Decizia Curtii Constitutionale nr. 781/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor OUG nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale HG nr. 610/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

In M. Of nr. 541 din 3 august 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 781/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Hotararii Guvernului nr. 610/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.
Din cuprins:
    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Hotararii Guvernului nr. 610/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Exmitiani” – S.R.L. din Rebrisoara in Dosarul nr. 3.384/112/2006 al Tribunalului Bistrita-Nasaud – Sectia comerciala si contencios administrativ.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public apreciaza ca exceptia ridicata este inadmisibila.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 14 decembrie 2006, pronuntata in Dosarul nr. 3.384/112/2006, Tribunalul Bistrita-Nasaud – Sectia comerciala si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Hotararii Guvernului nr. 610/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Exmitiani” – S.R.L. din Rebrisoara intr-o cauza avand ca obiect anularea unui act administrativ-fiscal.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 este neconstitutionala, intrucat pe calea ordonantei de urgenta nu se poate reglementa in domeniul legilor organice. In fine, se arata ca hotararea Guvernului contestata este retroactiva.
    Tribunalul Bistrita-Nasaud – Sectia comerciala si contencios administrativ, desi a constatat existenta unor cauze de inadmisibilitate a exceptiei de neconstitutionalitate, a sesizat Curtea Constitutionala si a apreciat ca exceptia ridicata este neintemeiata.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Avocatul Poporului considera ca exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibila.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 30 martie 2005, si ale Hotararii Guvernului nr. 610/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 4 iulie 2005.
    Dispozitiile constitutionale invocate sunt cele ale art. 15 alin. (2) privind neretroactivitatea si ale art. 139 alin. (1) privind impozitele, taxele si alte contributii.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constata urmatoarele:
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 a fost abrogata prin art. II din Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 466 din 1 iunie 2005. In aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate ce priveste Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2005, fiind contrara art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, este inadmisibila.
    Totodata, se constata ca actele de reglementare secundara, precum hotararile Guvernului, nu pot forma obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutionala. Aceasta din urma are competenta de a controla numai constitutionalitatea legilor si ordonantelor. In aceste conditii, exceptia de neconstitutionalitate ce priveste Hotararea Guvernului nr. 610/2005, fiind contrara art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, este inadmisibila.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Hotararii Guvernului nr. 610/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, exceptie ridicata de Societatea Comerciala “Exmitiani” – S.R.L. din Rebrisoara in Dosarul nr. 3.384/112/2006 al Tribunalului Bistrita-Nasaud – Sectia comerciala si contencios administrativ.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 3 iunie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close