Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS

In M. Of. nr. 493 din 16 iulie 2010 a fost publicat Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6504/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS aplicabil pe teritoriul Romaniei.
    ART. 2
    Normele privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 august 2010, data la care se abroga Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.785/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procesarea declaratiilor vamale intocmite prin procedee informatice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 452 din 1 iulie 2009.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I.

                                   NORME
privind accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS

    CAPITOLUL I
    Dispozitii generale

    1. Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS este sistemul informatic care permite procesarea declaratiilor vamale prin procedee informatice.
    2. Accesul operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS se realizeaza pe baza autorizatiei eliberate de Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.

    CAPITOLUL II
    Procedura de autorizare a accesului la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS

    A. Beneficiarul autorizatiei de acces la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS
    3. Pot fi autorizate sa utilizeze Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS persoanele mentionate in anexa nr. 1 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.999/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevazut in Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar si a instructiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 si 54 ale documentului administrativ unic in situatii particulare ce decurg din tipul reprezentarii, cu modificarile ulterioare.

    B. Conditii de acces
    4. Pentru obtinerea autorizatiei de acces la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS, operatorii economici trebuie sa indeplineasca cerintele tehnice hardware si software prevazute in anexa nr. 1.

    C. Dosarul de autorizare
    5. Autorizatia de acces a operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS se acorda pe baza unei cereri scrise, intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    Cererea de autorizare se transmite la Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, impreuna cu declaratia-angajament, completata conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
    Toti solicitantii vor depune la dosarul de autorizare o copie de pe notificarea de atribuire a numarului EORI. Titularii autorizatiilor de comisionar in vama/vamuire la domiciliu in procedura simplificata vor anexa copii de pe autorizatiile aferente.

    D. Emiterea autorizatiei de acces si a certificatului digital
    6. Dupa verificarea documentelor mentionate la lit. C se intocmeste autorizatia de acces a operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 5, in doua exemplare, si se semneaza de catre directorul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor. Un exemplar al autorizatiei se transmite solicitantului, impreuna cu un exemplar al listei unitatilor vamale pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3. Cate un exemplar al anexelor mentionate se pastreaza in evidenta Serviciului gestiunea calitatii datelor din cadrul Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala.
    Certificatul digital (fisier care asigura accesul criptat si securizat la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS) alocat pentru fiecare operator economic (cate unul pentru fiecare locatie din care se doreste conectarea la aplicatie) si numele utilizatorului/parola necesare conectarii la sistem vor fi transmise pe adresa de e-mail mentionata in cererea de autorizare. Parola certificatului digital va fi mentionata in autorizatie.
    7. Dupa obtinerea autorizatiei de acces la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS, titularul acesteia va depune o copie la fiecare directie judeteana de accize si operatiuni vamale (DJAOV)/birou vamal pentru care a fost autorizat, conform anexei nr. 3, impreuna cu lista persoanelor desemnate sa utilizeze sistemul informatic, conform anexei nr. 6.
    8. Persoanele desemnate din cadrul DJAOV/biroului vamal in baza documentelor depuse creeaza conturi de utilizatori si atribuie roluri specifice utilizatorilor pentru accesul la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS.
    9. Persoanele desemnate conform anexei nr. 6 au obligatia sa isi schimbe parolele de acces dupa prima conectare la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS, fiind direct raspunzatoare pentru toate operatiunile realizate pe conturile de utilizator.

    E. Suspendarea/Revocarea autorizatiei de acces
    10. Autoritatea Nationala a Vamilor poate suspenda sau revoca autorizatia de acces daca:
    a) emiterea ei s-a facut pe baza unor date sau informatii incorecte, iar solicitantul avea cunostinta ori trebuia sa aiba cunostinta de acest fapt;
    b) una sau mai multe dintre conditiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;
    c) titularul solicita;
    d) titularul nu respecta regulile de functionare, securitate si confidentialitate a datelor, asumate conform anexei nr. 4.
    Decizia de suspendare a autorizatiei, conform anexei nr. 7, contine data de la care masura intra in vigoare si este transmisa atat titularului, cat si unitatilor vamale pentru care s-a efectuat suspendarea. Unitatile vamale vor lua masurile corespunzatoare de blocare a accesului la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic suspendat.
    11. Autoritatea Nationala a Vamilor nu revoca autorizatia in cazurile in care titularul isi indeplineste obligatiile intr-un termen stabilit de aceasta.
    In cazul in care autorizatia a fost revocata, decizia de revocare conform anexei nr. 7 se transmite titularului impreuna cu anexa nr. 3 actualizata, precum si unitatilor vamale care vor lua masurile corespunzatoare de blocare a accesului la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS pentru utilizatorii operatorului economic revocat.
    12. O noua autorizatie poate fi emisa numai dupa remedierea sau inlaturarea cauzelor care au dus la revocarea celei initiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrise in prezentele norme.

    F. Extinderea autorizatiei de acces la alte unitati vamale
    13. Pentru extinderea autorizatiei de acces a operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS la alte DJAOV/birouri vamale, titularul transmite Directiei de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala o cerere conform anexei nr. 2, cu mentionarea unitatilor vamale pentru care se solicita extinderea. Directia tehnologia informatiilor, comunicatii si statistica vamala va transmite solicitantului lista prevazuta in anexa nr. 3 actualizata, acesta urmand a respecta procedura descrisa la pct. 7.

    G. Actualizarea datelor privind autorizatia de acces
    14. Autorizatia de acces a operatorilor economici la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS se actualizeaza atunci cand unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate.
    In acest caz, titularul autorizatiei are obligatia de a informa in scris, in termen de 24 de ore, Directia de tehnologia informatiei, comunicatii si statistica vamala din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor cu privire la modificarile survenite.

    CAPITOLUL III
    Dispozitii finale

    15. Operatorul economic depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS.
    16. Instructiunile de instalare si configurare ale Sistemului roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS sunt disponibile impreuna cu manualul de utilizare pe site-ul Autoritatii Nationale a Vamilor: www.customs.ro in sectiunea “Agenti economici”, subsectiunea “Utilizarea sistemului informatic vamal”.
    17. Autoritatea Nationala a Vamilor poate aproba pentru anumite categorii de operatori economici, in cazuri justificate, pe baza de protocol incheiat intre parti, utilizarea altor solutii de transmitere a datelor de la sistemul informatic al operatorului economic la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS al Autoritatii Nationale a Vamilor.
    18. Autoritatea Nationala a Vamilor informeaza operatorii economici, prin publicarea pe site-ul propriu, despre schimbarile ce pot surveni in politica de acces la Sistemul roman de procesare a declaratiei vamale RCDPS.
    19. Anexele nr. 1 – 7 fac parte integranta din prezentele norme.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close