Decizia Curtii Constitutionale nr. 898/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 154 alin. (5) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 576 din 13 august 2010 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 898/2010 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 154 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
Din cuprins:
    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 154 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Sergiu Gheorghe Pana in Dosarul nr. 3.150/288/2009 al Judecatoriei Ramnicu Valcea.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public solicita respingerea ca neintemeiata a exceptiei de neconstitutionalitate, invocand, in acest sens, jurisprudenta Curtii Constitutionale.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 11 noiembrie 2009, pronuntata in Dosarul nr. 3.150/288/2009, Judecatoria Ramnicu Valcea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 154 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Sergiu Gheorghe Pana intr-o cauza avand ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arata ca dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, intrucat permit organului fiscal sa sechestreze si sa indisponibilizeze bunuri proprietate privata, ceea ce determina limitarea posibilitatii proprietarilor bunurilor de a dispune de acestea.
    Judecatoria Ramnicu Valcea, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu si-a exprimat opinia cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze prezenta exceptie.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 154 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, care au urmatorul cuprins:
    “(5) Executorul fiscal care aplica sechestrul incheie un proces-verbal de sechestru, dispozitiile art. 151 alin. (9) si (10) si ale art. 152 alin. (1) si (2) fiind aplicabile.”
    Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile legale criticate incalca prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) privind egalitatea in drepturi, art. 44 alin. (1) si (2) privind dreptul de proprietate privata, art. 45 privind libertatea economica si art. 136 privind proprietatea.
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca dispozitiile legale criticate fac referire la art. 151 alin. (9) si (10) din Codul de procedura fiscala, care prevad ca, de la data intocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate; totodata, cat timp dureaza executarea silita, debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu aprobarea data, potrivit legii, de organul competent, iar actele de dispozitie care ar interveni ulterior indisponibilizarii sunt lovite de nulitate absoluta. Asadar, din critica autorului exceptiei rezulta ca acesta este nemultumit de masura indisponibilizarii prevazute de norma de trimitere criticata.
    Cu privire la masura indisponibilizarii bunurilor sechestrate, Curtea, in jurisprudenta sa, raportat la critica similara de neconstitutionalitate, prin Decizia nr. 293 din 11 martie 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 435 din 10 iunie 2008, a constatat constitutionalitatea sa, statuand ca, potrivit prevederilor constitutionale ale art. 44 alin. (1) teza a doua, continutul si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar, potrivit art. 136 alin. (5), proprietatea privata este inviolabila in conditiile legii organice, astfel incat legiuitorul este competent sa stabileasca cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, in acceptiunea principiala conferita de Constitutie, in asa fel incat sa nu vina in coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind astfel niste limitari rezonabile in valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat.
    Executarea silita a bunurilor imobile ale debitorului presupune aplicarea sechestrului asupra acestora de catre executorul fiscal. Masura sechestrului consta in indisponibilizarea bunurilor care formeaza obiectul executarii, avand ca scop conservarea acestora, si apare ca o masura rationala, pe care legiuitorul are competenta sa o adopte, in conformitate cu art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie.
    Prin aceasta, legiuitorul a urmarit preintampinarea riscului la care este expus, creditorul fiscal, si anume situatia in care, desi se afla in posesia unui titlu executoriu, sa se vada pus in imposibilitatea de a-l executa ca urmare a manoperelor debitorului.
    Pe de alta parte, legiuitorul a avut in vedere si interesul public al recuperarii creantelor fiscale, sursa de alimentare a bugetului general consolidat.
    Neintervenind elemente noi, de natura a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii, considerentele si solutia deciziei mentionate isi pastreaza valabilitatea si in cauza de fata.
    Referitor la celelalte texte constitutionale invocate in sustinerea exceptiei, se constata ca autorul acesteia nu isi motiveaza critica, astfel incat Curtea nu isi poate extinde analiza si in raport cu textele constitutionale ale art. 16 si 45, intrucat s-ar substitui autorului exceptiei, ceea ce este inadmisibil.

    Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 – 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge ca neintemeiata exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 154 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, exceptie ridicata de Sergiu Gheorghe Pana in Dosarul nr. 3.150/288/2009 al Judecatoriei Ramnicu Valcea.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 6 iulie 2010.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close