Transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre BNR prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili

In M. Of. nr. 480 din 13 iulie 2010 a fost publicata Norma BNR nr. 1/2010 privind transmiterea prin mijloace electronice a unor documente aferente operatiunilor de piata monetara efectuate de catre Banca Nationala a Romaniei prin intermediul licitatiei si facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili.
Din cuprins:
    ART. 1
    Prezenta norma stabileste termenii si modalitatile de transmitere in sistem electronic a urmatoarelor documente:
    a) ofertele participantilor eligibili de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, conform Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 1/2000 privind operatiunile de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si facilitatile permanente acordate de aceasta participantilor eligibili, republicat, denumit in continuare Regulamentul nr. 1/2000;
    b) notificarile pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, transmise de catre participantii eligibili;
    c) notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei;
    d) solicitarile participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente (facilitatea de depozit si facilitatea de creditare – credit lombard) acordate de Banca Nationala a Romaniei conform Regulamentului nr. 1/2000;
    e) notificarile referitoare la decizia Bancii Nationale a Romaniei asupra solicitarii participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente.
    ART. 2
    Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei norme, Banca Nationala a Romaniei, in calitate de operator al politicii monetare, primeste si, respectiv, transmite documentele prevazute la art. 1, in sistem electronic, prin intermediul retelei IP securizate VPN TFDnet, administrata de TRANSFOND – S.A.
    ART. 3
    (1) Fiecare participant eligibil, dupa intocmirea ofertei de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, a notificarii pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv a solicitarii de accesare a facilitatilor permanente, conform prevederilor Regulamentului nr. 1/2000, va efectua transpunerea in format electronic (prin scanare) a tuturor paginilor care fac obiectul ofertei de participare/solicitarii de accesare.
    (2) Formularele folosite pentru intocmirea ofertei de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei sunt cele prevazute in anexele nr. 2, 5, 6, 8 si 9 la Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2006 privind procedurile de lucru referitoare la derularea operatiunilor de piata monetara efectuate de Banca Nationala a Romaniei si a facilitatilor permanente acordate de aceasta participantilor eligibili (contrapartidelor eligibile), cu modificarile ulterioare.
    ART. 4
    Documentele specificate la art. 3 trebuie sa fie scanate alb/negru, la rezolutia minima de 150 dpi, iar formatul electronic al fisierului rezultat trebuie sa fie de tip PDF. Denumirea fisierului va fi compusa din urmatoarele:
    a) in cazul ofertelor participantilor eligibili de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei:
    (i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;
    (ii) referinta licitatiei, conform anuntului publicat de Banca Nationala a Romaniei;
    (iii) data licitatiei, conform anuntului publicat de Banca Nationala a Romaniei;
    b) in cazul solicitarilor de accesare a facilitatilor permanente (facilitatea de depozit si facilitatea de creditare – credit lombard):
    (i) codul participantului eligibil, identificat de primele 4 caractere ale codului BIC;
    (ii) tipul facilitatii accesate: FD pentru facilitatea de depozit si FC pentru facilitatea de creditare;
    (iii) data accesarii facilitatii permanente.
    ART. 5
    Participantul eligibil este obligat sa verifice daca fisierul electronic rezultat in urma scanarii cuprinde toate informatiile/datele continute in oferta de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, in notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv in solicitarea de accesare a facilitatilor permanente, astfel urmarindu-se ca imaginea rezultata sa reproduca intocmai documentul supus scanarii.
    ART. 6
    (1) In vederea transmiterii catre Banca Nationala a Romaniei a fisierului intocmit conform prevederilor art. 4, prin reteaua securizata VPN TFDnet, participantii eligibili vor intocmi un mesaj electronic nou, prin lansarea aplicatiei informatice Lotus Notes, mesaj intocmit dupa cum urmeaza:
    a) in campul “Subject” se va completa expresia:
    “Oferta de participare a …………….. (primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pentru …………… (referinta licitatiei) din …………. (data licitatiei, in formatul zz.ll.aaaa)”
    sau
    “Solicitare a …………….. (primele 4 caractere ale codului BIC al participantului eligibil) pentru accesare …………….. (tipul facilitatii) din …………. (data licitatiei, in formatul zz.ll.aaaa)”;
    b) se va atasa fisierul electronic rezultat in urma procedurii de scanare, care va contine oferta de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarea pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarea de accesare a facilitatilor permanente;
    c) prin activarea optiunii “Delivery Options …” din meniul mesajului se va deschide fereastra de dialog in care in tab-ul “Basic” se selecteaza optiunea “Confirm delivery” din campul “Delivery report”;
    d) in corpul mesajului se va mentiona: “Fisierul atasat contine un numar de ………. pagini”, ce reprezinta numarul total de pagini ale ofertei de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei si ale notificarii pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv ale solicitarii de accesare a facilitatilor permanente.
    (2) Pentru a putea fi transmis in reteaua VPN TFDnet, mesajul electronic trebuie sa aiba dimensiunea maxima de 3 MB.
    ART. 7
    (1) Mesajul electronic intocmit potrivit art. 6 va fi trimis la Banca Nationala a Romaniei, in termenul specificat la art. 8, persoanelor desemnate de aceasta, la adresele de e-mail atribuite in reteaua securizata TFDnet, comunicate participantilor eligibili in mod separat prin corespondenta pe suport hartie si/sau prin intermediul mesajelor de posta electronica securizata din reteaua VPN TFDnet.
    (2) Participantii eligibili vor fi instiintati in timp util, prin corespondenta pe suport hartie si/sau prin intermediul mesajelor de posta electronica securizata din reteaua VPN TFDnet, cu privire la inlocuirea persoanelor desemnate de Banca Nationala a Romaniei sa primeasca mesajele electronice continand ofertele de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarile pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarile de accesare a facilitatilor permanente.
    ART. 8
    (1) Participantii eligibili trebuie sa transmita mesajul electronic in ziua desfasurarii licitatiei, pana la incheierea termenului de transmitere a ofertelor de participare, respectiv in ziua accesarii facilitatilor permanente, pana la ora 17,15.
    (2) In cadrul termenelor specificate la alin. (1), in cazul rectificarii ofertei de participare la licitatie, notificarii pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv al solicitarii de accesare a facilitatilor permanente, participantii eligibili pot transmite mai multe mesaje electronice continand oferte de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificari pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitari de accesare a facilitatilor permanente.
    (3) Va fi considerat drept valid numai ultimul mesaj electronic transmis, cu data si ora transmiterii cele mai recente fata de termenul-limita.
    (4) Fiecare nou mesaj transmis trebuie sa contina toate documentele ofertei de participare la licitatie, notificarii pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv ale solicitarii de accesare a facilitatilor permanente, conform art. 6.
    (5) Mesajele continand ofertele de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarile pentru garantarea cu active eligibile a creditului colateralizat, respectiv solicitarile de accesare a facilitatilor permanente ce au fost transmise dupa expirarea termenului-limita nu vor fi luate in considerare.
    ART. 9
    Mentiunile de data si ora facute in cuprinsul prezentei norme se refera la ora setata si afisata de serverul care administreaza reteaua securizata VPN TFDnet.
    ART. 10
    (1) Confirmarea primirii mesajelor electronice transmise de participantii eligibili se face automat de catre sistemul electronic, prin transmiterea mesajului: “DELIVERED: (Subject)” de la adresa “Mail Router” catre participantii eligibili.
    (2) In cazul neprimirii confirmarii automate, participantul eligibil va contacta Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata in vederea obtinerii unei confirmari generate manual.
    ART. 11
    Notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, precum si notificarile referitoare la decizia asupra solicitarii participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente, prevazute de Regulamentul nr. 1/2000, vor fi transpuse de catre Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata in format digital, prin scanare, si vor fi transmise catre participantii eligibili, prin reteaua securizata VPN TFDnet, persoanelor desemnate in acest sens, la adresele de mesagerie electronica comunicate conform anexei.
    ART. 12
    (1) In termen de maximum doua zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei norme, participantii eligibili au obligatia de a depune/transmite catre Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata documentul intocmit conform anexei, continand detaliile de contact ale utilizatorilor serviciilor de mesagerie electronica din cadrul retelei securizate VPN TFDnet, imputerniciti a transmite mesajele electronice continand ofertele participantilor eligibili de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarile aferente creditului colateralizat, solicitarile participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente si a primi mesajele electronice continand notificarile de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei si notificarile referitoare la decizia Bancii Nationale a Romaniei asupra solicitarii participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente.
    (2) Ori de cate ori se produce o modificare in continutul documentului prevazut la alin. (1), participantul eligibil are obligatia ca in cel mai scurt timp, dar nu mai tarziu de o zi lucratoare anterioara desfasurarii licitatiei, respectiv solicitarii de accesare a facilitatilor permanente, sa depuna/transmita un nou document actualizat. Orice operatiune de piata monetara, respectiv facilitate permanenta angajata de persoane pentru care nu s-a depus/transmis la Banca Nationala a Romaniei documentul actualizat va fi considerata nula.
    (3) Mesajele electronice intocmite conform prezentei norme pot fi transmise numai de la adresele utilizatorilor serviciului de posta electronica Lotus Mail din cadrul retelei securizate VPN TFDnet, administrata de Transfond – S.A., de catre persoanele desemnate conform prevederilor alin. (1).
    ART. 13
    In caz de nefunctionare a serviciului de posta electronica Lotus Mail (sau reteaua securizata VPN TFDnet este indisponibila), se vor aplica urmatoarele proceduri:
    a) in cazul transmiterii mesajelor electronice continand ofertele participantilor eligibili de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei, notificarile aferente creditului colateralizat, solicitarile participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente, participantul eligibil afectat de nefunctionarea sistemului va anunta Banca Nationala a Romaniei – Directia operatiuni de piata cel mai tarziu pana la momentul-limita desemnat conform art. 8 pentru transmiterea mesajelor electronice si va lua masurile necesare pentru transmiterea documentelor pe suport hartie, prin fax, la numerele de fax specificate de catre Banca Nationala a Romaniei la momentul comunicarii nefunctionarii retelei de transmitere electronica;
    b) in cazul transmiterii notificarilor de acceptare/refuz a/al ofertelor de participare la operatiunile de piata monetara desfasurate prin intermediul licitatiei si a notificarilor referitoare la decizia Bancii Nationale a Romaniei asupra solicitarii participantilor eligibili de accesare a facilitatilor permanente, participantii eligibili vor ridica notificarile in format letric de la sediul Bancii Nationale a Romaniei, prin persoanele special delegate in acest sens.
    ART. 14
    (1) Prezenta norma intra in vigoare la data de 2 august 2010.
    (2) Anexa face parte integranta din prezenta norma.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close