Modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire

In M. Of. nr. 535 din 30 iulie 2010 a fost publicat Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 6709/2010 pentru modificarea si completarea Normelor privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007.
Din cuprins:
    ART. I
    Normele privind procedurile simplificate de vamuire, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5.465/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 377 din 4 iunie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 30, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “e) declaratie suplimentara cu caracter global, periodic sau recapitulativ – declaratia vamala depusa pentru mai multe inscrieri in evidente, pe baza notificarilor de sosire transmise in sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import, cu conditia ca respectivele inscrieri in evidente sa faca obiectul aceluiasi regim vamal si pentru care conditia de livrare si natura tranzactiei sunt aceleasi.”
    2. Dupa articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, care va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 39^1
    Titularul autorizatiei transmite biroului vamal un aviz de sosire, intocmit in sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import, in scopul obtinerii liberului de vama.”
    3. La articolul 40, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 40
    (1) Daca sistemul roman de procesare automata a declaratiei vamale la import nu functioneaza, avizul de sosire se intocmeste conform modelului prevazut in anexa nr. 5.”
    4. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 44
    Dupa primirea avizului de sosire, lucratorul vamal desemnat ia decizia de <<Interventie>> sau <<Neinterventie>>, dupa caz.”
    5. La articolul 45, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 45
    (1) Raspunsul biroului vamal privind decizia de interventie sau neinterventie se transmite titularului autorizatiei prin intermediul sistemului roman de procesare automata a declaratiei vamale la import sau, in situatiile in care acesta nu functioneaza, pe fax, pe cale electronica sau in orice alt mod agreat de biroul vamal de comun acord cu titularul autorizatiei.”
    ART. II
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close