Modificarea Codului fiscal. Masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane

In M. Of. nr. 505 din 21 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 168/2010 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de personae.
Din cuprins:
    ART. I
    Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 12 aprilie 2010 privind unele masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 234 din 13 aprilie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:
    1. La articolul I, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “4. La articolul 57^2, dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:
    <<g) efectuarea activitatii de pregatire practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto, eliberata in conditiile prezentei ordonante de urgenta, ori avand autorizatia suspendata, anulata sau cu valabilitate depasita, dupa caz.>>”
    2. La articolul I, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “6. La articolul 62, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
    <<(1^1) In cazul utilizarii unui autovehicul pentru pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, fara a detine autorizatie de scoala de conducatori auto sau autorizatie de instructor auto, se suspenda dreptul de utilizare a autovehiculului prin retinerea placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.>>”
    3. La articolul I, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “7. La articolul 62, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    <<(2) Inspectorii de trafic, precum si ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina documentele prevazute la alin. (1) si (1^1), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat, precum si placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare.
    (3) Placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau, in termen de maximum 3 zile, inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora.>>”
    4. La articolul I, dupa punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu urmatorul cuprins:
    “9. La articolul 62, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5) – (8), cu urmatorul cuprins:
    <<(5) Suspendarea notificata a dreptului de utilizare a unui autovehicul inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;
    b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale.
    (6) Dupa epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, daca nu se face dovada achitarii amenzii contraventionale, se notifica detinatorului prelungirea suspendarii pentru inca 6 luni.
    (7) Daca in decurs de cel mult 12 luni de la incetarea ultimei suspendari a dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica o noua suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevazut la alin. (5) lit. a).
    (8) Pe perioada suspendarii dreptului de utilizare a unui autovehicul acesta nu poate fi reinmatriculat.>>”
    5. La articolul II, dupa partea introductiva, inaintea punctului 1, se introduc patru noi puncte, cu urmatorul cuprins:
    “- La articolul 11, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(5) O autorizatie taxi sau o copie conforma detinuta pentru un autovehicul se va prelungi, la cerere, pentru 5 ani, cu mentinerea obligatorie a aceluiasi numar de ordine, numai daca la data cererii sunt indeplinite, dupa caz, cumulativ urmatoarele conditii:
    a) autoturismul pentru care s-a solicitat prelungirea autorizatiei taxi sau a copiei conforme nu depaseste vechimea de 10 ani de la data fabricatiei si este detinut in conditiile art. 4 alin. (3);
    b) sunt respectate prevederile art. 10 alin. (5) daca se inlocuieste autovehiculul taxi ca urmare a prelungirii autorizatiei taxi;
    c) transportatorului respectiv nu i s-a retras autorizatia de transport sau nu i s-a suspendat autorizatia taxi sau copia conforma respectiva in ultimii 5 ani;
    d) contractul de atribuire in gestiune a serviciului de transport in regim de taxi sau in regim de inchiriere este in termen de valabilitate si transportatorul a respectat prevederile caietului de sarcini privind atribuirea;
    e) transportatorul autorizat a inregistrat integral in evidentele contabile venitul brut realizat, dupa caz, din transportul in regim de taxi, in conformitate cu datele furnizate din memoria fiscala a aparatelor de taxat din dotarea taxiurilor pentru care solicita prelungirea autorizatiilor taxi, sau din transportul in regim de inchiriere, in conformitate cu contractele prevazute la art. 25 alin. (6) lit. c), realizate de autovehiculele pentru a caror copii conforme solicita prelungirea.>>
    – La articolul 14^1, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    <<(4) Cesionarea partiala sau totala, dupa caz, a unui/unor contract/contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport in regim de inchiriere de catre titularul/titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu este admisa decat daca are loc una dintre urmatoarele operatiuni:
    a) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dand nastere unui nou transportator;
    b) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dand nastere unor noi transportatori;
    c) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunta la una sau mai multe autorizatii taxi, in favoarea unor angajati ai acestuia, care dovedesc ca au dobandit calitatea de transportator autorizat in regim de taxi, dand nastere astfel unuia sau mai multor transportatori, dupa caz;
    d) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoana fizica autorizata sau o asociatie familiala autorizata care se transforma intr-o persoana juridica, dand nastere unui nou transportator.
    (5) Ca urmare a infiintarii noilor transportatori in urma uneia dintre operatiunile prevazute la alin. (4), autoritatea de autorizare emitenta a autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme respective, detinute de titularii initiali ai contractelor de atribuire a gestiunii la cererea acestora, le va comasa sau distribui corespunzator intre transportatorii initiali si transportatorii nou-infiintati, dupa caz, in raport cu numarul autovehiculelor care au fost preluate sau cedate intre titularii contractelor si transportatorii nou-infiintati.>>
    – La articolului 14^1, alineatul (6) se abroga.
    – La articolul 14^1, alineatele (7) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    <<(7) Pe baza autorizatiilor taxi sau a copiilor conforme obtinute de fiecare transportator ca urmare a aplicarii prevederilor alin. (5), contractele initiale de atribuire a gestiunii vor fi atribuite corespunzator de autoritatea respectiva transportatorilor rezultati in urma derularii operatiunilor prevazute la alin. (4), in interiorul aceluiasi termen de valabilitate a contractului/contractelor initial/initiale.
    (8) Prevederile alin. (4) si (5) nu sunt aplicabile daca transportatorii nou-infiintati nu au calitatea de transportatori in momentul derularii operatiunilor prevazute la alin. (4), iar prevederile alin. (7) se pot aplica numai sub rezerva ca acesti transportatori sa devina transportatori autorizati intr-un termen de maximum 30 de zile de la data efectuarii operatiunilor prevazute la alin. (4).>>”
    6. La articolul II, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “1. La articolul 20, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(7) Se interzice taxiurilor sa efectueze transport public de persoane in regim de taxi sau sa stationeze in vederea efectuarii in mod permanent a unor astfel de transporturi in interiorul unei localitati, alta decat localitatea de autorizare.>>”
    7. La articolul II, dupa punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1 – 1^3, cu urmatorul cuprins:
    “1^1. La articolul 24^1, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
    <<(3) Locurile de asteptare vor fi special dotate si amenajate cu peron de imbarcare pentru clienti. Preluarea clientilor din aeroport, dirijarea si imbarcarea acestora in taxiuri si accesul taxiurilor in locul de asteptare se vor realiza prin dirijare asigurata de administratia aeroportului, in ordinea asteptarii taxiurilor. Este interzisa practica de abordare a clientilor in interiorul aeroportului de catre taximetristi sau interpusi ori imbarcarea clientilor in alta ordine decat in ordinea precizata.
    (4) In locul de asteptare au acces numai taxiurile care detin autorizatii taxi emise de autoritatile de autorizare din municipiul Bucuresti si judetul Ilfov si au volumul spatiului destinat pentru transportul bagajelor de cel putin 500 de litri.>>
    1^2. La articolul 24^1, dupa alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6) – (8), cu urmatorul cuprins:
    <<(6) Administratia aeroportului are obligatia sa afiseze la peronul de imbarcare a clientilor in taxiuri lista cu tarifele maximale, aprobate de autoritatile de autorizare prevazute la alin. (4).
    (7) Este interzisa practicarea de catre taximetristi a unor tarife superioare fata de tariful afisat pe portiera taxiului cu care acestia opereaza in localitatea de autorizare pentru transportul clientilor la si de la aeroport.
    (8) In parcarile aeroportului amenajate pentru autovehicule au acces, cu plata taxelor legale, toate taxiurile care detin autorizatie taxi, altele decat cele prevazute la alin. (4), care asteapta preluarea clientilor, pe baza de contract sau pe baza de comanda realizata prin dispecerat taxi, pentru deplasarea acestora la alte destinatii decat municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.>>
    1^3. Articolele 24^2 si 24^3 se abroga.”
    8. La articolul II, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “2. La articolul 36, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    <<(3) Se interzice amplasarea in interiorul si/sau pe caroseria unui autovehicul, care nu detine, dupa caz, autorizatia taxi ori copia conforma valabila, a insemnelor, a inscrisurilor, a dotarilor si a accesoriilor specifice autovehiculelor autorizate sa execute transport public in regim de taxi sau in regim de inchiriere.>>”
    9. La articolul II, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “4. La articolul 55 punctul 2, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:
    <<c) aplicabila taximetristilor sau interpusilor acestora care abordeaza clientii in interiorul aeroportului, cu incalcarea prevederilor art. 24^1 alin. (3).>>”
    10. La articolul II, punctul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “5. La articolul 55 punctul 3, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<a) aplicabila taximetristilor pentru interventii asupra componentelor aparatului de taxat, in scopul majorarii pretului transportului sau neincluderii unor venituri realizate in memoria fiscala, precum si pentru nerespectarea prevederilor art. 20 alin. (7) si art. 52 alin. (3) lit. g), p), r), s) si v), precum si conducatorilor auto sau transportatorilor autorizati, dupa caz, pentru nerespectarea prevederilor privind transportul in regim de inchiriere ale art. 25 alin. (6) si, respectiv, art. 25 alin. (7);>>”.
    11. La articolul II punctul 6, litera g) a punctului 3 al articolului 55 se abroga.
    12. La articolul II, dupa punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu urmatorul cuprins:
    “6^1. La articolul 56 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<a) nerespectarea prevederilor art. 14^3 alin. (4), art. 15 alin. (5) si (6), art. 19, art. 25 alin. (1), art. 30 alin. (1) si art. 31;>>”.
    13. La articolul II, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “7. Dupa articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58^1, cu urmatorul cuprins:
    <<ART. 58^1
    (1) In cazul utilizarii unui autoturism pentru transportul public de persoane fara ca acesta sa detina autorizatie taxi sau, dupa caz, copie conforma ori daca aceste documente au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat ori cu prevederile prezentei legi, precum si in cazurile prevazute la art. 20 alin. (7) si art. 36 alin. (3), odata cu aplicarea sanctiunii contraventionale, prevazuta de prezenta lege, se suspenda dreptul de utilizare a autoturismului respectiv pentru 6 luni.
    (2) Suspendarea dreptului de utilizare a autoturismului se realizeaza prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri.
    (3) Placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare se predau, in termen de maximum 3 zile, inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autoturismului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a acestuia inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora.
    (4) Suspendarea notificata a dreptului de utilizare a autoturismului inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatul de inmatriculare se restituie, la cerere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;
    b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale.
    (5) Dupa epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a autoturismului, daca nu se face dovada achitarii amenzii contraventionale, se notifica detinatorului prelungirea suspendarii pentru inca 6 luni.
    (6) Daca in decurs de cel mult 12 luni de la incetarea ultimei suspendari a dreptului de utilizare a autoturismului se aplica o noua suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevazut la alin. (4) lit. a).
    (7) Pe perioada suspendarii dreptului de utilizare a autoturismului acesta nu poate fi reinmatriculat.>>”
    14. La articolul II, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:
    “8. Dupa articolul 68 se introduce un nou articol, articolul 69, cu urmatorul cuprins:
    <<ART. 69
    (1) Pentru eliminarea distorsiunilor de concurenta, incepand cu data de 1 ianuarie 2011 transportatorii autorizati, persoane fizice si asociatii familiale, care executa transport in regim de taxi vor fi supusi impozitarii pe venitul net in conformitate cu prevederile art. 48 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (2) Determinarea venitului net se va realiza pe baza venitului brut inregistrat in memoria fiscala a aparatului de taxat ca insumare a sumelor incasate, conform rapoartelor memoriei fiscale, din care se scad cheltuielile, conform prevederilor legale.>>”
    15. La articolul III, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “1. La articolul 45, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    <<(8) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (2) – (7) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre imputernicitii presedintilor consiliilor judetene, primarilor comunelor, oraselor si municipiilor, precum si de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri, dupa caz.>>”
    16. La articolul III, punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “2. Dupa articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 46^1, cu urmatorul cuprins:
    <<ART. 46^1
    (1) In cazul utilizarii pentru transport a unui autovehicul fara a se detine urmatoarele documente valabile, dupa caz, autorizatie de transport, copia conforma a acesteia, licenta de traseu, se suspenda dreptul de utilizare a autovehiculului, prin retinerea de catre ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, aplicandu-se si sanctiunea contraventionala corespunzatoare.
    (2) Ofiterii si/sau agentii de politie din cadrul Politiei Romane care au calitatea de politisti rutieri au dreptul sa retina placutele cu numarul de inmatriculare, precum si documentele prevazute la alin. (1), daca acestea au valabilitatea depasita sau nu sunt conforme cu transportul efectuat.
    (3) Placutele cu numarul de inmatriculare impreuna cu certificatul de inmatriculare si o copie a proceselor-verbale de constatare a contraventiei si de retinere a placutelor cu numarul de inmatriculare si a certificatului de inmatriculare, precum si a documentelor, dupa caz, se predau, in termen de maximum 24 de ore, inspectoratului judetean de politie, respectiv Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, care notifica detinatorului autovehiculului faptul ca suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare inceteaza la 6 luni de la data procesului-verbal de retinere a acestora. Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca se face dovada achitarii amenzii.
    (4) Cu ocazia notificarii prevazute la alin. (3), documentele retinute se predau autoritatii emitente, pentru a lua masurile corespunzatoare.
    (5) Suspendarea notificata a dreptului de utilizare a autovehiculului inceteaza, iar placutele cu numarul de inmatriculare si certificatele de inmatriculare se restituie, la cerere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) au trecut cel putin 30 de zile de la data procesului-verbal de retinere;
    b) se depune dovada achitarii amenzii contraventionale.
    (6) Dupa epuizarea unui termen notificat de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul, daca nu se face dovada achitarii amenzii contraventionale, se notifica detinatorului prelungirea suspendarii pentru inca 6 luni.
    (7) Daca in decurs de cel mult 12 luni de la incetarea ultimei suspendari a dreptului de utilizare a autovehiculului se aplica o noua suspendare, nu se mai poate beneficia de reducerea termenului prevazut la alin. (5) lit. a).
    (8) Pe perioada suspendarii dreptului de utilizare a unui autovehicul acesta nu poate fi reinmatriculat.>>”
    17. Articolul IV se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. IV
    (1) Oprirea unui vehicul pentru control se face, de regula, in afara partii carosabile, iar acolo unde nu exista asemenea conditii, cat mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau langa bordura ori in spatiile destinate parcarii. Daca drumul este intens circulat, oprirea se face pe un drum lateral, pentru a nu stanjeni circulatia celorlalte vehicule. Pe timpul noptii, aceste locuri trebuie sa fie luminate.
    (2) Suspendarea dreptului de utilizare a autovehiculului opereaza din momentul incheierii procesului-verbal de retinere, chiar daca s-au retinut doar placutele cu numarul de inmatriculare.
    (3) Procedurile de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare, prevazute la art. I pct. 6, art. II pct. 7 si art. III pct. 2, se stabilesc prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor si infrastructurii, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.”
    18. Articolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. V
    Impotriva masurii de suspendare a dreptului de utilizare a unui autovehicul prin retinerea certificatului de inmatriculare si a placutelor cu numarul de inmatriculare se poate formula plangere la instanta de contencios administrativ, in conditiile legii.”
    19. Dupa articolul V se introduce un nou articol, articolul VI, cu urmatorul cuprins:
    “ART. VI
    Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 48 alineatul (2), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
    <<f) veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.>>
    2. La articolul 49, alineatul (7) se abroga.”
    ART. II
    (1) Deoarece conform prevederilor art. 3 pct. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, transportul rutier efectuat intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov este definit ca transport local, prevederile art. 19, art. 20 alin. (7) si art. 52 alin. (3) lit. v) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, nu se aplica in cazul transportului in regim de taxi efectuat cu autovehiculele taxi prevazute la alin. (2).
    (2) Autovehiculele taxi care fac obiectul prevederilor alin. (1) vor fi stabilite prin protocol incheiat intre Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Consiliul Judetean Ilfov, in termen de maximum 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu consultarea asociatiilor reprezentative, si vor avea atasat pe portiera, alaturi de ecusonul atribuit, un ecuson suplimentar, stabilit prin protocolul respectiv.

1 comentariu to “Modificarea Codului fiscal. Masuri pentru intarirea controlului in scopul combaterii transporturilor ilicite de marfuri si de persoane”

  1. fotbal live spune:

    Sper sa nu omoare pe toti taximetristii cu impozitele.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close