Normele tehnice privind determinarea valorii in vama pentru bunurile introduse in Romania de catre persoanele fizice

In M. Of. nr. 494 din 16 iulie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1975/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice privind determinarea valorii in vama pentru bunurile introduse in Romania de catre persoanele fizice.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Normele tehnice privind determinarea valorii in vama pentru bunurile introduse in Romania de catre persoanele fizice, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 2
    (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.076/2006 pentru aprobarea valorilor in vama, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 577 din 4 iulie 2006.
                       ANEXA 1

                            NORME TEHNICE
privind determinarea valorii in vama pentru bunurile introduse in Romania, de catre persoanele fizice

    ART. 1
    Determinarea valorii in vama pentru bunurile introduse in Romania de catre persoanele fizice se determina in conformitate cu prevederile titlului II – capitolul 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale partii I titlul V din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, cu modificarile ulterioare.
    ART. 2
    Pentru determinarea valorii in vama a oricaror bunuri care sunt introduse in Romania de catre persoanele fizice se utilizeaza ca baza de calcul pretul efectiv platit sau de platit pentru acestea, potrivit art. 29 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, prevazut in facturi sau alte documente fiscale echivalente emise pentru bunurile respective.
    ART. 3
    In cazul in care valoarea in vama nu poate fi determinata prin aplicarea prevederilor art. 2, se aplica prevederile art. 30 si 31 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului, valoarea in vama astfel determinata avand caracter definitiv.
    ART. 4
    Determinarea valorii in vama pentru bijuteriile din metale pretioase pentru care nu pot fi prezentate facturi sau documente fiscale echivalente se va face pe baza cotatiei gramului de aur, publicata de Banca Nationala a Romaniei, precum si a expertizelor privind manopera, efectuate, la cererea si pe cheltuiala persoanei fizice solicitante, de persoanele juridice sau persoane fizice autorizate, potrivit reglementarilor in vigoare, pentru efectuarea unor astfel de activitati.
    ART. 5
    Evaluarea bunurilor culturale, de colectie sau cu o valoare numismatica ori pentru trofeele de vanatoare, pentru care nu pot fi prezentate facturi sau documente fiscale echivalente, in vederea determinarii valorii in vama a acestora, se poate face luandu-se in considerare valoarea comunicata de o institutie abilitata ori de o societate comerciala de profil ori cea stabilita in urma unei expertize efectuate de persoane autorizate.
    ART. 6
    Pentru bunurile introduse in Romania prin trimiteri postale de o persoana fizica, pentru care nu pot fi prezentate facturi sau alte documente fiscale echivalente, valoarea in vama se determina luandu-se in considerare valorile inscrise in documentele puse la dispozitia autoritatii vamale de catre expeditor.
    ART. 7
    Valoarea in vama poate fi stabilita si pe baza valorii declarate de persoana fizica. Acest criteriu se ia in considerare in cazul in care nu exista suspiciuni de subevaluare, fiind utilizat si in cazul bunurilor uzate, al tipariturilor, medicamentelor, animalelor si pasarilor de companie, precum si altele asemenea.
    ART. 8
    In cazul in care se ia in considerare valoarea declarata de persoana fizica detinatoare a bunului, aceasta va depune la autoritatea vamala o declaratie pe propria raspundere, completata olograf, din care sa rezulte valoarea bunurilor in cauza. Aceasta declaratie va contine in mod obligatoriu angajamentul persoanei de a plati eventualele diferente, in cazul in care la verificari ulterioare se constata ca acestea se datoreaza.
    ART. 9
    In situatii de exceptie, pentru bunurile ale caror valori in vama nu pot fi determinate conform prezentelor norme de catre birourile vamale, la solicitarea acestora, valorile in vama se determina de Autoritatea Nationala a Vamilor, cu respectarea prevederilor art. 31 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
    ART. 10
    (1) Atunci cand exista suspiciuni cu privire la valoarea in vama declarata pentru bunurile introduse in Romania de persoane fizice si pentru determinarea acesteia pe baza valorii de tranzactie este necesara prezentarea unor documente sau justificari suplimentare, determinarea definitiva a valorii in vama se amana.
    (2) In situatia prevazuta la alin. (1), titularul operatiunii are dreptul sa ridice bunurile din vama, cu conditia sa constituie o garantie suficienta in formele prevazute la art. 193 si 194 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului.
    (3) In intelesul prezentelor norme, termenul garantie suficienta reprezinta cuantumul drepturilor de import, precum si al altor taxe si impozite, datorate la punerea in libera circulatie a bunurilor apartinand persoanelor fizice, calculat pe baza valorii in vama, determinata cu titlu provizoriu, din care se deduce cuantumul drepturilor de import, precum si alte taxe si impozite, calculat pe baza valorii in vama declarata de titularul operatiunii pentru bunurile respective.
    (4) In situatia amanarii determinarii definitive a valorii in vama, cuantumul drepturilor de import, precum si al altor taxe si impozite, calculat pe baza valorii in vama declarata de titularul operatiunii, se incaseaza cu titlu definitiv de biroul vamal, iar garantia determinata potrivit prezentelor norme se constituie la biroul vamal la care se efectueaza formalitatile vamale de punere in libera circulatie, inainte de acordarea liberului de vama.
    (5) In cazul in care, in termen de 30 de zile de la data ridicarii bunurilor din vama, titularul operatiunii nu prezinta documente si justificari concludente privind determinarea valorii in vama, autoritatea vamala procedeaza la executarea garantiei, operatiunea fiind considerata incheiata.
    ART. 11
    (1) In scopul aplicarii prezentelor norme, autoritatea vamala va utiliza o baza de date in materie de evaluare, ca instrument al analizei de risc.
    (2) Baza de date prevazuta la alin. (1) se avizeaza de ministrul finantelor publice.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close