Ce impact are eliminarea impozitului minim asupra evidentelor fiscale?

Autor: Lucian Tatu,

conf. univ.dr. la ASE Bucuresti, Catedra de Finante

Redactor-sef Curierul fiscal

Prin OUG nr. 87/2010 a fost eliminat impozitul minim. Masura eliminarii acestui impozit, coroborata cu celelalte prevederi ale ordonantei de urgenta va genera impartirea anului 2010, din punctul de vedere al impozitului pe profit, in 2 ani fiscali. Astfel in vederea definitivarii impozitului datorat pentru anul fiscal 2010, conform OUG 87/2010 (pct. 5) contribuabilii care, pana la data de 30 septembrie 2010 inclusiv, au fost obligati la plata impozitului minim, aplica urmatoarele reguli:
a) pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 (perioada ce poate fi analizata ca perioada fiscala separata):
– determinarea impozitului pe profit aferent perioadei respective si efectuarea comparatiei cu impozitul minim anual, prevazut la art. 18 alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010, prin impartirea impozitului minim anual la 12 si inmultirea cu numarul de luni aferent perioadei respective, in vederea stabilirii impozitului pe profit datorat;
– stabilirea impozitului pe profit datorat;

Exemplu: Pe baza profitului contabil brut la 30 septembrie 2010 si a ajustarilor fiscale aferente perioadei 1 ianuarie – 30 septembrie a rezultat un profit impozabil de 7.000 lei. Impozitul pe profit aferent este 7.000 x 16% = 1.120 lei.
Cum in anul 2009 veniturile luate in calcul la stabilirea marimii impozitului minim au fost de 48.500 lei, cuantumul anual al impozitului minim pentru anul 2010 este de 2.200 lei.
Pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 impozitul minim este de (2.200 /12) x 9 = 1.650 lei.
Comparand impozitul pe profit datorat pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 cu impozitul minim aferent acestei perioade rezulta ca se datoreaza un impozit pe profit de  1.650 lei.

– prin exceptie de la prevederile alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1), depunerea declaratiei privind impozitul pe profit pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2010 si plata impozitului pe profit datorat din definitivarea impunerii, pana la data de 25 februarie 2011;
NOUTATEA este data de faptul ca pana pe data de 25 februarie 2011 toti contribuabilii care in 2010 au datorat impozitul minim  TREBUIE SA DECLARE IMPOZITUL AFERENT PERIOADEI 1 IANUARIE 2010 – 30 SEPTEMBRIE 2010 SI SA PLATEASCA IMPOZITUL REZULTAT DIN DEFINITIVAREA IMPUNERII.

Pe exemplu anterior, consideram ca evolutia impozitului pe profit si a impozitului minim pentru primele trimestre ale anului 2010 a fost urmatoarea:
– trimestrul I: impozit pe profit  2.300 lei, impozit minim 550 lei, deci impozit de plata pana pe 25 aprilie 2.300 lei.
– trimestrul II: impozit pe profit cumulat de la inceputul anului 2.000 lei, deci diferenta de impozit de plata -300 lei (2.000 – 2.300). Comparand cu impozitul minim rezulta obligatia de plata a sumei 550 lei, cu scadenta 25 iulie.
– trimestrul III: impozit pe profit cumulat de la inceputul anului 1.120 lei. Impozit platit la scadentele anterioare 2.300 + 550 = 2.850. Diferenta de plata 1.120 – 2.850 = – 1.730. Comparand cu impozitul minim rezulta un impozit de plata de 550 lei cu scadenta 25 octombrie 2010.
Aferent primelor 3 trimestre ale anului 2010 (perioada ce trebuie declarata in prima declaratie 101 aferenta anului 2010) a platit in cursul anului un impozit de 3.400 lei. Din definitivare rezulta un impozit de recuperat de 3.400 – 1.650 = 1.750 lei.

b) pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2010:
– contribuabilii depun declaratia privind impozitul pe profit si platesc impozitul pe profit datorat potrivit prevederilor alin. (1), (5) si (11) si ale art. 35 alin. (1).

Conform noii versiuni a alin (17) al art 34 din Codul fiscal ((17) In aplicarea prevederilor alin. (16), determinarea profitului impozabil si a impozitului pe profit se efectueaza urmarindu-se metodologia de calcul prevazuta de titlul II «Impozitul pe profit» in mod corespunzator pentru cele doua perioade, luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate.) pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010 se determina profitul impozabil si impozitul pe profit ca si cum aceasta perioada ar fi fost un an fiscal distinct.

Continuand exemplul presupunem ca profitul impozabil aferent perioadei 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010 este de 2.000 lei. Impozitul pe profit aferent perioadei este de 2.000 x 16% = 320 lei, deci contribuabilul va datora pentru acest „al doilea an fiscal al anului 2010” suma de 320 lei.
Pentru definitivarea impozitului pe profit aferent acestei perioade trebuie sa tinem cont de urmatoarele:
1)  Conform art 34 alin (1) lit b) (am scos din prezentare contribuabilii care platesc impozit sub forma de plati anticipate) contribuabilii au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă în prezentul articol nu se prevede altfel. Pe de alta parte la alin (10) al aceluiasi articol mentioneaza urmatoarele: contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al aceluiaşi an fiscal, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35 alin. (1). Deci, in contul trimestrului IV ar trebui platit suma de 550 lei (cea platita si in trimestrul III 2010, scadenta fiind 25 ianuarie), iar coroborat cu prevederile alin (1) ale art 35 depunerea declaratiei si definitivarea impozitului (cu recuperarea diferentei de 320 – 550 = 230 lei) sa se realizeze pana la 25 aprilie 2011
2) Fata de cele mentionate la punctul anterior avem insa o serie de exceptii:
i)  alin (5) art 34: Contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul, iar coroborat cu prevederile art. 35 alin (1) aceasta data este si data scadenta pentru depunerea declaratiilor cu privire la impozitul pe profit.
In cazul acestor contribuabili, chiar daca in mod normal ei determina impozitul pe profit anual, eliminarea impozitului minim incepand cu 1 octombrie 2010 ii va obliga la impartirea perioadei fiscale in doua: 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 si  1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010, cu aplicarea prevederilor specifice fiecarei perioade.
ii) alin (11) art 34: Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b), care definitivează până la data de 25 februarie închiderea exerciţiului financiar anterior (in cazul de fata e vorba de perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010), depun declaraţia anuală de impozit pe profit şi plătesc impozitul pe profit aferent anului fiscal încheiat, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor (si conform prevederilor ordinelor care reglementau Declaratia 101, nu erau obligati la plata impozitului pe profit aferent trimestrului IV).

Alte informatii utile:
Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, fiecare perioada fiind considerata an fiscal in sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.
Incepand cu 1 octombrie 2010 (la determinarea impozitului aferent perioadei octombrie-decembrie 2010) prevederea referitoare la stabilirea scutirii de impozit pe profit in cazul profitului reinvestit referitoare la obligativitatea platii unui impozit minim se elimina (se abroga alin 10 al art 192: În cazul în care, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii sunt obligaţi la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2).)

11 comentarii to “Ce impact are eliminarea impozitului minim asupra evidentelor fiscale?”

 1. g spune:

  Nota 10.

 2. ion spune:

  din cele precizate in ordonanta sa intelegem ca in vederea recuperarii pierderii perioada ianuarie – septembrie e un an fiscal si perioada octombrie decembrie e alt an fiscal? deci parctic in anul 2010 pierdem 2 ani din cei 5, respectiv 7?

 3. Grigorita Denisa spune:

  Draga Domnule Tatu, va urez sa aveti spor la scris, sunteti ingenios, ca de fiecare data, incercand sa aduceti lumina in ,,nebuloasa” legislativa din ultimii ani si pentru acest lucru desigur aveti nota 10, daaaar si o conditie:
  – sa reveniti pe subiect, atunci cand veti fi sigur 100% si cand nu va mai exista in text ,,conditionalul optativ”-,,ar trebui” .
  ,, Deci, in contul trimestrului IV AR TREBUI platit suma de 550 lei (cea platita si in trimestrul III 2010, scadenta fiind 25 ianuarie), iar coroborat cu prevederile alin (1) ale art 35 depunerea declaratiei si definitivarea impozitului (cu recuperarea diferentei de 320 – 550 = 230 lei) sa se realizeze pana la 25 aprilie 2011.”

  Aceasta nu este o critica, ci doar o apreciere si o aprobarea a nesigurantei vis-à-vis de D100, aferenta tr.4/2010 (definitivarea exercitiului 2010 la 25.04.2011), pentru ca inteleg doar ca ,,mergem pe o strada cu sens unic desi am avea nevoie de dublu sens.”
  Textul ne spune in contradictoriu:
  1) ,,contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. b) plătesc pentru ultimul trimestru o sumă egală cu impozitul calculat şi evidenţiat pentru trimestrul III al ACELUIASI AN FISCAL, urmând ca plata finală a impozitului pe profit pentru anul fiscal să se facă până la termenul de depunere a declaraţiei privind impozitul pe profit prevăzut la art. 35 alin. (1)”..
  2) ,,Pierderea fiscala inregistrata in cele doua perioade aferente anului 2010 se recupereaza potrivit prevederilor art. 26, fiecare perioada fiind considerata AN FISCAL in sensul perioadei de 5 ani, respectiv 7 ani.

  Adica perioada e an fiscal intr-un singur sens?!
  Pana una alta, multumim ca exista varianta 25februarie ;)).

 4. lucian tatu spune:

  In ceea ce priveste modul de plata pentru trimestrul IV consider ca trebuie facut in felul urmator:
  – daca definitivarea impozitului pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2010 se face pana pe 25 aprilie, se va plati pe 25 ianuarie o suma egala cu cea din trimestrul III
  – daca definitivarea imozitului pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010 se va realiza pe 25 februarie, nu se va datora si declara impozit la 25 ianuarie.

  Fata de ce spuneam in articol (ca perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010 este an fiscal diferit), din discutii cu diferite persoane, se pare ca s-ar desprinde si concluzia ca fiind perioade fiscale, nu ani fiscali (conform noului text al alin (17) al art 34), pentru calculul impozitului afernt perioadei 1 oct – 31 decembrie se iau in calcul veniturile si cheltuielile cumulate de la inceputul anului si se scade impozitul datorat in primele trimestre.
  mergand pe aceasta idee, in ceea ce priveste la recuperarea pierderi cele doua perioade ca fiind doi ani fiscali, acesta considerare ar fi doar in ceea c priveste recuperarea pierderii din anii anteriori (in sensul ca pierderea se recupereaza atat la 30 septembrie, cat si la 31 decembrie- din profitul anual), iar ca reportare pentru anii viitori va fi doar pierderea de la finele aului 2010.

  Eeventuale norme sau ordinul cu privire la formularul 101 (va trebui sa apara, dar nu se stie cand) cred ca ne vor lamuri mai pe deplin problema.
  Pana atunci, invit a discutii pe toti cei care cred ca pot aduce ceva lumina in problema definitivarii impozitului pe anul 2010

 5. Mirela spune:

  Cand se va reflecta in contabilitate impozitul final aferent trimestrelor 1-3, ce va fi definitivat prin D101? La 30 septembrie sau la intocmirea lui 101?

 6. Grigorita Denisa spune:

  Am stiut eu ca sunteti de 10, dar eu fac parte din ,,Ceata lui Toma necredinciosul”, motiv pentru care mai am cateva nelamuriri peste care nu pot trece si in consecinta nu pot sa gasesc ,,luminita”.
  *Una ar fi urmatoarea: cum impacam modul de calcul al IP cf. art.19 alin (1)CF ,,Profitul impozabil se calculează ca diferenţă între veniturile realizate din orice sursă şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, dintr-un AN FISCAL, din care se scad veniturile neimpozabile şi la care se adaugă cheltuielile nedeductibile…” SI alin (5) al art.18 CF (care era in vigoare la 30.09.2010)avand in vedere ca pentru trimestrele I-III, aici se foloseste alta sintagma respectiv ,,comparatia impozitului pe profit TRIMESTRIAL cu impozitul minim prevazut la alin. (3), recalculat in mod corespunzator pentru trimestrul respectiv….”?
  *alta- considerati ca societatile infiintate in 2010 (desigur pana la 30sep), SUNT sau NU obligate sa compare IP realizat in perioada de functionare de pana la 30.09.2010 cu cu impozitul minim anual prevazut-prima grila,recalculat in mod corespunzator pentru aceeasi perioada,pana la 25.02.2011?
  Va multumesc!

 7. lucian tatu spune:

  catre grigore denisa

  cred ca la prima nelamurire pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 septembrie 2010 prin an fiscal e aceasat perioada, iar pentru perioada 1 octombrie 2010 – 31 decembrie 2010 prin an fiscal intelegem inregul an 2010. in ceea ce priveste impozitul pe profit trimestrial cred ca aveti dreptate era o exprimare mai “pe direct”, poate exprimarea corecta era “comparatia cu impozitul pe profit aferent trimestrului”.

  – la a doua nelamurire normele precizeaza la pct 11.6 de la imp pe profit ca NU. ramane de lamurit daca normele pot aduce scutiri suplimentare de la impozitul minim fata de codul fiscal

 8. iulia spune:

  ce fac la sfarsitul lui 2010 daca am urmatoarea situatie:
  1) in perioada 01.01-30.09.2010 am avut profit si un impozit pe profit mai mare decat impozitul minim
  2) in perioada 01.10-31.12.2010 am avut pierdere

  ce inregistrari fac in contabilitate in legatura cu pierderea din trim 4?

  daca mai era ca pana acum la sfarsitul anului as fi avut un impozit de recuperat si il recuperam in trim 1 2011. dar acum ce fac?

  cum recuperez pierderea si ce inregistrari fac in contabilitate ca habar nu am.

  nu mam mai confruntat pana acum cu pierdere pentru un exercitiu financiar
  de obicei am pierdere 1 trim si apoi profit

  VA ROG FRUMOS SA MA AJUTATI

 9. lucian tatu spune:

  Din punct de vedere contabil anul 2010 este un singur an financiar, neschimbandu-se logica contabila existenta pana in prezent. Astfel, in functie de marimea profitului din primele trei trimestre si a pierderii din trimestrul 4 dvs puteti fi pe profit sau pe pierdere la nivelul anului, urmand sa repartizati profitul sau sa recuperati pierderea.

  Din punct de vedere fiscal … eu inca nu sunt lamurit pe deplin daca optica este sa vedem cele doua perioade ca fiind doi ani fiscali diferiti (dupa cum ne duce cu gandul textul aliniatului 18 al art 34 din Codul fiscal) sau e vorba de un singur an fiscal cu doua perioade diferite (si pentru trimestrul IV se determina impozitul pe valori cumulate de la inceputul anului din care se scade impozitul (fara influenta impozitului minim) aferent primelor trei trimestre).
  In cazul dumneavoastra conteaza care abordare va fi cea corecta (va puteti “recupera” pierderea fiscala din trimestrul IV din profitul impozabil al primelor trei trimestre sau va fi o pierdere fiscala reportata?).

  Pe baza unor informatii “pe surse” la care am avut acces, se pare ca opinia ministerului este ca se determina impozitul pe profit pentru fiecare perioada fiscala din anul 2010, fara recalcularea profitul impozabil si impozitul pe profit cumulat la nivel de an.

  In aceasta situatie dumneavoastra veti avea cheltuiala cu impozitul pe profit aferent primelor 3 trimestre, iar pentru trimestrul IV nu veti inregistra cheltuiala cu impozitul pe profit, fiind pierdere. ATENTIE, totusi, contabil puteti avea profit la nivel de an (dupa cum am mentionat la inceputul comentariului dpdv contabil nu avem o impatire in doua perioade, ci vorbi de un singr an financiar). Pierderea fiscala o veti recupera din profiturile viitoare.

 10. iulia spune:

  mersi frumos pentru raspuns
  1)din punct de vedere contabil la sfarsitul anului o sa ies pe profit
  2) din punct de vedere fiscal in prima perioada o sa am profit si in a doua perioada pierdere fiscala pe care o sa o recuperez in anul urmator.
  Am fost grea de cap la inceput dar am inteles ca pana la urma era vorba de profit/pierdere contabila vs profit/pierdere fiscala

 11. cami spune:

  Daca ptr,trim.I-III am incheiat cu pierdere,am declarat impozit minim de 2750lei/trimestru,iar in trim IV am incheiat cu profit de 400.000 lei,chelt.nedeductibile in val.de 32.000 lei,iar in 25 ianuarie 2011 am declarat impoz.pe profit pe Decl.100 ,tot 2750 lei ptr.trim.IV la nivelul trim III, mai calculez impozit pe profit daca am de recuperat pierderi aferente anilor precedenti in valoare de 1.700.000 lei? Sa-nteleg c-am declarat in plus impoz.pe profit ptr.trim IV?

  As dori explicatii cu monografie contabila,in ceea ce priveste cele declarate,si modul de recuperare a pierderilor aferente anilor anteriori.

  Cum declar pe Decl.101/25.febr.2011: perioada 1 sept- 31.decembrie 2010?

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close