Ce mai putem deduce intr-o firma in anul 2010-2011?

Autor:

Marius Vicentiu Coltuc, avocat, Baroul Bucuresti

Legislatia aferenta reprezinta un amalgam de dispozitii ambigue, limitari
temporare si exceptii ce presupun interpretari.

Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli
deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri
impozabile.

In ceea ce priveste cheltuielile cu combustibilii, deocamdata acestea nu
sunt deductibile, insa legea prevede mai multe exceptii (art. 21, alin. 4,
lit. t): in perioada 1 mai 2009-31 decembrie 2010, nu sunt deductibile
cheltuielile privind combustibilul pentru vehiculele rutiere motorizate
care sunt destinate exclusiv pentru transportul rutier de persoane, cu o
greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu
aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului,
aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.
Prin urmare, vehiculele care prin constructie si echipare sunt destinate
transportului mixt, atat transportul de persoane, cat si cel de marfuri,
cum ar fi autofurgonetele, autocamioanele, autodubele etc., nu intra sub
incidenta limitarilor speciale, chiar daca din punctul de vedere al
greutatii si al numarului de locuri de pasageri s-ar situa in limitele
prevazute mai sus.

Exceptii de la limitari

Legea prevede mai multe exceptii. Se pot deduce cheltuielile cu
combustibilii in situatiile in care vehiculele se inscriu in oricare
dintre urmatoarele categorii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru reparatii si/sau interventie –
care pot fi inzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce
deservesc personalul specializat in vederea repararii bunurilor, precum si
cele utilizate pentru deplasarea in actiuni de interventie;

b) vehiculele utilizate exclusiv pentru paza si protectie – utilizate in
vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor precum
si protejarii persoanelor;

c) vehiculele utilizate exclusiv pentru curierat – care servesc la
primirea, transportul si distribuirea scrisorilor, coletelor si
pachetelor;

d) vehiculele utilizate exclusiv drept care de reportaj – special
amenajate pentru a gazdui tehnica specifica transmisiilor;

e) vehiculele destinate exclusiv utilizarii de agenti de vanzari –
utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre
angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei,
desfasurarea activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de
vanzare, derularea vanzarii bunurilor, asigurarea de servicii postvanzare
si monitorizarea clientilor. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel
mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari. In aceasta categorie
se cuprind si vehiculele de test-drive utilizate de dealerii auto;

f) vehiculele utilizate exclusiv de agenti de recrutare a fortei de munca
– utilizate in cadrul activitatii agentiilor de plasare a fortei de munca
de catre personalul care se ocupa in principal cu recrutarea si plasarea
fortei de munca. Se limiteaza deductibilitatea taxei la cel mult un
vehicul utilizat de fiecare agent de recrutare a fortei de munca;

g) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv
pentru activitatea de taxi;

h) vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv
pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi.

Dovezi

Potrivit unui comunicat ANAF, utilizarea exclusiva a vehiculului pentru
activitatile exceptate de lege va rezulta din obiectul de activitate al
persoanei impozabile, dovada faptului ca persoana impozabila are personal
angajat cu calificare in domeniile prevazute de exceptii, foile de parcurs
din care sa rezulte ca numai personalul calificat in aceste scopuri
utilizeaza vehiculele in cauza, precum si orice alte dovezi suplimentare
care pot fi utilizate.

Alte dovezi ar putea fi o decizie a administratorului ca vehiculul sa fie
folosit la punctul de lucru pentru interventiile desfasurate conform
obiectului de activitate, completarea fisei postului salariatului cu
atributii de natura a se incadra in exceptiile prevazute mai sus.

Evident, bonul fiscal trebuie sa cuprinda informatii referitoare la
denumirea cumparatorului si numarul de inmatriculare al vehiculului.

Cheltuielile de functionare, Intretinere si reparatii

Cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii, cu piese de schimb
(NU si cele privind combustibilul!) sunt deductibile. Aceleasi cheltuieli
aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si
de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile limitat, adica la
cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de
atributii.

Limitari speciale ale dreptului de deducere TVA

Art. 1451 care prevede limitari speciale ale dreptului de deducere a TVA a
fost introdus prin OUG nr. 34/ 2009.
In cazul vehiculelor rutiere motorizate care sunt destinate exclusiv
pentru transportul rutier de persoane, cu o greutate maxima autorizata
care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune, nu
se deduce TVA aferenta achizitiilor acestor vehicule si nici taxa aferenta
achizitiilor de combustibil destinat utilizarii pentru vehiculele care au
aceleasi caracteristici, aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei
impozabile.

Si in privinta TVA, legea prevede cateva exceptii, cand taxa poate fi dedusa:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru: interventie, reparatii, paza si
protectie, curierat, transport de personal la si de la locul de
desfasurare a activitatii, precum si vehiculele special adaptate pentru a
fi utilizate drept care de reportaj, vehiculele utilizate de agenti de
vanzari si de agenti de recrutare a fortei de munca;

b) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv
pentru activitatea de taxi;

In plus fata de aceste categorii, care se regasesc si la exceptiile de la
limitarile privind deducerea cheltuielilor cu combustibilii, legea mai
prevede doua exceptii:

c) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv
pentru inchirierea catre alte persoane, instruirea de catre scolile de
soferi, transmiterea folosintei in cadrul unui contract de leasing
financiar sau operational;

d) vehiculele utilizate in scop comercial, respectiv in vederea revan-zarii.

Avand in vedere prevederea expresa a legii care nu permite deducerea TVA
decat in cazul utilizarii exclusive pe categoriile exceptate, rezulta ca
daca vehiculele sunt utilizate partial pentru categoriile exceptate si
partial pentru alte activitati, nu vor beneficia de deducerea TVA.

Potrivit legii, prin “achizitie de vehicule” se intelege cumpararea unui
vehicul din Romania, importul sau achizitia intracomunitara a vehiculului.
De aici rezulta ca limitarea deducerii TVA NU se aplica si pentru
prestarile de servicii legate direct de vehiculele in cauza, cum ar fi
serviciile de reparatii si intretinere a autovehiculelor sau ratele de
leasing.

In cazul achizitiilor intracomunitare de vehicule, daca TVA este integral
nedeductibila rezulta ca aceasta este in totalitate o taxa nerecuperabila
si devine parte a costului de achizitie.

De asemenea, limitarile speciale NU se aplica pentru avansurile care au
fost achitate inainte de data de 1 mai 2009 pentru valoarea totala sau
partiala a vehiculelor rutiere motorizate, daca livrarea acestora
intervine dupa data de 1 mai 2009 inclusiv. Potrivit explicatiilor date de
ANAF, vehiculele pentru care au fost platite avansuri integral inainte de
1 mai 2009 nu vor face obiectul excluderii dreptului de deducere a TVA,
chiar daca livrarea lor are loc dupa data de 1 mai.

Daca au fost achitate partial avansuri inainte de 1 mai 2009 si livrarea
are loc dupa aceasta data, TVA va fi deductibila proportional cu suma
achitata inainte de 1 mai 2009.

Vehiculele achizitionate inainte de 1 mai 2009 beneficiaza de drept de
deducere integral potrivit legii, chiar daca sunt cumparate cu plata in
rate care se achita si dupa 1 mai 2009 sau daca plata se face la anumite
termene si dupa data de 1 mai.

Autoturisme in leasing, ratele de leasing

In cazul leasingului financiar, utilizatorul este tratat din punct de
vedere fiscal ca proprietar, in timp ce in cazul leasingului operational,
locatorul are aceasta calitate.
Amortizarea bunului care face obiectul unui contract de leasing se face de
catre utilizator, in cazul leasingului financiar, si de catre locator, in
cazul leasingului operational, cheltuielile fiind deductibile. In cazul
leasingului financiar utilizatorul deduce dobanda, iar in cazul
leasingului operational locatorul deduce chiria (rata de leasing).

Sunt deductibile limitat cheltuielile efectuate de utilizator,
reprezentand chiria – rata de leasing – in cazul contractelor de leasing
operational, respectiv cheltuielile cu amortizarea si dobanzile pentru
contractele de leasing financiar, stabilite in conformitate cu prevederile
privind operatiunile de leasing si societatile de leasing.

Potrivit ANAF, prevederile privind eliminarea dreptului de deducere a TVA
nu vor fi aplicabile pentru ratele de leasing platite de utilizatori
societatilor de leasing pe perioada derularii contractelor de leasing,
intrucat acestea reprezinta din punct de vedere al TVA prestari de
servicii in sensul art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul Fiscal, dar se vor
aplica pentru valoarea la care se face transferul dreptului de proprietate
la sfarsitul contractului de leasing, aceasta fiind considerata o livrare
de bunuri.
Potrivit pct. 7 alin. (2) din normele de aplicare a Codului Fiscal, se
considera a fi sfarsitul perioadei de leasing si data la care
locatorul/utilizatorul poate opta pentru cumpararea bunului inainte de
sfarsitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni. In acest
context, daca optiunea de cumparare a bunului de catre locator/utilizator
se exercita inainte de derularea a 12 luni consecutive de la data
inceperii contractului de leasing, se considera ca nu a mai avut loc o
operatiune de leasing, ci o livrare de bunuri de la data de la care bunul
este pus la dispozitia locatorului/utilizatorului, situatie in care
prevederile privind eliminarea dreptului de deducere se aplica la intreaga
valoare de achizitie a vehiculului, in limitele si in conditiile prevazute
de lege.

Daca optiunea de cumparare a bunului de catre locator/utilizator se
exercita dupa derularea a 12 luni consecutive de la data inceperii
contractului de leasing, dar inainte de sfarsitul perioadei de leasing, se
considera ca are loc o livrare de bunuri la valoarea la care se face
transferul, valoare ce include si ratele care nu au ajuns la scadenta.

Codul Fiscal

Art. 21. – (1) Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate
cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii
de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in
vigoare.

(2) Sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:

a) cheltuielile cu achizitionarea ambalajelor, pe durata de viata
stabilita de catre contribuabil;

b) cheltuielile efectuate, potrivit legii, pentru protectia muncii si
cheltuielile efectuate pentru prevenirea accidentelor de munca si a
bolilor profesionale;

c) cheltuielile reprezentand contributiile pentru asigurarea de accidente
de munca si boli profesionale, potrivit legii, si cheltuielile cu primele
de asigurare pentru asigurarea de riscuri profesionale;

d) cheltuielile de reclama si publicitate efectuate in scopul
popularizarii firmei, produselor sau serviciilor, in baza unui contract
scris, precum si costurile asociate producerii materialelor necesare
pentru difuzarea mesajelor publicitare. Se includ in categoria
cheltuielilor de reclama si publicitate si bunurile care se acorda in
cadrul unor campanii publicitare ca mostre, pentru incercarea produselor
si demonstratii la punctele de vanzare, precum si alte bunuri si servicii
acordate cu scopul stimularii vanzarilor;

e) cheltuielile de transport si de cazare in tara si in strainatate,
efectuate pentru salariati si administratori, precum si pentru alte
persoane fizice asimilate acestora, stabilite prin norme;
f) contributia la rezerva mutuala de garantare a casei centrale a
cooperativelor de credit;

g) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile obligatorii,
reglementate de actele normative in vigoare, precum si contributiile
pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de munca;

h) cheltuielile pentru formarea si perfectionarea profesionala a
personalului angajat;

i) cheltuielile pentru marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele
existente sau noi, participarea la targuri si expozitii, la misiuni de
afaceri, editarea de materiale informative proprii;
j) cheltuielile de cercetare, precum si cheltuielile de dezvoltare care nu
indeplinesc conditiile de a fi recunoscute ca imobilizari necorporale din
punct de vedere contabil; k) cheltuielile pentru perfectionarea
managementului, a sistemelor informatice, introducerea, intretinerea si
perfectionarea sistemelor de management al calitatii, obtinerea atestarii
conform cu standardele de calitate;

l) cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor;

m) taxele de inscriere, cotizatiile si contributiile datorate catre
camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile
patronale;

n) pierderile inregistrate la scoaterea din evidenta a creantelor
neincasate, in urmatoarele cazuri:

1. procedura de faliment a debitorilor a fost inchisa pe baza hotararii
judecatoresti;

2. debitorul a decedat si creanta nu poate fi recuperata de la mostenitori;

3. debitorul este dizolvat, in cazul societatii cu raspundere limitata cu
asociat unic, sau lichidat, fara succesor;

4. debitorul inregistreaza dificultati financiare majore care ii afecteaza
intreg patrimoniul.

(3) Urmatoarele cheltuieli au deductibilitate limitata:

a) cheltuielile de protocol in limita unei cote de 2% aplicata asupra
diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul
cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile
de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit;

b) suma cheltuielilor cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor
pentru deplasari in Romania si in strainatate, in limita a de 2,5 ori
nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
c) cheltuielile sociale, in limita unei cote de pana la 2%, aplicata
asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Legii nr.
53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Intra
sub incidenta acestei limite, cu prioritate, ajutoarele pentru nastere,
ajutoarele pentru inmormantare, ajutoarele pentru boli grave sau
incurabile si protezele, precum si cheltuielile pentru functionarea
corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea
contribuabililor; gradinite, crese, servicii de sanatate acordate in cazul
bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o
unitate sanitara, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi,
camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub
patronaj. In cadrul acestei limite, pot fi deduse si cheltuielile
reprezentand: tichete de cresa acordate de angajator in conformitate cu
legislatia in vigoare, cadouri in bani sau in natura oferite copiilor
minori si salariatilor, cadouri in bani sau in natura acordate
salariatelor, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv
transportul, pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai
acestora, ajutoare pentru salariatii care au suferit pierderi in
gospodarie si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei
profesionale a minerilor, ajutorarea copiilor din scoli si centre de
plasament;

d) perisabilitatile, in limitele stabilite de organele de specialitate ale
administratiei centrale, impreuna cu institutiile de specialitate, cu
avizul Ministerului Finantelor Publice;

e) cheltuielile reprezentand tichetele de masa acordate de angajatori,
potrivit legii;

f) Abrogat.

g) cheltuielile cu provizioane si rezerve, in limita prevazuta la art. 22;

h) cheltuielile cu dobanda si diferentele de curs valutar, in limita
prevazuta la art. 23;

i) amortizarea, in limita prevazuta la art. 24;

j) cheltuielile efectuate in numele unui angajat, la schemele de pensii
facultative, in limita unei sume reprezentand echivalentul in lei a 400
euro intr-un an fiscal, pentru fiecare participant;

k) cheltuielile cu primele de asigurare voluntara de sanatate, in limita
unei sume reprezentand echivalentul in lei a 250 euro intr-un an fiscal,
pentru fiecare participant; l) cheltuielile pentru functionarea,
intretinerea si repararea locuintelor de serviciu situate in localitatea
unde se afla sediul social sau unde societatea are sedii secundare,
deductibile in limita corespunzatoare suprafetelor construite prevazute de
Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, care se majoreaza din punct de vedere fiscal cu 10%;

m) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente unui
sediu aflat in locuinta proprietate personala a unei persoane fizice,
folosita si in scop personal, deductibile in limita corespunzatoare
suprafetelor puse la dispozitia societatii in baza contractelor incheiate
intre parti, in acest scop;

n) cheltuielile de functionare, intretinere si reparatii aferente
autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de
administrare ai persoanei juridice, deductibile limitat la cel mult un
singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii.
Pentru a fi deductibile fiscal, cheltuielile cu parcul de autoturisme
trebuie justificate cu documente legale.

(4) Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile:

a) cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit
datorat, inclusiv cele reprezentand diferente din anii precedenti sau din
anul curent, precum si impozitele pe profit sau pe venit platite in
strainatate. Sunt nedeductibile si cheltuielile cu impozitele neretinute
la sursa in numele persoanelor fizice si juridice nerezidente, pentru
veniturile realizate din Romania;

b) dobanzile/majorarile de intarziere, amenzile, confiscarile si
penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit
prevederilor legale. Amenzile, dobanzile, penalitatile sau majorarile
datorate catre autoritati straine ori in cadrul contractelor economice
incheiate cu persoane nerezidente si/sau autoritati straine sunt
cheltuieli nedeductibile, cu exceptia majorarilor al caror regim este
reglementat prin conventiile de evitare a dublei impuneri.

c) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor sau a activelor
corporale constatate lipsa din gestiune ori degradate, neimputabile,
pentru care nu au fost incheiate contracte de asigurare, precum si taxa pe
valoarea adaugata aferenta, daca aceasta este datorata potrivit
prevederilor titlului VI.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi stocurile si mijloacele fixe
amortizabile, distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a altor
cauze de forta majora, in conditiile stabilite prin norme.

1 comentariu to “Ce mai putem deduce intr-o firma in anul 2010-2011?”

  1. adi spune:

    Buna ziua

    Daca o societate comerciala cumpara un autoturism de la o persoana fizica, cu plata in rate lunare de cate 2.000 lei, valoarea ratelor este deductibila din impozitul pe profit?

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close