Modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar

In M. Of. nr. 614 din 31 august 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar.
Din cuprins:
    Avand in vedere dispozitiile art. 123 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (Tratatul) referitoare la interzicerea accesului privilegiat al sectorului public la resurse financiare si ale art. 8 din cel de-al doilea Memorandum suplimentar privind balanta de plati la care autoritatile romane s-au angajat,
    tinand cont de prevederile art. 148 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, care statueaza principiul suprematiei legislatiei europene fata de legislatia interna a unui stat membru,
    in scopul alinierii legislatiei interne la reglementarile comunitare, tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta posibilitatea deschiderii procedurii de infringement impotriva Romaniei, conform art. 258 din Tratat, ceea ce ar putea determina, in lumina prevederilor Tratatului de la Lisabona, pronuntarea de catre Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene a unei hotarari prin care poate amenda, eventual obliga statul membru la plata unor daune cominatorii pentru nerespectarea prevederilor Tratatului, ceea ce ar greva bugetul statului cu sume suplimentare,
    in considerarea faptului ca aceste elemente constituie situatii de urgenta a caror reglementare nu poate fi amanata,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    ART. I
    Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 441 din 30 iunie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(2) Sumele rezultate prin reducerea drepturilor salariale pentru personalul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si pentru personalul din autoritatile si institutiile publice finantate integral din venituri proprii se vireaza integral la bugetul de stat, potrivit mecanismului stabilit prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.”
    2. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
    “(3) Cu sumele rezultate din reducerea drepturilor salariale pentru personalul din cadrul Bancii Nationale a Romaniei se majoreaza, prin derogare de la prevederile art. 39 si 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, rezervele statutare ale acesteia.”
    ART. II
    Cu sumele rezultate din reducerea drepturilor salariale ale personalului din cadrul Bancii Nationale a Romaniei care, pana la momentul intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, nu au fost virate catre bugetul statului se majoreaza, prin derogare de la prevederile art. 39 si 43 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, rezervele statutare ale acesteia.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close