Decizia Curtii Constitutionale nr. 892/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (7) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 551 din 5 august 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 892/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Din cuprins:
    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de primarul comunei Dumbravita si de Consiliul Local Dumbravita in Dosarul nr. 481.2/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea, ca inadmisibila, a exceptiei de neconstitutionalitate, solutia legislativa criticata nemaifiind in vigoare.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 9 decembrie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 481.2/59/2008, Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de primarul comunei Dumbravita si de Consiliul Local Dumbravita intr-o cauza avand ca obiect anularea unui act administrativ.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca textul de lege criticat este neconstitutional, intrucat micsoreaza substantial bugetul local al unitatilor administrativ-teritoriale prin directionarea catre bugetul de stat a impozitelor provenite din prevederile art. 77^1 alin. (1) si (3) din Codul fiscal, impozite care, anterior modificarii survenite, erau virate in cota de 50% la bugetul local.
    Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este intemeiata, intrucat reglementarea sistemului financiar trebuie facuta numai prin lege.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate ridicata este neintemeiata.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, il constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 106/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 18 octombrie 2007. In realitate, astfel cum rezulta din critica de neconstitutionalitate, obiect al exceptiei este art. 77^1 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, care are urmatorul cuprins:
    “(7) Impozitul stabilit in conditiile alin. (1) si (3) se distribuie astfel:
    a) o cota de 50% se face venit la bugetul consolidat;
    b) o cota de 50% se face venit la bugetul unitatilor
administrativ-teritoriale pe teritoriul carora se afla bunurile imobile ce au facut obiectul instrainarii.”
    Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea in drepturi, ale art. 73 alin. (3) privind categorii de legi, ale art. 137 alin. (1) privind sistemul financiar si ale art. 139 referitor la impozite, taxe si alte contributii.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca textul legal criticat a fost modificat chiar in sensul dorit de catre autorul exceptiei, prin Legea nr. 76/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 307 din 11 mai 2010. In aceste conditii, intrucat solutia legislativa criticata de catre autorul exceptiei nu a fost preluata, potrivit jurisprudentei Curtii, exceptia de neconstitutionalitate urmeaza sa fie respinsa ca devenita inadmisibila, in temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge ca devenita inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 77^1 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, exceptie ridicata de primarul comunei Dumbravita si de Consiliul Local Dumbravita in Dosarul nr. 481.2/59/2008 al Curtii de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ si fiscal.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 6 iulie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close