Modificarea Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor

In M. Of. nr. 538 din 2 august 2010 a fost publicat Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 10/2010 pentru modificarea Normelor privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2009.
Din cuprins:
ART. I
    Normele privind forma si clauzele cuprinse in contractul de asigurare obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren sau inundatiilor, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 5/2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 14 mai 2009, se modifica dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 2 alineatul (1), punctele 1.2, 1.3.1 si 1.3.2 se abroga.
    2. La articolul 2, alineatul (2) se abroga.
    3. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 6
    Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se incheie pe o perioada de 12 luni.”
    4. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 7
    (1) Proprietarii de locuinte care au incheiate contracte de asigurare facultative privind riscurile prevazute de Legea nr. 260/2008 au obligatia de a incheia contracte de asigurare obligatorie a locuintelor la data expirarii contractelor de asigurare facultativa sau, in cazul contractelor de asigurare multianuale, la data primei aniversari a acestora, dupa data aplicarii Legii nr. 260/2008.
    (2) Incepand cu data punerii in aplicare a Legii nr. 260/2008, contractele de asigurare facultativa a locuintelor care acopera riscurile care fac obiectul contractului de asigurare obligatorie a locuintelor se vor putea incheia pentru aceste riscuri, numai pentru sumele asigurate care exced sumele asigurate obligatoriu.”
    5. La articolul 10, alineatul (2) se abroga.
    6. La articolul 12, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 12
    (1) Asigurarea riscurilor de cutremur, alunecari de teren sau inundatii pentru fiecare constructie cu destinatia de locuinta se incheie pe perioade de 12 luni, pana la momentul la care constructia isi pierde destinatia de locuinta, data inceperii si data incheierii valabilitatii contractului fiind precizate in PAD.”
    7. La articolul 16, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Perioada de asigurare obligatorie a locuintelor este de 12 luni.”
    8. La articolul 18, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 18
    (1) Raspunderea PAID incepe de la ora 00,00 a zilei urmatoare celei in care s-a platit prima de asigurare obligatorie, dar nu mai devreme de:
    a) ziua urmatoare celei in care expira valabilitatea politei de asigurare anterioare, pentru asiguratul care isi indeplineste obligatia incheierii asigurarii cel mai tarziu in ultima zi de valabilitate a acesteia;
    b) data la care produce efecte actul care da persoanei fizice sau juridice dreptul legal de proprietate/folosinta.”
    9. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 19
    Raspunderea PAID inceteaza la ora 24,00 a ultimei zile de valabilitate inscrise in PAD sau anterior acestei date in momentul in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta ori bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie.”
    10. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 20
    In situatia in care constructia asigurata isi pierde integral destinatia de locuinta sau bunul piere din alte cauze decat cele cuprinse in asigurarea obligatorie, suma corespunzatoare valorii primei obligatorii nu se restituie.”
    11. La articolul 23 alineatul (2), punctul 2.2 se abroga.
    12. La articolul 26, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    “ART. 26
    (1) Suma asigurata obligatoriu reprezinta limita maxima de raspundere asumata de PAID pentru subscrierea riscurilor prevazute la art. 2 lit. b) din Legea nr. 260/2008 pentru fiecare tip de locuinta asigurata, per eveniment si in agregat, indiferent de numarul de evenimente asigurate produse pe parcursul valabilitatii contractului si care este precizata in PAD.”
    13. La articolul 30, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
    “(3) Formularea in scris a cererii de despagubire reprezinta avizare de dauna si obliga asiguratorul care a eliberat PAD sa deschida dosarul de dauna si sa initieze procedura de regularizare a pagubelor.”
    14. Anexa se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    ART. II
    Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close