Decizia Curtii Constitutionale nr. 935/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 si art. 40 din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 561 din 10 august 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 935/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 si art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Din cuprins:
    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 si art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Mihai Mandru in Dosarul nr. 1.636/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
    Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 29 iunie 2010, in prezenta reprezentantului Ministerului Public, si au fost consemnate in incheierea din aceeasi data, cand, avand nevoie de timp pentru a delibera, Curtea, in conformitate cu dispozitiile art. 14 si ale art. 58 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a amanat pronuntarea pentru data de 6 iulie 2010.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 27 octombrie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 1.636/2/2009, Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 si art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Mihai Mandru intr-o cauza avand ca obiect solutionarea contestatiei impotriva unui act administrativ fiscal.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine ca prevederile criticate confera unei autoritati administrative fiscale competente specifice unei instante de judecata. In aceste conditii, practic, functionarii publici exercita atributii specifice judecatorilor.
    Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Avocatul Poporului apreciaza ca textele legale criticate sunt constitutionale.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, notele scrise depuse, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 39 si art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care au urmatorul cuprins:
    – Art. 39: “Functionarul public din cadrul organului fiscal implicat intr-o procedura de administrare se afla in conflict de interese, daca:
    a) in cadrul procedurii respective acesta este contribuabil, este sot/sotie al/a contribuabilului, este ruda pana la gradul al treilea inclusiv a contribuabilului, este reprezentant sau imputernicit al contribuabilului;
    b) in cadrul procedurii respective poate dobandi un avantaj ori poate suporta un dezavantaj direct;
    c) exista un conflict intre el, sotul/sotia, rudele sale pana la gradul al treilea inclusiv si una dintre parti sau sotul/sotia, rudele partii pana la gradul al treilea inclusiv;
    d) in alte cazuri prevazute de lege.”;
    – Art. 40: “(1) Functionarul public care stie ca se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 39 este obligat sa instiinteze conducatorul organului fiscal si sa se abtina de la indeplinirea procedurii.
    (2) In cazul in care conflictul de interese se refera la conducatorul organului fiscal, acesta este obligat sa instiinteze organul ierarhic superior.
    (3) Abtinerea se propune de functionarul public si se decide de indata de conducatorul organului fiscal sau de organul ierarhic superior.
    (4) Contribuabilul implicat in procedura in derulare poate solicita recuzarea functionarului public aflat in conflict de interese.
    (5) Recuzarea functionarului public se decide de indata de catre conducatorul organului fiscal sau de organul fiscal ierarhic superior. Decizia prin care se respinge cererea de recuzare poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta. Cererea de recuzare nu suspenda procedura de administrare in derulare.”
    Textele constitutionale invocate sunt cele ale art. 21 alin. (4) referitor la jurisdictiile administrative speciale, art. 124 alin. (2) privind infaptuirea justitiei si art. 126 alin. (5) privind interzicerea infiintarii de instante extraordinare.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate si dispozitiile legale criticate, prin raportare la prevederile constitutionale invocate, Curtea constata urmatoarele:
    1. Exceptia de neconstitutionalitate ce priveste art. 39 din Codul de procedura fiscala nu este motivata in sensul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992.
    Simpla enumerare in sustinerea exceptiei a unor prevederi constitutionale pretins incalcate nu este de natura sa satisfaca exigentele art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. De altfel, in acest sens, Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, dintre care, cu titlu exemplificativ, se retin: Decizia nr. 627 din 29 mai 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555 din 23 iulie 2008, Decizia nr. 465 din 17 mai 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 367 din 30 mai 2007, Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008, Decizia nr. 245 din 19 februarie 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 166 din 17 martie 2009, Decizia nr. 727 din 7 mai 2009, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 393 din 10 iunie 2009.
    Cele de mai sus demonstreaza ca exceptia de neconstitutionalitate ce priveste art. 39 din Codul de procedura fiscala este inadmisibila.
    2. Referitor la critica de neconstitutionalitate ce vizeaza art. 40 din Codul de procedura fiscala, se constata ca acesta reglementeaza o procedura administrativa si nu instituie o procedura administrativ-jurisdictionala. Textul criticat vizeaza o procedura de recurs gratios solutionata in mod firesc pe linie ierarhica. Conducatorul organului fiscal sau organul ierarhic superior nu realizeaza o activitate jurisdictionala (iuris dictio), ci aplica legea la cazul concret cu care este sesizat. Accesul liber la justitie al persoanei nu este limitat, intrucat aceasta decizie administrativa poate fi atacata in fata instantei judecatoresti competente.
    In aceste conditii, nu se poate retine incalcarea textelor constitutionale invocate in sustinerea exceptiei.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    1. Respinge ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Mihai Mandru in Dosarul nr. 1.636/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.
    2. Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de acelasi autor in acelasi dosar al aceleiasi instante.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 6 iulie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close