Depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta

In M. Of. nr. 670 a fost publicat OPANAF nr. 2520 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distant de catre contribuabilii mari si mijlocii.
Avand in vedere prevederile art. 83 si ale art. 228 alin. (21) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 3 din Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare,
   in temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,

   presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala emite urmatorul ordin:

   Art. 1. –
(1) Contribuabilii mari si contribuabilii mijlocii, definiti conform reglementarilor in vigoare, cat si sediile secundare ale acestora au obligatia depunerii urmatoarelor declaratii fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului Electronic National:
   a) 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat”, cod 14.13.01.99/bs;
   b) 102 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale”, cod 14.13.01.40;
   c) 710 “Declaratie rectificativa”, cod 14.13.01.00/r;
   d) 101 “Declaratie privind impozitul pe profit”, cod 14.13.01.04;
   e) 300 “Decont de taxa pe valoarea adaugata”, cod 14.13.01.02;
   f) 301 “Decont special de taxa pe valoarea adaugata”, cod 14.13.01.02/s;
   g) 120 “Decont privind accizele”, cod 14.13.01.03;
   h) 130 “Decont privind impozitul la titeiul din productia interna”, cod 14.13.01.05;
   i) 390 VIES “Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare”, cod 14.13.01.02/r.
   (2) Contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (1), pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului Electronic National, ca metoda alternativa de declarare.
   (3) Declaratiile fiscale prevazute la alin. (1) se depun prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro, in conditiile prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 2. –
(1) Semnarea declaratiilor fiscale se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
   (2) Inregistrarea titularilor certificatelor calificate in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti pentru semnarea declaratiilor fiscale se efectueaza pe portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform dispozitiilor cap. III din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (3) In situatia in care titularul unui certificat calificat este desemnat/imputernicit pentru semnarea declaratiilor fiscale de catre mai multi contribuabili, documentele prevazute la art. 7 alin. (3) si (4) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se depun la organul fiscal competent, pentru fiecare contribuabil reprezentat.
Art. 3. – Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu obligatiile cu termen de declarare 25 noiembrie 2010.
   Art. 4. – Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, directiile de specialitate din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
   Art. 5. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala,
Sorin Blejnar

   Bucuresti, 27 septembrie 2010.
   Nr. 2.520.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close