subscriptiile de titluri de stat.
    ART. 8
    (1) Dealerii primari trebuie sa transmita mesajul electronic in ziua desfasurarii licitatiei sau subscriptiei, pana cel mai tarziu la ora 12,00, daca nu se specifica altfel in documentele de lansare a emisiunii.
    (2) In cadrul termenului-limita specificat la alin. (1), in cazul in care se intentioneaza modificarea ofertei de cumparare transmise in prealabil, dealerii primari pot transmite mai multe mesaje electronice continand oferte de cumparare actualizate.
    (3) Comisia de licitatie/subscriptie va considera drept valid numai ultimul mesaj electronic transmis, cu data si ora transmiterii celei mai recente fata de termenul-limita.
    (4) Fiecare nou mesaj transmis trebuie sa contina toate documentele ofertei, conform art. 6.
    (5) Mesajele continand ofertele de cumparare ce au fost transmise dupa ora-limita nu vor fi luate in considerare in procesul licitatiei/subscriptiei.
    ART. 9
    Mentiunile de data si ora facute in cuprinsul prezentei norme se refera la ora setata si afisata de serverul care administreaza reteaua securizata VPN TFDnet.
    ART. 10
    (1) Confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de dealerii primari se face automat de catre sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: “DELIVERED: (Subject)” de la adresa “Mail Router” catre dealerii primari.
    (2) In cazul neprimirii confirmarii automate, dealerul primar va contacta membrii comisiei de licitatie/subscriptie in vederea obtinerii unei confirmari generate manual.
    ART. 11
    Notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de cumparare de titluri de stat, prevazute de Norma nr. 13/2005, vor fi transpuse de catre Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata in format digital, prin scanare, si vor fi transmise catre dealerii primari, prin reteaua securizata VPN TFDnet, persoanelor desemnate in acest sens, la adresele de mesagerie electronica comunicate conform anexei.
    ART. 12
    (1) In termen de maximum doua zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, dealerii primari au obligatia de a depune/transmite catre Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata documentul intocmit conform anexei, continand utilizatorii serviciului de mesagerie electronica din cadrul retelei securizate VPN TFDnet imputerniciti a transmite mesajele electronice continand ofertele de cumparare de titluri de stat si a primi mesajele electronice continand notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor dealerilor primari.
    (2) Ori de cate ori se produce o modificare in continutul documentului prevazut la alin. (1), dealerul primar are obligatia ca in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de o zi lucratoare anterioara desfasurarii licitatiei/subscriptiei, sa depuna/transmita un nou document actualizat. Orice operatiune cu titluri de stat angajata de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Nationala a Romaniei documentul actualizat va fi considerata nula.
    (3) Mesajele electronice intocmite conform prezentei norme pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor serviciului de posta electronica Lotus Mail din cadrul retelei securizate VPN TFDnet, administrata de TRANSFOND – S.A., de catre persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).
    ART. 13
    In caz de nefunctionare a serviciului de posta electronica Lotus Mail (sau atunci cand reteaua securizata VPN TFDnet este indisponibila), se vor aplica urmatoarele proceduri:
    a) in cazul transmiterii mesajelor electronice continand ofertele de cumparare de titluri de stat, dealerul primar afectat de nefunctionarea sistemului va anunta Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata cel mai tarziu pana la termenul-limita desemnat conform art. 8 pentru transmiterea mesajelor electronice si va lua masurile necesare pentru transmiterea ofertei de cumparare pe suport hartie/prin fax la numerele de fax specificate de catre Banca Nationala a Romaniei la momentul comunicarii nefunctionarii retelei de transmitere electronica;
    b) in cazul transmiterii notificarilor de acceptare/refuz a/al ofertelor, dealerii primari vor ridica notificarile in format letric de la sediul Bancii Nationale a Romaniei, prin persoanele special delegate in acest sens, conform prevederilor art. 16 din Norma nr. 13/2005.
    ART. 14
    (1) Prezenta norma intra in vigoare la data de 2 august 2010.
    (2) Anexa face parte integranta din prezenta norma.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close