Procedura privind marcarea bauturilor alcoolice si a produselor din tutun comercializate in regim duty-free

In M. Of. nr. 583 din 17 august 2010 a fost publicat Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2142/2010 pentru aprobarea procedurii privind marcarea bauturilor alcoolice si a produselor din tutun comercializate in regim duty-free.
Din cuprins:
    ART. 1
    (1) Comercializarea in regim duty-free a bauturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor si a altor bauturi spirtoase, precum si a produselor din tutun se va face numai dupa marcarea specifica.
    (2) Operatorul economic autorizat sa comercializeze marfuri in regim duty-free are obligatia sa asigure ca timbrele sa fie aplicate la loc vizibil, pe ambalajul individual al produsului accizabil, respectiv pe pachet, cutie ori sticla.
    (3) Produsele accizabile marcate cu timbre deteriorate ori altfel decat s-a prevazut la alin. (2) vor fi considerate ca nemarcate, fapta urmand a fi sanctionata conform prevederilor legale.
    ART. 2
    Timbrele sunt inscriptionate cu urmatoarele elemente:
    a) inscriptia “EXPORT”;
    b) denumirea operatorului economic cu drept de timbrare si codul unic de inregistrare;
    c) seria si numarul care identifica in mod unic timbrul.
    ART. 3
    (1) Nota de comanda, intocmita in 3 exemplare, aferenta timbrelor necesare pentru marcarea bauturilor distilate, rachiurilor, lichiorurilor si altor bauturi spirtoase, precum si a produselor din tutun, destinate comercializarii in regim duty-free, intocmita pentru eliberarea timbrelor, se depune la Directia de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor.
    (2) Modelul notei de comanda este prevazut in anexa nr. 1.
    (3) In cazul operatorilor economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free, fiecare nota de comanda se aproba – total sau partial – de catre autoritatea mentionata la alin. (1), in functie de:
    a) datele din situatia lunara privind evidenta achizitionarii, utilizarii si returnarii timbrelor, prezentata de solicitant la autoritatea vamala competenta cu aprobarea notelor de comanda de timbre, potrivit alin. (8);
    b) vanzarile de produse accizabile timbrate, efectuate in ultimele 6 luni fata de data solicitarii unei noi note de comanda.
    (4) In situatia in care in decursul unei luni se solicita o cantitate de timbre mai mare decat media lunara a vanzarilor din ultimele 6 luni, se va depune un memoriu justificativ in care vor fi explicate motivele care au generat necesitatile suplimentare.
    (5) Notele de comanda se aproba in termen de 7 zile lucratoare de la data inregistrarii la Directia de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor. Dupa aprobare, cele 3 exemplare ale notelor de comanda au urmatoarele destinatii: primul exemplar se pastreaza de catre solicitant, al doilea exemplar se transmite Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” – S.A. si al treilea exemplar se pastreaza de catre autoritatea vamala care aproba notele de comanda.
    (6) Operatorii economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free au obligatia utilizarii timbrelor aprobate prin notele de comanda in termen de 6 luni consecutive de la eliberarea acestora de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. Dupa expirarea acestui termen timbrele neutilizate vor fi restituite Companiei Nationale “Imprimeria Nationala” – S.A., in vederea distrugerii, operatiune care se va desfasura pe cheltuiala operatorului economic cu drept de timbrare.
    (7) In sensul prevederilor alin. (6), prin utilizarea timbrelor se intelege aplicarea efectiva a acestora pe ambalajul produsului accizabil, in conditiile art. 1 alin. (2).
    (8) Operatorii economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free sunt obligati sa prezinte lunar, pana la data de 15 inclusiv a fiecarei luni, autoritatii vamale evidenta privind timbrele utilizate in luna anterioara celei pentru care se face raportarea, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (9) Operatorii economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free vor tine o evidenta distincta a timbrelor distruse, precum si a celor deteriorate, conform modelului prevazut in anexa nr. 3.
    (10) In cazul timbrelor pierdute sau sustrase, operatorii economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free au obligatia ca, in termen de 15 zile de la inregistrarea declaratiei, procesului-verbal de constatare sau a sesizarii scrise a persoanei care a constatat disparitia timbrelor, sa anunte autoritatea vamala.
    ART. 4
    (1) Dupa aprobarea notelor de comanda de timbre de catre Directia de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, exemplarul 2 al notei de comanda se va transmite de catre operatorul economic cu drept de marcare catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala”- S.A. si va fi insotit de dovada achitarii contravalorii timbrelor comandate in contul acestei companii.
    (2) Eliberarea timbrelor se face de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A.
    (3) Timbrele se realizeaza de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. prin emisiuni identificate printr-un cod si o serie de emisiune aprobate de catre directia specializata cu atributii de control din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
    (4) Termenul de executare a comenzilor de catre Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. este de 15 zile lucratoare de la data primirii si inregistrarii notelor de comanda aprobate de autoritatea vamala.
    (5) Pana la eliberarea timbrelor catre beneficiari, acestea se depoziteaza la Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A., in conditii de deplina securitate.
    ART. 5
    (1) Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. va asigura periodic instruiri ale personalului desemnat din cadrul Directiei de autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor, directiilor judetene pentru accize si operatiuni vamale si Directiei pentru Accize si Operatiuni Vamale a Municipiului Bucuresti, precum si dotarea acestora cu instrumentele si materialele necesare in vederea verificarii autenticitatii si controlului timbrelor.
    (2) Compania Nationala “Imprimeria Nationala” – S.A. va asigura, la cererea autoritatii vamale, expertizarea timbrelor, in vederea verificarii autenticitatii acestora.
    ART. 6
    Pentru produsele supuse marcarii destinate comercializarii in magazinele duty-free, provenite din productia interna si din achizitii intracomunitare, aplicarea timbrelor se face de catre operatorii autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free, inainte de punerea marfurilor la raft in magazinele autorizate in vederea comercializarii.
    ART. 7
    Pentru produsele supuse marcarii destinate comercializarii in magazinele duty-free, provenite din tari terte, aplicarea timbrelor se face de catre furnizor. In cazul in care furnizorul nu aplica timbrele, acestea se aplica de catre operatorii economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free, inainte de momentul in care produsele sunt puse in libera circulatie, in conformitate cu art. 79 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 de instituire a Codului vamal comunitar.
    ART. 8
    In situatia prevazuta la art. 7 expedierea timbrelor se face in maximum 15 zile de la executarea comenzii de catre unitatea autorizata cu tiparirea.
    ART. 9
    Dupa expirarea termenului de 15 zile, operatorii economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free sunt obligati sa returneze unitatii specializate autorizate cu tiparirea, in vederea distrugerii, timbrele neexpediate si/sau neutilizate in termen.
    ART. 10
    In cazul produselor provenite din tari terte, expedierea timbrelor catre furnizori se face numai ca bagaj neinsotit, cu depunerea in vama a documentului vamal de export temporar. Documentul vamal de export temporar trebuie sa fie insotit de:
    a) documentul de transport international, din care sa rezulte ca destinatarul este furnizorul marfurilor ce urmeaza a fi importate;
    b) o copie a contractului incheiat intre operatorii economici autorizati sa comercializeze marfuri in regim duty-free si furnizor;
    c) o copie a autorizatiei de duty-free.
    ART. 11
    Cu ocazia importului, odata cu documentul vamal de import se depune un document vamal de reimport, pentru timbrele aplicate, in vederea incheierii regimului acordat la scoaterea temporara din tara a acestora.
    ART. 12
    In masura in care prevederile prezentului ordin vor impune instructiuni de aplicare, acestea vor fi emise de Autoritatea Nationala a Vamilor.
    ART. 13
    Anexele nr. 1 – 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. 14
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close