Noul model de “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu”

In M. Of. nr. 653 din 21 septembrie 2010 a fost publicata Ordinul    ministrului mediului si padurilor nr. 1477/2010 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia.
Din cuprins:
    ART. I – Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului si continutului formularului “Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu” si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 504 din 12 iunie 2006, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. La articolul 3, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    “(4) Formatul electronic se transmite la adresa http://www.afm.ro, dupa semnarea Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu. Forma si continutul conventiei se aproba prin dispozitie a presedintelui Administratiei Fondului pentru Mediu. Conventia va fi pusa la dispozitia contribuabililor la adresa http://www.afm.ro“.
    2. La articolul 3, dupa alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (5) – (7), cu urmatorul cuprins:
    “(5) Pentru declararea unei obligatii de plata, pentru aceeasi perioada de raportare, nu se utilizeaza simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.
    (6) In situatia in care platitorul de taxe sau contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie de plata si aceeasi perioada de raportare mai multe metode de depunere, va fi inregistrata prima declaratie depusa, conform legii.
    (7) Sumele inscrise in declaratii nu cuprind taxe sau contributii stabilite prin deciziile emise de organul fiscal ca urmare a actiunilor de inspectie fiscala.”
    3. Anexele nr. 1 si 2 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    ART. II – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close