Virarea la bugetul statului a sumelor rezultate din reducerea prin reducerea drepturilor salariale

In M. Of. nr. 596 din 23 august a fost publicat OMFP nr. 2164 pentru completarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.933/2010.

In baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. I. – Dupa articolul 2 din Normele metodologice privind virarea la bugetul de stat a sumelor rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul institutiilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.933/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 477 in 12 iulie 2010, se introduce un nou articol, articolul 21, cu urmatorul cuprins:
“Art. 21. – Prin exceptie de la prevederile art. 2, Banca Nationala a Romaniei vireaza la bugetul de stat sumele prevazute la art. 1, pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare celei pentru care se platesc drepturile de natura salariala, fara a avea obligatia de a declara la organul fiscal competent obligatiile de plata respective.”
Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close