Proiect de Ordin al presedintelui ANAF privind metodele indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor

 Agentia Nationala de Administrare Fiscala a elaborat urmatorul proiect de act normativ:
Proiect de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind metodele indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor
In temeiul dispozitiilor art. 4, alin. (2), pct. 46 si ale art. 12, alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si avand in vedere prevederile art. 97, alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a propus emiterea Ordinului Presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor.
Potrivit prevederilor art. 97 alin. (4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru realizarea atributiilor, inspectia fiscala poate utiliza ca procedura de control, pentru stabilirea obligatiei fiscale, in situatia in care se constata ca evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile contribuabilului sunt incorecte, incomplete, false, precum si in situatia in care acestea nu exista sau nu sunt puse la dispozitie, metodele indirecte de reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor.
Utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau a cheltuielilor reprezinta una din formele utilizate in statele UE pentru a se stabili starea de fapt fiscala a unui contribuabil, in cazurile in care se constata denaturarea evidentelor contribuabilului fata de realitatea activitatii.
La elaborarea Proiectului de Ordin al presedintelui A.N.A.F. pentru utilizarea metodelor indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor, s-au avut in vedere si recomandarile expertilor Fondului Monetar International pentru introducerea acestor metode ca un instrument eficient de lupta impotriva evaziunii fiscale.

 Astfel, in ceea ce priveste stabilirea bazei de impunere pentru impozitele si taxele datorate bugetului general consolidat al statului, regula generala sau directa are in vedere veniturile si cheltuielile asa cum acestea sunt inregistrate in evidentele contabile si fiscale. Inregistrarea operatiunilor in evidentele contabile si fiscale reprezinta obligatii ale contribuabilului conform actelor normative. Atunci cand nu exista evidente contabile sau cand evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile contribuabilului sunt incorecte, incomplete, false, sau nu sunt puse la dispozitia organelor de inspectie, acestea nu reflecta situatia reala, organele de inspectie fiscala vor utiliza metodele indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor.
Aceasta inseamna ca se pleaca, de principiu, de la un element al bazei de impozitare prezumat a fi corect (de exemplu o factura de utilitati – energie electrica, apa; sumele existente sau tranzactionate prin intermediul conturilor bancare etc.) sau alte asemenea elemente care stau la baza reconstituirii veniturilor sau, dupa caz, a cheltuielilor.
Utilizarea unor metode este conditionata de accesul la rulajele conturilor bancare ale contribuabilului verificat, avand in vedere ca baza pentru sustinerea acestora reprezinta sumele incasate sau platite, precum si obiectul platii sau incasarii.
Prin Proiectul de Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind procedura si metodele indirecte de reconstituire a veniturilor sau cheltuielilor, a fost definita procedura pentru selectarea si aplicarea metodelor indirecte si au fost stabilite tipurile de metode indirecte care vor fi utilizate in activitatea de inspectie fiscala pentru reconstituirea veniturilor sau cheltuielilor.

Sursa: www.anaf.ro

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close