Modificarea procedurii înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor

In M. Of. nr. 627 din  6 septembrie 2010 a fost publicat Ordinul ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice nr. 168/2039/2010 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.
Din cuprins:
    ART. I
    La articolul 7 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 941 din 21 noiembrie 2006, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^1) si (1^2), cu urmatorul cuprins:
    “(1^1) Serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent verifica daca din documentele prevazute la alin. (1) rezulta ca persoana care solicita înmatricularea a realizat achizitia intracomunitara a vehiculului, în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. În acest caz, serviciul public comunitar regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor competent verifica pe cale informatica daca persoana care solicita înmatricularea mijlocului de transport achizitionat din alt stat membru al Uniunii Europene este înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, situatie în care nu mai este necesara prezentarea altor documente. Verificarea pe cale informatica se realizeaza în conditii stabilite prin protocol încheiat între Directia regim permise de conducere si înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala din cadrul Ministerului Finantelor Publice.
    (1^2) Daca persoana care a realizat achizitia intracomunitara a mijlocului de transport si solicita înmatricularea acestuia nu este înregistrata în scopuri de TVA conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, pe langa documentele prevazute la alin. (1) aceasta trebuie sa depuna, dupa caz:
    a) formularul <<Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi>>, prevazut în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor <<Certificat privind atestarea platii taxei pe valoarea adaugata, în cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi>> si <<Certificat>>, precum si a procedurii de eliberare a acestora, daca mijlocul de transport este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare; sau
    b) formularul <<Certificat>>, prevazut în anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.128/2009, daca mijlocul de transport nu este nou în sensul titlului VI din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.”
    ART. II
    Prevederile prezentului ordin intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ART. III
    Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close