Procedurile pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiar

In M. Of. nr. 627 din 6 septembrie 2010 a fost publicata Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 169/2010 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010.
Din cuprins:
    ART. 1
    Se aproba Procedurile pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010, prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    ART. 2
    La data intrarii în vigoare a prezentei hotarari îsi înceteaza aplicabilitatea Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 82/2007 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind controlul calitatii activitatii de audit financiar si a serviciilor conexe, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, cu modificarile ulterioare.
    ART. 3
    Departamentul monitorizare si competenta profesionala va urmari punerea în aplicare a procedurilor prevazute la art. 1.
    ART. 4
    Prezenta hotarare se publica în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

    ANEXA 1

                                    PROCEDURI
pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010

    I. Constatarea modului de remediere a neconformitatilor retinute cu ocazia primei inspectii se face prin repetarea inspectiei în cadrul celor 3 ani de monitorizare prevazuti la art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010.
    1. Programarea repetarii inspectiei se va face pe baza informatiilor privind data desfasurarii primei inspectii, potrivit procedurilor existente, respectiv transmiterea scrisorii de anuntare a inspectiei, primirea confirmarii auditorului si includerea actiunii în programul de activitate. Cu aceeasi ocazie poate fi programata si inspectia de calitate asupra activitatii desfasurate de auditorii financiari în perioada curenta, cu conditia alocarii unui fond de timp rezonabil pentru constatarea modului de remediere a neconformitatilor retinute cu ocazia primei inspectii.
    2. Desfasurarea inspectiei de calitate se va efectua conform normelor si procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR), astfel:
    a) obiectivele si foile de lucru constatate ca fiind insuficient fundamentate cu ocazia primei inspectii vor fi reverificate, urmarindu-se modul în care auditorul financiar a remediat lipsurile constatate la inspectia anterioara;
    b) raspunsul transmis în scris CAFR de catre auditorii financiari asupra modului de aducere la îndeplinire a recomandarilor acesteia va fi evaluat sub aspectul realitatii pe baza datelor si informatiilor obtinute cu ocazia repetarii inspectiei;
    c) în ceea ce priveste stadiul masurilor aplicate pentru remedierea neconformitatilor, precum si faptul daca auditorii financiari au participat la cursurile suplimentare de pregatire profesionala, se vor face precizarile necesare în nota de inspectie.
    3. În cazul auditorilor financiari care au obtinut calificativul D, potrivit art. 29 lit. A pct. 1.a) din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010, inspectia de calitate urmeaza a se repeta de doua ori, la intervale de cate un an, cheltuielile ocazionate urmand a fi suportate de auditorii financiari în cauza, în conformitate cu decontul de cheltuieli. În baza decontului de cheltuieli, CAFR va factura valoarea cheltuielilor ocazionate de repetarea inspectiei.
    4. Procedura prevazuta la pct. 3 se aplica si auditorilor financiari care au obtinut calificativul C, dupa a doua inspectie, în cadrul perioadei de monitorizare de 3 ani.

    II. În functie de gradul de îndeplinire a obligatiilor restante si de eliminare a neconformitatilor, la propunerea echipelor de inspectie, Consiliul CAFR este în drept sa ia masuri de anulare sau de extindere a sanctiunilor aplicate, astfel:
    1. În situatia remedierii deficientelor:
    a) încetarea efectelor sanctiunii aplicate dupa prima inspectie, aceasta masura urmand a fi adusa la cunostinta, în scris, auditorilor financiari implicati;
    b) radierea auditorilor financiari din lista publicata pe site-ul CAFR, cuprinzand nominalizarea persoanelor care au obtinut calificative profesionale necorespunzatoare, aceasta masura urmand a fi scoasa în evidenta printr-un comunicat al CAFR postat pe site.
    2. În situatia mentinerii deficientelor:
    a) participarea la cursuri suplimentare, nou-organizate de CAFR, cu suportarea costurilor de catre auditorii financiari care nu au participat la cursurile anuale desfasurate initial;
    b) aplicarea sanctiunii superioare celei aplicate initial, pe scara gravitatii abaterilor, mergand pana la retragerea autorizarii, potrivit art. 29 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010, respectiv art. 75 si art. 94 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 983/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel: (….)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close